eigen_frontfoto

OG POCKETBOER

POCKETBOER heeft als doel de pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen performanter te laten draaien. Pocketvergisting, op basis van eigen runderdrijfmest, deed zijn intrede in Vlaanderen in 2011. Melkveebedrijven konden op deze manier zelfvoorzienend worden op het vlak van energie. Deze nieuwe technologie had in het begin te kampen met verschillende kinderziekten bij een aantal installaties. De technologie kende een sterke evolutie, maar niet alle landbouwers werden gedurende deze pioniersjaren even goed begeleid of geholpen bij de uitbating van hun biogasinstallatie. Ook niet iedereen had dezelfde ervaring en ingesteldheid om aan een dergelijke uitbating te beginnen. Deze operationele groep wil daar verandering in brengen door uitbaters samen te brengen, installaties te vergelijken en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Doelstellingen:

 1. Oplossingen aanbieden voor uitbaters van mono-mestvergisters in Vlaanderen.
 2. Het aandeel goed draaiende installaties verhogen door:
  • Samen knelpunten en verschillen tussen installaties alsook bij de opvolging in kaart te brengen.
  • Persoonlijke begeleiding en leren van elkaar.
  • Publicatie van een handleiding goede praktijken als nuttig instrument (bv. voor nieuwe uitbaters).
  • Samenwerking tussen uitbaters onderling die bij voorkeur ook na dit project wordt verdergezet.

Publicaties:

Partners:

 • Inagro
 • Boerenbond
 • Innovatiesteunpunt voor Tuin- en Landbouw
 • Hooibeekhoeve
 • Innolab

Financiering:

Departement Landbouw & Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Start project
Einde project