eigen_frontfoto

Technische beschrijving

Het TransBio project spitst zich toe op het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de biogassector in Vlaanderen, met als doel deze sector rendabeler te maken en minder afhankelijk van financiële ondersteuning. Om dit te bereiken worden een aantal scenario's geselecteerd die significante kostenverlaging of inkomstenverhoging kunnen hebben. Deze scenario's worden verder onderzocht in een technische beschrijving, waarbij er een marktoverzicht wordt gegeven van de bestaande technieken en diensten. Hieropvolgend wordt het potentieel van deze technieken en diensten geschetst voor de Vlaamse biogassector. Aansluitend worden er een aantal marktstrategieën onderzocht die kunnen zorgen voor de benutting van dit potentieel.