eigen_frontfoto

circulaire economie

Eerste bio-CNG station op Waals landbouwbedrijf

Datum publicatie

Begin september werd het eerste bio-CNG station op een Waals landbouwbedrijf officieel geopend. De familie Jonkeau uit Houffalize streeft maximaal naar circulariteit. Ze beschikken over een agrarische vergister, waarin koeienmest sinds oktober 2019 wordt omgezet tot biogas en vervolgens wordt gevaloriseerd tot elektriciteit en warmte. Daaraan gekoppeld trad er in de loop van 2021 een zuiverings- en compressiestation in werking waarin een deel van het biogas wordt omgezet naar bio-CNG, en dit op dezelfde site.

Brochure over ammoniumsulfaat

Datum publicatie

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik. 

Algen gekweekt uit biologisch afval

Datum publicatie

In het Interreg NWE project ALG-AD wordt geëxperimenteerd met het kweken van algen uit de dunne fractie van digestaat. Plantaardige reststromen en mest worden vergist en een deel van de dunne fractie wordt gebruikt als voeding voor algen. De algen kunnen op hun beurt geoogst worden als veevoeder.  

Bekijk de video op VRT nieuws. 

Persbericht: Waarom biogas essentieel is voor een koolstofarme maatschappij

Datum publicatie

Brussel, 28/06/19 - België ambieert een krachtig klimaatbeleid om de klimaatopwarming zo veel mogelijk te beperken. Tegen 2050 zou onze maatschappij koolstofarm moeten zijn. Om deze doelstelling te behalen zullen we op een andere manier moeten kijken naar onze energievoorziening. De energietransitie zal enkel mogelijk zijn door de verschillende activiteiten en sectoren opnieuw met elkaar te verbinden (landbouw, milieu, energie). Wat we vandaag als afval beschouwen, is een grondstof voor de circulaire economie van morgen. De productie van biogas maakt deze cirkel rond.

TransBio Summer School

Datum publicatie
English Version Below

Biogas-E en de Universiteit Gent - als mede-organisatoren van de EBA conferentie - hebben het intitiatief genomen om een Summer School te organiseren die opgebouwd is rond deze EBA-conferentie. De conferentie maakt tevens ook integraal deel uit van de Summer School.

Kennis opgedaan bij bezoek aan beurs Recycling 2015, Gorinchem

Datum publicatie

De exposanten en organisatie van de Nederlandse Recycling beurs - het trefpunt voor de Nederlandse recyclingbranche – werd zeer positief onthaald. Op 3, 4 en 5 november 2015 bezochten in totaal 12.420 bezoekers de Evenementenhal in Gorinchem. Leden van Biogas-E kunnen voor info over de aanwezige bedrijven vrijblijvend contact opnemen met ons.

Circular Economy Package wordt nog dit jaar gelanceerd

Datum publicatie

Erik Meers is naast coördinator van Biogas-E vzw, hij zetelt vanuit zijn mandaat bij Biogas-E ook in de Europese Raad van Bestuur van de European Biogas Association (EBA), eveneens actief als Professor aan de Universiteit Gent (Labo Toegepaste Milieuchemie, ECOCHEM). Vanuit deze gecombineerde hoedanigheid werd hij als enige academicus deze week uitgenodigd bij vice-president van de Europese Commissie Jyrki Katainen voor een rechtstreeks overleg omtrent ‘circulaire’ economie.