eigen_frontfoto

Programma

9.30 Ontvangst

10.00

Plenaire Sessie: Overzicht van de biogassector
Moderator: Ben Segers - voorzitter Bio-energieplatform

Welkomstwoord en overzicht van de biogassector in Vlaanderen - Mieke Decorte, Biogas-E

Inleidende beschouwing op de biogassector - Nele Roobrouck, adjunct kabinetchef Energie

Verlengingsaanvragen groenestroomcertificaten voor biogasinstallaties - Tore Content, Febiga

Herziening van de tariefstructuur voor de distributienettarieven: welke invloed heeft de herziening op de biogassector? - Kathy Van Damme, VREG
De VREG onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de netgebonden distributienettarieven te hervormen vanaf 2019. De aanrekening evolueert mogelijks van een gedeeltelijk capaciteitstarief (kW + kWh) naar een volledig capaciteitstarief (kW + kVA). Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op de hoogte van je energiefactuur. Biogas-E onderzocht samen met de VREG wat de gevolgen van deze wijziging kunnen zijn voor de biogassector.

12.00

Lunch met beursstanden
Bevestigde beursstanden: Van Laecke group, Innolab, Kemira, Ecoson, Caldic, Terrendis, BioEnergy, Continental Energy Systems, Vink, Bright Biomethane, Biolease Nederland/DMT environmental technologies, Chemviron, Schaumann BioEnergy, Profex, Bio-Dynamics, Vewaco

13.30 Parallelle sessies
Biomethaan in Vlaanderen: de eerste stappen naar een registratiesysteem Andreas Wolf, AGCS – Attila Kovacs, EBA/ERGaR - Vertogas 
Het ontwikkelen van een registratiesysteem voor biomethaan is een eerste stap naar de vermarkting van biomethaan in Vlaanderen. Reeds in verschillende andere Europese landen is zo’n systeem in werking. Andreas Wolf (AGCS) stond mee aan de basis van het Oostenrijkse registratiesysteem voor biomethaan. Attila Kovacs (EBA, ERGaR) is één van de bezielers van het recente opgerichte ERGaR, het eerste Europese registratiesysteem voor biomethaan in Europa. Beide heren zullen hun ervaringen delen over de opstart en de ontwikkeling van een registratiesysteem voor biomethaan. Bij wijze van voorbeeld zal Vertogas toelichten hoe zij hebben bijgedragen aan de opzet van het registratiesysteem in Nederland. Deze workshop wordt gegeven in het Engels.

Kleinschalige vergisting Jan Leenknegt, Inagro
In de sessie kleinschalige vergisting wordt enerzijds het optimaal beheer van bestaande kleinschalige vergistingsinstallaties besproken. Welke aspecten zijn noodzakelijk om een pocketvergister goed te laten draaien? Anderzijds worden de opportuniteiten geschetst om kleinschalige vergisting uit te breiden naar andere landbouwsectoren, naast de melkveehouderij. Daarnaast wordt ook een toelichting gegeven bij de omschakeling naar investeringssteun voor installaties met een vermogen van < 10 kW.

Gebruikerscommissie Recidigest Lise Appels, KU Leuven
Deze sessie is enkel toegankelijk voor leden van de gebruikersgroep van ReciDigest.

 

 

 

 

14.45 Koffiepauze
15.15 Parallelle sessies

Flexibele energieproductie op biogasinstallaties Patrik Buijs, Elia – Jan De Decker, Next Kraftwerke – David Haverbeke, fieldfisher
De focus van deze sessie ligt op de mogelijkheden van biogasinstallaties om hun flexibiliteit te vermarkten. Patrik Buijs (Elia) zal het Bidladder project toelichten. Via dit project kunnen kleinere productie-eenheden, zoals biogasinstallaties, hun flexibiliteit via vrij biedingen aanbieden aan Elia. Next Kraftwerke Belgium pikt hierop in door aan te tonen hoe zij inspelen op de producten van Elia. Aansluitend bespreekt David Haverbeke (fieldfisher) enkele juridische kenmerken en tips bij contracteren voor diensten van flexibele energieproductie. Enkele (praktijk)voorbeelden tonen aan wat fout kan lopen, welke clausules essentieel zijn en wie voor wat verantwoordelijk is.

Digestaatbehandeling en nutriëntenrecirculatie
Projecten aan het woord die inzetten op digestaatbehandeling en de afzet van digestaatproducten.

ReciDigest onderzoekt hoe het totale afbraakpotentieel van vergistbaar organisch materiaal verhoogd kan worden door het toepassen van innovatieve afbraak- en recirculatietechnieken.
Het project Systemic gaat via case studies op zoek naar innovatieve bedrijfsopportuniteiten voor nutriëntenrecuperatie uit digestaat.
Binnen TransBio wordt getracht het bedrijfsmodel voor anaerobe vergisting rendabeler te maken.
Met het project DIgestaat op MAat (DIMA) doelden Vlaco en ILVO op een hogere valorisatie van digestaat door digestaat en digestaatgebaseerde eindproducten op maat te maken voor specifieke afnemers.

Praktijkforum
Van Laecke group stelt de Jenz BA725D sneldraaiende shredder voor. Met deze shredder wordt het materiaal homogener en fijner, waardoor het bacteriële proces in de reactor sneller verloopt.
DMT environmental technology is de grootste producent ter wereld van installaties voor het opwaarderen van biogas tot zuiver methaan via membraan technologie. Samen met Biolease Nederland biedt DMT opwaarderingsinstallaties aan als leaseproduct.
Schaumann BioEnergy licht toe hoe biogasopbrengsten kunnen geoptimaliseerd worden middels een correcte sturing van de procesparameters.
Profex geeft een overzicht van recente evoluties in het wettelijk kader en de impact hiervan op de biogassector

 

16.30 Afsluitende receptie met hapjes en beursstanden