eigen_frontfoto

transbio

TransBio: Quickscan-tool

Datum publicatie

De Quickscan is een handige tool om in één oogopslag de resultaten van TransBio te bekijken. Op een interactieve manier kunnen bedrijven de meest interessante scenario's ontdekken en verder analyseren, op basis hun eigen bedrijfsvoering.

De Quickscan-tool is hier beschikbaar.

 

Zo was het 6de Vlaams Vergistingsforum

Datum publicatie

Op 5 September 2019 ging het 6de Vlaams Vergistingsforum bij Fluvius in Leuven door. Meer dan 100 deelnemers waren aanwezig om te luisteren naar voordrachten over onderzoek, praktijk en beleid. De highlights waren Willy Verstraete van de UGent en Jan Rapp uit Zweden.

Hoog bezoek op een biogasinstallatie

Datum publicatie

Op 4 september 2019 opende Koningin Máxima van Nederland de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting. Toen Biogas-E al in mei 2019 op bezoek was, waren delen van de Groene Mineralen Centrale nog in opbouw. Nu is de centrale volledig operationeel en ook het Nederlandse koningshuis ondersteunt de biogassector door dit bezoek aan de pilootinstallatie. In Groot Zevert wordt grotendeels dierlijke mest verwerkt tot biogas. Het digestaat wordt gescheiden en uit de dunne fractie wint Groot Zevert mest die kunstmest vervangt.

Bezoek aan pocketvergisters op uienschillen en varkensmest

Vandaag slaan land- en tuinbouwers reststromen als mest en groenteresten (preiresten, uienschillen, …) meestal op om ze daarna zonder verdere bewerkingen op het land te voeren. Kleinschalige vergisting kan kansen bieden om energie te halen uit die stromen. Tot op vandaag gebeurt kleinschalige vergisting in Vlaanderen vooral op runderdrijfmest. Twee pioniers, een uienschilbedrijf (Ongena) en een varkensbedrijf (Akivar), werkten een vernieuwend concept van pocketvergisting uit.

TransBio lesavond: Biomethaan! Wat met het drogen van digestaat?

Wanneer biogasinstallaties de klassieke WKK-motor vervangen door een opwerkingsinstallatie voor biomethaan of ervoor kiezen een rechtstreeks biogasleiding aan te leggen naar een nabijgelegen bedrijf, beschikken ze niet langer over de restwarmte van de WKK-motor. Heel wat installaties gebruiken deze restwarmte voor het indrogen van digestaat en het op temperatuur houden van de vergister. Biogas-E organiseerde op 8 mei 2018 een lesavond bij afvalintercommunale MIROM die dieper inging op de alternatieve bronnen van restwarmte voor het indrogen van digestaat.

TransBio excursie: Gluren bij de buren, biomethaan in Nederland

Met de eerste biomethaaninstallatie in België in aanbouw, zijn er steeds meer Vlaamse installaties die uitkijken naar de mogelijkheden voor biomethaanproductie. Zowel op vlak van financiering als gebruikte technologieën zijn er in Vlaanderen nog heel wat vraagtekens. In Nederland is deze techniek al lang ingeburgerd en tanken of koken al vele Nederlanders op groen gas. Biogas-E organiseerde daarom op 24 april 2018 een excursie naar twee biomethaaninstallaties in Zuidoost-Nederland, als smaakmaker voor wat nog komen moet in België.