eigen_frontfoto

OT

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2023

Datum publicatie

Op 12 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2023. Deze twee begrippen staan centraal in de huidige ondersteunings- mechanismen voor hernieuwbare energiebronnen, en bepalen dus mee het aantal certificaten die een installatie krijgt voor de productie van groene energie (meer informatie).

Definitief OT/Bf-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2022

Datum publicatie

Op 8 september publiceerde het VEKA het definitieve rapport dat de onrendabele toppen en bandingfactoren berekent voor nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2022. Vermits de maximale bandingfactoren voor groenestroom- en WKK-projecten op basis van biogas reeds zijn vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), met respectievelijk een waarde van 0,72 in plaats van 0,76 in 2021 en een ongewijzigde waarde van 1, kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie met zekerheid worden bepaald.

Definitief OT-rapport voor nieuwe biogasprojecten vanaf 2021

Datum publicatie

Op 3 november publiceerde het VEA het definitieve rapport dat de bandingfactoren berekent voor de nieuwe biogasprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2021. Vermits de maximale bandingfactoren voor GS-installaties en bio-WKK’s reeds is vastgelegd in het Energiebesluit (meer info), kan de definitieve bandingfactor voor elke categorie  met zekerheid worden bepaald.

Definitief evaluatierapport OT/Bf voor projecten vanaf 1 april 2020

Datum publicatie

Het Vlaams Energieagentschap heeft het definitief rapport met de berekening van de onrendabele top (OT) en de bandingfactor (Bf) voor nieuwe biogasprojecten met startdatum vanaf 1 april 2020 gepubliceerd. Dit rapport is een update van het vorige evaluatierapport voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Een herberekening van de OT en Bf was noodzakelijk vanwege enkele recente wijzigingen van het Energiebesluit. Zo werd recentelijk de IRR aangepast van 12% naar 10,5%.

Stakeholderoverleg over het VEA-ontwerprapport 2019

Datum publicatie

Het Vlaams Energieagentschap opent vandaag een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2019. Stakeholders kunnen hun opmerkingen over dit deel van het ontwerprapport aan het Vlaams Energieagentschap doorsturen tot en met woensdag 12 juni 2019.

VEKA stelt handleiding OT-berekening ter beschikking

Datum publicatie

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt een handleiding ter beschikking met betrekking tot de verlengingsopties van groenstroomcertificaten (GSC) voor biogasinstallaties met startdatum vóór 2013.

Stakeholderoverleg ontwerprapport VEA 2015/1

Datum publicatie

Het Vlaams Energieagentschap opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de onrendabele toppen (OT) en de bandingfactoren (Bf) voor groene stroom. Het eerste onderdeel van het ontwerprapport 2015_1 berekent voor de representatieve projectcategorieën de OT en Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016. Hoofdstuk 7 betreft de technisch-economische parameters en resultaten voor nieuwe biogasinstallaties. Hoofdstuk 9 gaat over de technisch-economische parameters en resultaten voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas.