eigen_frontfoto

steunmechanisme

Definitief OT/Bf-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2022

Datum publicatie

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2021

Datum publicatie

Op 3 november publiceerde het VEA het definitieve rapport dat de bandingfactoren berekent voor de nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Vermits de maximale bandingfactoren voor GS-installaties en bio-WKK’s reeds is vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie  met zekerheid worden bepaald.

Duidelijkheid over steunmechanisme biomethaan in Wallonië

Datum publicatie

In Wallonië is het lang verwachte besluit rond het steunmechanisme voor hernieuwbare gassen en de bijhorende garanties van oorsprong gepubliceerd. In het besluit worden de verantwoordelijkheden van zowel de producent als van de regulator (CWAPe) vastgelegd bij de injectie van groen gas, waaronder biomethaan. De steunregeling voor de productie van groene stroom met WKK-motoren wordt uitgebreid zodat ook WKK's op biomethaan recht hebben op groenestroomcertificaten. 

Nederland verhoogt SDE+ budget aanzienlijk voor 2016

Datum publicatie

In Nederland heeft de minister van economische zaken Kamp recent een planningsdocument neergelegd voor de kamer. In deze "Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015" wordt de evolutie bekeken van de hernieuwbare energieproductie in functie van de te halen doelstellingen. De minister geeft aan dat Nederland extra inspanningen zal moeten doen en verhoogt daarom het SDE+ budget aanzienlijk van 3,5 miljard in 2015 naar 8 miljard in 2016. Het budget word in twee schijven opgengesteld doorheen het jaar, een ronde in maart en in september.