Nieuwe beleidsnota energie

De producenten van hernieuwbare energie zijn sinds lang voorstander van een eenvoudiger systeem om hernieuwbare energie financieel te ondersteunen. De vraag naar een investeringsvriendelijk en vooral stabiel beleid blijft actueel. Diverse stakeholders kijken daarom uit naar het beleid van de nieuwe minister van energie Annemie Turtelboom. Read more about Nieuwe beleidsnota energie

Europese energie- en klimaatdoelstellingen 2020-2030

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben sinds kort een overeenkomst bereikt over de energie- en klimaatdoelstellingen voor de periode 2020 - 2030. De  Europese Unie zou tegen 2030 haar CO2-uitstoot beperken met 40 procent. Het aandeel hernieuwbare energie moet eveneens stijgen tot 27 procent, ongeveer het dubbel van het huidige aandeel. De onderhandelaars noemen dit zelf een ambitieus akkoord, maar diverse milieuorganisaties en vertegenwoordigers van de hernieuwbare energiesector zijn het daar niet mee eens. Read more about Europese energie- en klimaatdoelstellingen 2020-2030

Publicatie definitief rapport VEA 2014/1 - deel 3

Het stakeholderoverleg over het ontwerprapport van het VEA voor de evaluatie van het quotumpad, de subdoelstellingen voor groene stroom en het marktanalyserapport (VEA rapport 2014/1, deel 3) werden op 15 september 2014 afgerond. Er werd input ontvangen door twee stakeholders. Biogas-E formuleerde zijn opmerkingen voor de biogassector. Deze input werd verwerkt in de definitieve versie van dit rapport. In bijlage kan je volgende documenten raadplegen:

- Reacties van de stakeholders. Reactie A is van de hand van Biogas-E.
- Rapport VEA 2014/1 - deel 3: Evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport. Read more about Publicatie definitief rapport VEA 2014/1 - deel 3

Tags: 

Meerlanden op dreef: Mijlpaal van 5 miljoen kuub groen gas uit GFT-afval bereikt

Een paar weken terug bezocht het Biogas-E team nog de site van Meerlanden in het kader van de European Biogas Conference in Egmond aan Zee, Nederland. Toen al konden we vaststellen dat men enorm trots was over de hoeveelheid aan geproduceerde groene energie. Op 10 oktober 2012 bereikte men immers de mijlpaal van 1 miljoen kuub geproduceerde energie (zie foto). Ongeveer twee jaar later echter, vorige vrijdag, de dag van de duurzaamheid, heeft men opnieuw een nieuwe mijlpaal bereikt. De vergistingssite kan nu al 5 miljoen kuub groen gas op haar conto schrijven. Read more about Meerlanden op dreef: Mijlpaal van 5 miljoen kuub groen gas uit GFT-afval bereikt

Tags: 

Onbalansregelaar verhoogt opbrengsten stroomverkoop

Een van onze leden (Biogas Plus) heeft onlangs een nieuw product geïntroduceerd waarmee biogasinstallaties met een WKK de stroomverkoop kunnen optimaliseren, het is mogelijk om de opbrengsten per kWh elektriciteit met 0,3-0,4 cent te verhogen. Een installatie met een WKK van bijvoorbeeld 500 kW kan dus op jaarbasis circa € 16.000 meer opbrengsten genereren. Inmiddels zijn er een aantal biogasinstallaties in Nederland uitgerust met een Onbalansregelaar.

Wat is onbalans? Read more about Onbalansregelaar verhoogt opbrengsten stroomverkoop

Tags: 

EBA conferentie in Nederland

Van 30 september tot 2 oktober ging de EBA conferentie door in Egmond aan Zee, in Nederland, een mooie 240 deelnemers uit 30 verschillende landen namen deel aan deze conferentie. Dinsdag werd het Europees beleid besproken. Daarin kwam o.a. de “Derictive Clean Power for Transport” aan bod, waardoor het mogelijk zou moeten worden om tegen 2020 5%  van de voertuigen  op (bio)-CNG (Compressed Natural Gas) te laten rijden. Read more about EBA conferentie in Nederland

Tags: 

Rapport: “Biomethane: status and factors affecting Market Development and Trade” gepubliceerd

Deze maand heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) het rapport “Biomethane: status and factors affecting Market Development and Trade” gepubliceerd. In dit rapport geeft men een overzicht van biomethaanproductie en het gebruik ervan overheen de verschillende IEA landen. Daarnaast gaat men ook dieper in op het verbeteren van de handel in biomethaan. Tot slot bevat het rapport ook nog eens een overzicht van de te verwachten ontwikkelingen in de biomethaansector.

  Read more about Rapport: “Biomethane: status and factors affecting Market Development and Trade” gepubliceerd

Tags: 

Openingsceremonie NPG BIO II op 18 september ’14

NPG energy startte op 18 september zijn biogascentrale NPG BIO II op in de Antwerpse haven, het startschot van een reeks openingen. Met zijn nieuwe centrales wil NPG het dreigende stroomtekort aanpakken en de energieproductie in eigen land duurzamer en stabieler maken.

Dhr André Jurres, CEO van NPG energy, beet de spits af en introduceerde volgende sprekers:  Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, Havenschepen Marc van Peel en door Rob Harrison, CEO van DP World te Antwerpen. Nadien had Bart De Wever de eer om de symbolische opstart van de installatie te geven. Hij mocht zelf de kleine bulldozer bedienen, waarbij hij, na een korte aarzeling, op de rode knop mocht drukken. Op die manier werden enkele tientallen kilo’s afval in de installatie gevoed. Read more about Openingsceremonie NPG BIO II op 18 september ’14

EBA in de bres voor de (groen)gasinfrastructuur!

Als reactie op de kritische bemerkingen, die de milieudenktank E3G uitbracht over de verwezenlijking van de Europese transnationale gasinfrastructuur, publiceerde de Europese Biogas Associatie (EBA) een mooi betoog over de vergroening van de gasinsfrastructuur door injectie van biomethaan en groen synthetisch methaan (uit power to gas technologie). Read more about EBA in de bres voor de (groen)gasinfrastructuur!

Pages

Laatste nieuws

 • 30/10/2014 - 09:38

  De producenten van hernieuwbare energie zijn sinds lang voorstander van een eenvoudiger systeem om hernieuwbare energie financieel te ondersteunen. De vraag naar een investeringsvriendelijk en vooral stabiel beleid blijft actueel. Diverse stakeholders kijken daarom uit naar het beleid van de nieuwe minister van energie Annemie Turtelboom.

 • 24/10/2014 - 14:11

  De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben sinds kort een overeenkomst bereikt over de energie- en klimaatdoelstellingen voor de periode 2020 - 2030. De  Europese Unie zou tegen 2030 haar CO2-uitstoot beperken met 40 procent. Het aandeel hernieuwbare energie moet eveneens stijgen tot 27 procent, ongeveer het dubbel van het huidige aandeel. De onderhandelaars noemen dit zelf een ambitieus akkoord, maar diverse milieuorganisaties en vertegenwoordigers van de hernieuwbare energiesector zijn het daar niet mee eens.

 • 23/10/2014 - 11:39

  Het stakeholderoverleg over het ontwerprapport van het VEA voor de evaluatie van het quotumpad, de subdoelstellingen voor groene stroom en het marktanalyserapport (VEA rapport 2014/1, deel 3) werden op 15 september 2014 afgerond. Er werd input ontvangen door twee stakeholders. Biogas-E formuleerde zijn opmerkingen voor de biogassector. Deze input werd verwerkt in de definitieve versie van dit rapport. In bijlage kan je volgende documenten raadplegen:

  - Reacties van de stakeholders. Reactie A is van de hand van Biogas-E.
  - Rapport VEA 2014/1 - deel 3: Evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport.

 • 16/10/2014 - 16:57

  Een paar weken terug bezocht het Biogas-E team nog de site van Meerlanden in het kader van de European Biogas Conference in Egmond aan Zee, Nederland. Toen al konden we vaststellen dat men enorm trots was over de hoeveelheid aan geproduceerde groene energie. Op 10 oktober 2012 bereikte men immers de mijlpaal van 1 miljoen kuub geproduceerde energie (zie foto). Ongeveer twee jaar later echter, vorige vrijdag, de dag van de duurzaamheid, heeft men opnieuw een nieuwe mijlpaal bereikt. De vergistingssite kan nu al 5 miljoen kuub groen gas op haar conto schrijven.

 • 09/10/2014 - 15:15

  Een van onze leden (Biogas Plus) heeft onlangs een nieuw product geïntroduceerd waarmee biogasinstallaties met een WKK de stroomverkoop kunnen optimaliseren, het is mogelijk om de opbrengsten per kWh elektriciteit met 0,3-0,4 cent te verhogen. Een installatie met een WKK van bijvoorbeeld 500 kW kan dus op jaarbasis circa € 16.000 meer opbrengsten genereren. Inmiddels zijn er een aantal biogasinstallaties in Nederland uitgerust met een Onbalansregelaar.

  Wat is onbalans?