Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar

Naar aanleiding van het BELGA persbericht dat verschenen is op 10 juli, werd FeBiGa gecontacteerd door het nieuwsbureau ENERGEIA met onderstaand artikel als resultaat, hetgeen enkele reacties vanuit de politieke wereld kan uitlokken. Ook in dit artikel wordt verwezen naar de tijdslijn met cumulatieve weergave van de tienjarige periode van gewaarborgde minimumsteun voor de Vlaamse biogasinstallaties, die in het Voortgangsrapport 2014 van Biogas-E werd gepubliceerd. In bijlage kan u het volledige artikel consulteren. Read more about Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar

Tags: 

Verenigd Koninkrijk is klaar "to step on the gas"

Eerder deze maand berichtten we over de publicatie van een gedetailleerde marktstudie van de Britse biogasmarkt door de ADBA (Anaerobic Digestion & Bioresources Association) (lees meer). In de tussentijd werden via het Biogas Channel verscheidene bijdragen geleverd waarin de toekomstperspectieven van de sector in het Verenigd Koninkrijk worden toegelicht. Read more about Verenigd Koninkrijk is klaar "to step on the gas"

Sector benadrukt bijzonder karakter biogasproductie

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van prof. Johan Albrecht en Ruben Laleman (UGent -CEEM) wil de beroepsfederatie van de Belgische biogasinstallaties de veelzijdigheid en unieke eigenschappen van biogasinstallaties binnen het energielandschap nog eens benadrukken. Biogas en biomassa mogen zeker niet over dezelfde kam worden geschoren. "Biogasproductie biedt maatschappelijke dienstverlening niet alleen op het vlak van hernieuwbare energie zoals in het geval van zon, wind en houtverbrandingsinstallaties, maar ook op het vlak van landbouw (met oa. fosforwinning) en leefmilieu." , aldus Febiga. Read more about Sector benadrukt bijzonder karakter biogasproductie

Stijgend aantal power to gas projecten in Duitsland

Bij een power to gas installatie wordt elektriciteit omgezet in een bruikbaar gas. Door de elektrolyse van water kan waterstofgas en zuurstofgas worden gemaakt. Dit geproduceerde waterstof vindt dan zijn toepassing in re-elektrificatie (met een brandstofcel), transport of chemische industrie. In combinatie met CO2 is het eveneens mogelijk om methaan te maken. Als de initieel gebruikte elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, dan is de voetafdruk van het geproduceerde gas laag en kan van een nieuw type hernieuwbaar gas worden gesproken. De technologische implementatie vindt momenteel gestaag ingang in Duitsland, waar grote hoeveelheden windenergie op momenten met lage vraag via deze techniek toch nog nuttig kan aangewend worden. Momenteel staan er in Duitsland een 20-tal projecten op poten. Read more about Stijgend aantal power to gas projecten in Duitsland

Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden. Read more about Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

Tags: 

Nieuwe call voor projecten EFRO in Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen. Het Vlaamse EFRO programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO is in handen van het Vlaams centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen. Read more about Nieuwe call voor projecten EFRO in Vlaanderen

OVAM steunt lokale besturen in hun duurzaam materialenbeheer

De Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij ondersteunt via een oproepsysteem de projecten van lokale besturen. Nieuwe projectideeën zijn welkom tegen 1 oktober 2015 en kunnen via een template worden aangeleverd. Innovatieve projecten met een groot potentieel voor een lagere milieudruk op het vlak van materialengebruik en -verbruik, komen in aanmerking voor de subsidiëring. Per jaar trekt de OVAM hiervoor 500.000 euro uit. Read more about OVAM steunt lokale besturen in hun duurzaam materialenbeheer

DATS bouwt komende jaren 50 extra CNG tankstations

Het aantal CNG-wagen in België is tot op heden gestegen tot meer dan 2000. De lage belasting op inverkeersstelling en het groeiende aantal CNG-tankstations maken deze brandstof steeds interessanter. Colruyt opende in juni 2015 maar liefst drie nieuwe CNH-inrichtingen te Sint-Joris-Winge, Bree en thuisstad Halle. Hun vloot bevat telt ondertussen 325 personenwagens, 20 bestelwagens en één vrachtwagen op CNG. Read more about DATS bouwt komende jaren 50 extra CNG tankstations

Tags: 

Biogassector in het Verenigd Koninkrijk bereikt mijlpaal

In het nieuwe gedetailleerde marktrapport, voorgesteld op de conferentie UK AD & Biogas 2015, staat te lezen dat de biogassector in het VK in 2014 is gegroeid met 102 installaties. Voor 2015 is de verwachting dat de sector nog zal groeien met 60 - 100 nieuwe installaties. Ook op het vlak van biomethaanproductie staat de markt niet stil, momenteel zijn er al 33 operationele opwerkingsinstallaties die biomethaan in het aardgasnet injecteren.

Lees hier het volledige rapport (ENG) Read more about Biogassector in het Verenigd Koninkrijk bereikt mijlpaal

Persbericht VCM: Mestverwerkingscapaciteit op tien jaar tijd verdrievoudigd

Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging kwam naar voren dat de Vlaamse operationele mestverwerkingscapaciteit, exclusief export met ongeveer 5.6 miljoen kg N (+ ~20%) is toegenomen in 2014. Read more about Persbericht VCM: Mestverwerkingscapaciteit op tien jaar tijd verdrievoudigd

Pages

Laatste nieuws

 • 30/07/2015 - 17:43

  Naar aanleiding van het BELGA persbericht dat verschenen is op 10 juli, werd FeBiGa gecontacteerd door het nieuwsbureau ENERGEIA met onderstaand artikel als resultaat, hetgeen enkele reacties vanuit de politieke wereld kan uitlokken. Ook in dit artikel wordt verwezen naar de tijdslijn met cumulatieve weergave van de tienjarige periode van gewaarborgde minimumsteun voor de Vlaamse biogasinstallaties, die in het Voortgangsrapport 2014 van Biogas-E werd gepubliceerd. In bijlage kan u het volledige artikel consulteren.

 • 29/07/2015 - 16:35

  Eerder deze maand berichtten we over de publicatie van een gedetailleerde marktstudie van de Britse biogasmarkt door de ADBA (Anaerobic Digestion & Bioresources Association) (lees meer). In de tussentijd werden via het Biogas Channel verscheidene bijdragen geleverd waarin de toekomstperspectieven van de sector in het Verenigd Koninkrijk worden toegelicht.

 • 10/07/2015 - 15:29

  Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van prof. Johan Albrecht en Ruben Laleman (UGent -CEEM) wil de beroepsfederatie van de Belgische biogasinstallaties de veelzijdigheid en unieke eigenschappen van biogasinstallaties binnen het energielandschap nog eens benadrukken. Biogas en biomassa mogen zeker niet over dezelfde kam worden geschoren. "Biogasproductie biedt maatschappelijke dienstverlening niet alleen op het vlak van hernieuwbare energie zoals in het geval van zon, wind en houtverbrandingsinstallaties, maar ook op het vlak van landbouw (met oa. fosforwinning) en leefmilieu." , aldus Febiga.

 • 10/07/2015 - 09:27

  Bij een power to gas installatie wordt elektriciteit omgezet in een bruikbaar gas. Door de elektrolyse van water kan waterstofgas en zuurstofgas worden gemaakt. Dit geproduceerde waterstof vindt dan zijn toepassing in re-elektrificatie (met een brandstofcel), transport of chemische industrie. In combinatie met CO2 is het eveneens mogelijk om methaan te maken. Als de initieel gebruikte elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, dan is de voetafdruk van het geproduceerde gas laag en kan van een nieuw type hernieuwbaar gas worden gesproken. De technologische implementatie vindt momenteel gestaag ingang in Duitsland, waar grote hoeveelheden windenergie op momenten met lage vraag via deze techniek toch nog nuttig kan aangewend worden. Momenteel staan er in Duitsland een 20-tal projecten op poten.

 • 09/07/2015 - 14:57

  De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden.