eigen_frontfoto

beleid

Biogas - deel van de oplossing

Datum publicatie

Het mag duidelijk zijn dat het hernieuwbare energie beleid in Vlaanderen voor steile uitdagingen staat. Grote biomassacentrales op basis van geïmporteerd hout dienen immers vervangen te worden door een meer duurzame mix van hernieuwbare bronnen. Biogas als alternatief speelt een glansrijke sleutelrol in die duurzame toekomstvisie.

Roadmap voor herziening van de EU Meststoffenwet gepubliceerd

Datum publicatie

Dit officiële document werd vorige donderdag vrijgegeven door de Europese Commissie (EC) en is een belangrijk element in de circulaire economie strategie van de EU. Het kerndoel van de Roadmap is om "binnen de EU aan te sporen om op grote schaal meststoffen te produceren op basis van huishoudelijk afval of secundaire grondstoffen”.

CEN/TC 408 standaard voor biomethaantoepassingen verwacht in 2016

Datum publicatie

De CEN/TC 408 werkgroep (de Europese Organisatie voor Standaardisering) is zich bewust dat meer randvoorwaarden verbonden zijn aan toepassingen voor biomethaan als voor aardgas. Daarom onderneemt het een aantal stappen om de gewenste kwaliteitstandaard zowel voor injectie als voor toepassing als transportbrandstof op gelijke basis door te voeren, waarbij ook een risico-analyse zal worden meegenomen in de beoordeling. Als het voorstel van de werkgroep aanvaard wordt zal de standaard in 2016 gepubliceerd worden.

ILUC wetgeving: een analyse door het EBA

Datum publicatie

In april 2015 werd een compromis bereikt met het Europees Parlement en de Europese Raad omtrent het voorstel van de Europese Commissie betreffende de 'indirecte veranderingen in landgebruik' (ILUC).

Les innovatie door onze noorderburen

Datum publicatie

Een 25-tal geïnteresseerden zakten op donderdagavond 18 september af naar het oude handelsdok in Gent waar O.W.S. haar kantoren heeft. Op het programma stond een reeks interessante uiteenzettingen met als rode draad de ontwikkelingen in de Nederlandse biogassector. Gerard Velthof (Alterra) kwam voor ons het algemeen beleid evalueren, Martijn Van Warmerdam (BiogasPlus) wist te duiden waarom zijn bedrijf er in slaagt tegen de stroom in te zwemmen en Bert Brouwers (Romico) kwam zijn uitvinding, de Rotational Particle Separator, uitvoerig toelichten.