eigen_frontfoto

Tips & Tricks van en voor pocketboeren

Image
voorblad

In de jaren 2016 en 2017 werden bij de uitbating van kleinschalige biogasinstallaties op landbouwbedrijven uiteenlopende problemen vastgesteld. In 2017 werd daarom de Operationele groep Pocketboer opgericht, met de steun van het Departement Landbouw & Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De groep dient hoofdzakelijk als overleg- en netwerkplatform, waarbij uitbaters kunnen leren van elkaar ervaringen, installaties vergelijken en samen op zoek gaan naar oplossingen om zo hun eigen installatie te optimaliseren. 

De learned lessons, sinds de opstart van de groep, worden nu samengevat in een poster met Tips & Tricks van en voor pocketboeren voor de uitbating van een kleinschalige biogasinstallaties.

De poster kwam tot stand via de samenwerking van de kerngroepleden van Pocketboer: Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Hooibeekhoeve, Innolab, Biogas-E en 5 à 6 uitbaters die een voortrekkersrol opnemen.

De poster kunt u via de link hieronder downloaden.

Datum publicatie