eigen_frontfoto

Ecologische en economische doorrekening

Dit pakket bouwt verder op de inzichten verworven in de technische beschrijving van de verschillende scenario's. De economische haalbaarheid en de ecologische impact van de verschillende marktstrategieën worden berekend op basis van de gegevens aangeleverd in de technische beschrijving. De resultaten van deze analyses zullen bijdrage aan de identifidatie van wettelijke en administratieve knelpunten. De economische analyses zullen tevens gebruikt worden voor de impact op de Onrendabele Toppen te bepalen.