EBA workshop: Contribution of biogas towards European renewable energy policy beyond 2020

Afgelopen woensdag organiseerde de European Biogas Association (EBA) een workshop met de nadruk op de rol van biogas in het Europees energielandschap van de toekomst. De vaststelling dat Europa momenteel enkel inzet op de productie van groene stroom en blind blijkt te zijn voor mogelijkheden van groen gas, liep als een rode draad door de verschillende presentaties. Read more about EBA workshop: Contribution of biogas towards European renewable energy policy beyond 2020

Tags: 

Verslag TransBio seminarie 'Biogas done right'

Een verrassend kleine groep verzamelde op 2/2/2017 in Kortrijk voor het seminarie ‘Biogas done right’ waar de verscherpte controles door milieu-inspectie in kader van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE, voorheen GPBV) het onderwerp van discussie vormden.

Sinds 2015 loopt bij de milieu-inspectie een project waarbij de biogasinstallaties in Vlaanderen aan zeer uitgebreide milieucontroles onderworpen zijn. Op vraag van de milieu-inspectie werd in het najaar van 2015 een infosessie georganiseerd in samenwerking met Biogas-E om de inspecteurs op een objectieve en neutrale manier te informeren over de belangrijkste operationele aspecten van een biogasinstallatie. Read more about Verslag TransBio seminarie 'Biogas done right'

Nieuwe 'call groene warmte' vanaf 1 februari 2017

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) lanceert een nieuwe call voor groene warmte voor 2017 die zal lopen van 1 februari tot 15 maart. Dit wil zeggen dat de oproep voor het indienen van steunaanvragen voor groene warmte (uit biomassa of via diepe geothermie), benutting van restwarmte, en de injectie en gebruik als transportbrandstof van biomethaan officieel is herstart. Read more about Nieuwe 'call groene warmte' vanaf 1 februari 2017

Knelpuntencommissie

Biogas-E vzw is de coördinator van de knelpuntencommissie (KPC) , waarin verwante en geïnteresseerde federaties (FeBiGa, Synergrid, Go4Circle), organisaties (Biogas-E, Boerenbond, Inagro, ODE , Pro Natura, VCM, Vlaco), kenniscentra (UGent, United Experts, VITO ), bedrijven en betrokken administraties en beleidsmakers (OVAM , VEA, VLM) advies kunnen geven en reageren op verschillende onderwerpen m.b.t. biogas. De knelpuntencommissie is de plaats waar stakeholders elkaar ontmoeten en discussiëren over verschillende aspecten en knelpunten i.v.m. biogas. Read more about Knelpuntencommissie

Platform voor Samenwerking Vergisting (PSV)

Het Vlaams Vergisters Platform (VVP), nu Platvorm Samenwerking Vergisting (PSV; sinds 19/12/2014) werd opgericht in het voorjaar van 2012, als overkoepelende organisatie waar alle stakeholders van de biogassector in vertegenwoordigd zijn, dus de vergisters zelf, aangevuld met voornamelijk middenveldorganisaties. Het doel was te overleggen binnen de vergistingssector en met 1 stem te communiceren. De gemeenschappelijke visie waarvoor vanuit het PSV een unaniem draagvlak werd gevonden kan als volgt samengevat worden: Read more about Platform voor Samenwerking Vergisting (PSV)

Tags: 

Landbouwers en politici tekenen voor duurzaamheid

Landbouwbedrijven gaan steeds bewuster met energie om. Zo wekt melkveehouder Koen Dendauw uit Sint-Eloois-Winkel met een pocketvergister stroom op uit de mest. Hij heeft daardoor een zo goed als energieneutraal bedrijf. Europa stak tot eind vorig jaar 730 miljoen euro in zo’n initiatieven. Politici uit onze regio engageren zich om die innovatie in de landbouw verder te ondersteunen. Read more about Landbouwers en politici tekenen voor duurzaamheid

Bandingfactoren van GSC en WKC voor projecten met startdatum vanaf 2017 werden gepubliceerd

Op 22 december 2016 werd volgende Ministrieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
9 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017.

Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 1 juli 2016 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt: Read more about Bandingfactoren van GSC en WKC voor projecten met startdatum vanaf 2017 werden gepubliceerd

Nieuwe medewerker Sam Tessens

Fris van de schoolbanken, startte ik op 2 januari bij Biogas-E. Ik studeerde in de zomer van 2016 af als bio-ingenieur in de milieutechnologie aan de Universiteit Gent. Mijn thesis handelde over vegetatiewijzigingen in de kruidlaag van houtkanten in Turnhout. Vanuit mijn algemene interesse voor het leefmilieu en duurzame ontwikkeling, zal ik met veel enthousiasme het team van Biogas-E versterken. Binnen Biogas-E zal ik mee instaan voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de biogassector in Vlaanderen en meewerken aan verschillende projecten. Read more about Nieuwe medewerker Sam Tessens

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 10/02/2017 - 13:04

  Afgelopen woensdag organiseerde de European Biogas Association (EBA) een workshop met de nadruk op de rol van biogas in het Europees energielandschap van de toekomst. De vaststelling dat Europa momenteel enkel inzet op de productie van groene stroom en blind blijkt te zijn voor mogelijkheden van groen gas, liep als een rode draad door de verschillende presentaties.

 • 07/02/2017 - 16:17

  Een verrassend kleine groep verzamelde op 2/2/2017 in Kortrijk voor het seminarie ‘Biogas done right’ waar de verscherpte controles door milieu-inspectie in kader van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE, voorheen GPBV) het onderwerp van discussie vormden.

  Sinds 2015 loopt bij de milieu-inspectie een project waarbij de biogasinstallaties in Vlaanderen aan zeer uitgebreide milieucontroles onderworpen zijn. Op vraag van de milieu-inspectie werd in het najaar van 2015 een infosessie georganiseerd in samenwerking met Biogas-E om de inspecteurs op een objectieve en neutrale manier te informeren over de belangrijkste operationele aspecten van een biogasinstallatie.

 • 30/01/2017 - 12:07

  Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) lanceert een nieuwe call voor groene warmte voor 2017 die zal lopen van 1 februari tot 15 maart. Dit wil zeggen dat de oproep voor het indienen van steunaanvragen voor groene warmte (uit biomassa of via diepe geothermie), benutting van restwarmte, en de injectie en gebruik als transportbrandstof van biomethaan officieel is herstart.

 • 24/01/2017 - 11:31

  Biogas-E vzw is de coördinator van de knelpuntencommissie (KPC) , waarin verwante en geïnteresseerde federaties (FeBiGa, Synergrid, Go4Circle), organisaties (Biogas-E, Boerenbond, Inagro, ODE , Pro Natura, VCM, Vlaco), kenniscentra (UGent, United Experts, VITO ), bedrijven en betrokken administraties en beleidsmakers (OVAM , VEA, VLM) advies kunnen geven en reageren op verschillende onderwerpen m.b.t. biogas. De knelpuntencommissie is de plaats waar stakeholders elkaar ontmoeten en discussiëren over verschillende aspecten en knelpunten i.v.m. biogas.

 • 19/01/2017 - 16:56

  Het Vlaams Vergisters Platform (VVP), nu Platvorm Samenwerking Vergisting (PSV; sinds 19/12/2014) werd opgericht in het voorjaar van 2012, als overkoepelende organisatie waar alle stakeholders van de biogassector in vertegenwoordigd zijn, dus de vergisters zelf, aangevuld met voornamelijk middenveldorganisaties. Het doel was te overleggen binnen de vergistingssector en met 1 stem te communiceren. De gemeenschappelijke visie waarvoor vanuit het PSV een unaniem draagvlak werd gevonden kan als volgt samengevat worden: