Afscheid collega Jonathan De Mey

Tot onze spijt moeten wij melden dat Jonathan Biogas-E heeft verlaten op vrijdag 14 oktober. Er wacht hem een nieuwe uitdaging bij Inagro waar hij een adviserende functie in de groenteteelt zal invullen.

Via deze weg willen wij Jonathan bedanken voor meer dan 4 jaar constructieve samenwerking. Read more about Afscheid collega Jonathan De Mey

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2015-2016

Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater - Uitgave 17-10-2016

Enkele korte conclusies uit het rapport: 

Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Van 26 tot 30 september ging de eerste TransBio Summer School door. Een organisatie van Biogas-E en de Universiteit van Gent in het kader van het VLAIO-VIS traject TransBio. De Summer School haakte aan bij de internationaal gerenommeerde biogasconferentie van de European Biogas Association (EBA) die slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd. De week speelde zich voornamelijk af tussen de muren van de abdij van Drongen, en het NH Hotel in Gent. De conferentie lokte meer dan 200 bezoekers uit diverse landen en ook de Summer School kon met een 20-tal deelnemers rekenen op een mooie groep voor toegewijde technische discussies. Read more about Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Publicatie definitief rapport VEA 2016 - deel 1 en 3

De definitieve versie van deel 1 (berekeningen OT/Bf voor projecten met een startdatum in 2017) en deel 3 van het VEA-rapport 2016 (evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen) zijn ondertussen op de website van het VEA gepubliceerd. Deel 2 (actualisaties) van het rapport werd reeds eerder (op 1 juli 2016) op de website geplaatst, zodat deze actualisaties in werking zouden kunnen treden op 1 augustus 2016.

U kan de definitieve versies van deze onderdelen van het rapport downloaden via:

http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/archief-berichten

Het overzicht van de OT/ Bf voor biogasinstallaties t.e.m. 5 MWe en de categorie van 5 t.e.m. 20 MWe vind je terug op pg 17. Read more about Publicatie definitief rapport VEA 2016 - deel 1 en 3

Nieuwe stam methanogenen vernoemd naar prof. Verstraete

De ontdekking van een nieuwe groep micro-organismen die biogas kunnen produceren werd onlangs uit de doeken gedaan in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De Australische onderzoeksgroep die de ontdekking deed noemde de stam de Verstraetearchaeota, naar professor emeritus Willy Verstraete. Dit als erkenning voor zijn pionierswerk op de biogasproductie. Dat een ganse groep organismen naar iemand wordt vernoemd is eerder uitzonderlijk. Read more about Nieuwe stam methanogenen vernoemd naar prof. Verstraete

Samenvatting Voortgangsrapport 2016

Het Voortgangsrapport 2016 van Biogas-E, dat de stand van zaken weergeeft over de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 2015, werd gepubliceerd in juli. Eind 2015 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton/jaar, en een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er 76 units, dit zijn er 12 meer dan in 2014. Read more about Samenvatting Voortgangsrapport 2016

VCM vierde haar 20 jarig bestaan

Al ruim 20 jaar zet het Vlaams coördinatiecentrum mestverwerking zich in als kenniscentrum voor de mestverwerking in Vlaanderen. Dit 4de lustrum werd gevierd met enkele eminente figuren binnen de branche. Zo'n 110 contacten van vroeger en nu zakten af naar Oudenaarde om over de afgelopen 20 jaar, maar nog meer over de 20 komende jaren, hun visie te geven. VCM moet haar rol als ambassadeur van Vlaamse mestafgeleiden verder bestendigen en volop inzetten op technologie om de waardevole nutriënten uit mest te valoriseren. Read more about VCM vierde haar 20 jarig bestaan

Tags: 

Nederlanders gaan voluit voor Vlaamse biogasinnovatie van Biolectric met Jumpstart

Tweehonderd boeren gaan binnenkort elektriciteit en gas opwekken uit pure mest van koeien en binnen vier jaar moeten dat er duizend zijn. Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft hier speciaal een bedrijf voor opgericht. Dat gaat de boeren helpen met de bouw, financiering en onderhoud van de zogenoemde monomestvergisters. Nederlands Minister Kamp van Economische Zaken heeft 150 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor dit project.

Greening gas for a more sustainable future

 

 

 

 

 

The great potential of biogas and its role in the upcoming gas revolution were the main messages of the EBA Conference 2016

More than 200 delegates gathered this week in Ghent, Belgium, to attend the latest edition of the EBA Conference. The programme, with contributions by a record number of 47 speakers, 19 exhibitors and 33 poster presenters, was attended by stakeholders coming from 29 different countries.  56 participants joined the last day of the conference for a study tour to the nearby facilities of Ivaco (Gistel) and Digrom (Ardooie). Read more about Greening gas for a more sustainable future

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 19/10/2016 - 18:56

  Tot onze spijt moeten wij melden dat Jonathan Biogas-E heeft verlaten op vrijdag 14 oktober. Er wacht hem een nieuwe uitdaging bij Inagro waar hij een adviserende functie in de groenteteelt zal invullen.

  Via deze weg willen wij Jonathan bedanken voor meer dan 4 jaar constructieve samenwerking.

 • 18/10/2016 - 15:40

  Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater - Uitgave 17-10-2016

  Enkele korte conclusies uit het rapport: 

  • Weinig evolutie in aantal meetplaatsen met overschrijdingen van de nitraat-drempel

  • Nog 20% van de meetplaatsen met overschrijdingen (het doel is 5% in 2018)

  • Minder dan 25% van de meetplaatsen voldoen voor orthofosfaat

 • 18/10/2016 - 15:33

  Van 26 tot 30 september ging de eerste TransBio Summer School door. Een organisatie van Biogas-E en de Universiteit van Gent in het kader van het VLAIO-VIS traject TransBio. De Summer School haakte aan bij de internationaal gerenommeerde biogasconferentie van de European Biogas Association (EBA) die slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd. De week speelde zich voornamelijk af tussen de muren van de abdij van Drongen, en het NH Hotel in Gent. De conferentie lokte meer dan 200 bezoekers uit diverse landen en ook de Summer School kon met een 20-tal deelnemers rekenen op een mooie groep voor toegewijde technische discussies.

 • 17/10/2016 - 16:10

  De definitieve versie van deel 1 (berekeningen OT/Bf voor projecten met een startdatum in 2017) en deel 3 van het VEA-rapport 2016 (evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen) zijn ondertussen op de website van het VEA gepubliceerd. Deel 2 (actualisaties) van het rapport werd reeds eerder (op 1 juli 2016) op de website geplaatst, zodat deze actualisaties in werking zouden kunnen treden op 1 augustus 2016.

  U kan de definitieve versies van deze onderdelen van het rapport downloaden via:

  http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/archief-berichten

  Het overzicht van de OT/ Bf voor biogasinstallaties t.e.m. 5 MWe en de categorie van 5 t.e.m. 20 MWe vind je terug op pg 17.

 • 07/10/2016 - 16:57

  De ontdekking van een nieuwe groep micro-organismen die biogas kunnen produceren werd onlangs uit de doeken gedaan in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De Australische onderzoeksgroep die de ontdekking deed noemde de stam de Verstraetearchaeota, naar professor emeritus Willy Verstraete. Dit als erkenning voor zijn pionierswerk op de biogasproductie. Dat een ganse groep organismen naar iemand wordt vernoemd is eerder uitzonderlijk.