Next Kraftwerke levert als eerste virtual power plant in België diensten aan Elia

Brussel, 11 augustus

Het in Brussel gevestigde Next Kraftwerke België levert sinds het begin van deze zomer flexibiliteitsdiensten in de primaire reserve aan het Elia transmissienet. Om dit te doen worden kleine en middelgrote elektriciteitsproducenten en consumenten met flexibele capaciteit ingeschakeld in een virtuele power plant. Voorbeelden zijn biogasinstallaties, WKK's, pompen, ventilatoren e.d.

Next Kraftwerke is het eerste bedrijf dat primaire regeling levert op de lagere voltages, hiermee wordt aangetoond dat hernieuwbare energie evenzeer kan bijdragen aan een stabiel net.

Het volledig persbericht vindt u in bijlage van dit item. Read more about Next Kraftwerke levert als eerste virtual power plant in België diensten aan Elia

Tags: 

Voortgangsrapport 2016 is afgewerkt

Het voortgangsrapport 2016 is klaar! Biogas-E heeft haar rapport midden juli verstuurd naar een grote groep stakeholders. Op onze website is het vanaf vandaag ook te consulteren voor onze leden. Hieronder geven we al enkele cijfers mee.

Het rapport geeft een stand van zaken van de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 2015. Eind 2015 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton/jaar , en een totaal geïnstalleerd vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. Sinds 2012 blijft de sector hangen op 39 à 41 grote agrarische, industriële en GFT-vergisters. Er worden wel nieuwe installaties opgestart, maar jammer genoeg zijn er evenveel installaties die technische of administratieve problemen ondervinden, of zich in een overnamefase bevinden. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er in Vlaanderen 76 units, dit zijn er 12 meer dan in 2014. Read more about Voortgangsrapport 2016 is afgewerkt

De impact van Brexit op de biogassector?

Volgens Charlotte Morton, directeur van Anaerobic Digestion & Bioresources Association (ADBA), zou het verlaten van de EU door Groot-Brittanië, na een initiële periode van onzekerheid, positieve effecten kunnen hebben op de biogassector in Groot-Brittanië. De Engelse overheid heeft immers zijn verbintenis aan de voorschriften in het "Fifth Carbon Budget" bevestigd, waarin ook duidelijke doelstellingen worden geformuleerd specifiek voor anaerobe vergisting. Dit zou in de toekomst voor significante investeringen en opportuniteiten kunnen zorgen in de biogassector. Read more about De impact van Brexit op de biogassector?

Tags: 

VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Het is niet voor het eerst dat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zich tot veehouders richt met de boodschap dat ze niet tot het einde van het jaar mogen wachten met het afvoeren van mest naar verwerkingsinstallaties. Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is, herhaalt VCM de bijna jaarlijkse oproep en wordt daarin bijgetreden door de Mestbank. Dit jaar wordt er nog net iets meer de nadruk op gelegd omdat VCM verwacht dat de strengere uitrijreglementering voor effluent binnen MAP5 de mestverwerkingscapaciteit dit najaar sterk zal beperken. Read more about VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Michael Lemon, vice-voorzitter van de Amerikaanse vzw Biogas Researchers promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit biogas als aandrijving voor elektrische wagens. De bedoeling is om bij te dragen tot de decarbonisatie van de transportsector in de VS. Hij wijst er ook op dat intelligent afvalbeheer samen met anaerobe vergisting potentieel 12,5 miljoen elektrische wagens kan laten rijden op organisch afval (in de V.S. alleen). Read more about Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Tags: 

Brouwerij met biogasinstallatie prijswinnaar op de EU duurzame energie week

De duurzame energieweek van de Europese Unie liep dit jaar van 13 tot 17 juni. Naar goede gewoonte konden diverse projecten meedingen naar de awards die op de donderdag werden uitgereikt. De brouwerij Göss uit Oostenrijk mocht naar huis gaan met de business én burgerprijs in handen. Waarom deze brouwerij in de prijzen valt lees je hier verder. Read more about Brouwerij met biogasinstallatie prijswinnaar op de EU duurzame energie week

Tags: 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 - deel 3

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 -  deel 3: de evaluatie van het quotumpad voor groene stroom en WKK en de subdoelstellingen voor groene stroom. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten, alsook een evaluatie van de subdoelstellingen voor groene stroom. In bijlage vindt u de tekst van deel 3. Read more about Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 - deel 3

Pages

Laatste nieuws

 • 19/08/2016 - 13:58

  Hieronder kan je een video bekijken van EnergyPLAN.

  De video legt de conceptuele ideeën bloot die Denemarken richting 100% hernieuwbare energie moet brengen en is gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Aalborg (http://www.smartenergysystems.eu).

 • 19/08/2016 - 11:10

  Op VOKA Open Bedrijvendag 2016, staan deze keer afvalverwerking en recyclage extra in de spotlights!

 • 17/08/2016 - 11:37

  De opleiding is verplaatst naar het begin van 2017. Door de datum op te schuiven is er de mogelijkheid om ook de evaluaties van de verstrengde controles i.k.v. GPBV van volledig 2016 mee te nemen in de kennisdeling en er dus een grotere steekproef als basis voor de presentaties mogelijk is.

   

 • 11/08/2016 - 13:11

  Brussel, 11 augustus

  Het in Brussel gevestigde Next Kraftwerke België levert sinds het begin van deze zomer flexibiliteitsdiensten in de primaire reserve aan het Elia transmissienet. Om dit te doen worden kleine en middelgrote elektriciteitsproducenten en consumenten met flexibele capaciteit ingeschakeld in een virtuele power plant. Voorbeelden zijn biogasinstallaties, WKK's, pompen, ventilatoren e.d.

  Next Kraftwerke is het eerste bedrijf dat primaire regeling levert op de lagere voltages, hiermee wordt aangetoond dat hernieuwbare energie evenzeer kan bijdragen aan een stabiel net.

  Het volledig persbericht vindt u in bijlage van dit item.

 • 02/08/2016 - 14:40

  Het voortgangsrapport 2016 is klaar! Biogas-E heeft haar rapport midden juli verstuurd naar een grote groep stakeholders. Op onze website is het vanaf vandaag ook te consulteren voor onze leden. Hieronder geven we al enkele cijfers mee.

  Het rapport geeft een stand van zaken van de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 2015. Eind 2015 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton/jaar , en een totaal geïnstalleerd vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. Sinds 2012 blijft de sector hangen op 39 à 41 grote agrarische, industriële en GFT-vergisters. Er worden wel nieuwe installaties opgestart, maar jammer genoeg zijn er evenveel installaties die technische of administratieve problemen ondervinden, of zich in een overnamefase bevinden. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er in Vlaanderen 76 units, dit zijn er 12 meer dan in 2014.