eigen_frontfoto

hernieuwbaar

Europese Investeringsbank wordt Europese klimaatbank

Datum publicatie

De nieuwe Europese Commissie heeft grote plannen voor het klimaat. Tegen 2050 wil ze van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Daarvoor zijn de volgende 10 jaar cruciaal. Slaagt Europa er niet in tegen 2030 zijn aandeel aan hernieuwbare energie serieus te verhogen, lukt het wellicht nooit om in  2050 klimaatneutraal te worden. Daarom brengt de Europese Investeringsbank (EIB) tegen eind 2020 alle activiteiten van de bank in lijn met de principes en doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarin wordt gestreefd naar een beperking van de globale opwarming tot 1.5°C. 

Smart Energy Systems

Datum publicatie

Hieronder kan je een video bekijken van EnergyPLAN.

De video legt de conceptuele ideeën bloot die Denemarken richting 100% hernieuwbare energie moet brengen en is gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Aalborg (http://www.smartenergysystems.eu).

Denemarken heeft immers beslist dat het onafhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen. Voor het klimaat, de economie, en om de bevoorradingszekerheid van energie te kunnen garanderen.

Sector benadrukt bijzonder karakter biogasproductie

Datum publicatie

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van prof. Johan Albrecht en Ruben Laleman (UGent -CEEM) wil de beroepsfederatie van de Belgische biogasinstallaties de veelzijdigheid en unieke eigenschappen van biogasinstallaties binnen het energielandschap nog eens benadrukken. Biogas en biomassa mogen zeker niet over dezelfde kam worden geschoren.

Febiga vraagt ook acties van de Vlaamse regering om de sector de komende jaren te bestendigen. Febiga stelt in haar persbericht (volledig persbericht in bijlage):

Nieuwe gasmotoren bij IVVO verhogen rendement en groene stroomproductie

Datum publicatie

Op de GFT-vergistingsinstallatie van IVVO wordt al sinds 2003 groente-, fruit- en tuinafval (gft) omgezet tot biogas en compost. Door middel van motoren komt elektriciteit en warmte voort uit dit biogas. De groene energie wordt deels hergebruikt in de installatie. Daarnaast kunnen meer dan 2.000 gezinnen genieten van groene stroom. Begin 2016 heeft IVVO haar 4 kleine motoren – die ondertussen al 13 jaar dienst hadden - vervangen door 2 grotere motoren.

Circular Economy Package wordt nog dit jaar gelanceerd

Datum publicatie

Erik Meers is naast coördinator van Biogas-E vzw, hij zetelt vanuit zijn mandaat bij Biogas-E ook in de Europese Raad van Bestuur van de European Biogas Association (EBA), eveneens actief als Professor aan de Universiteit Gent (Labo Toegepaste Milieuchemie, ECOCHEM). Vanuit deze gecombineerde hoedanigheid werd hij als enige academicus deze week uitgenodigd bij vice-president van de Europese Commissie Jyrki Katainen voor een rechtstreeks overleg omtrent ‘circulaire’ economie.