Biomethaan Calculator - IEE biomethaanregio's

Deze biomethaan calculator omvat de technologische en economische aspecten die horen bij het upgraden van ruw biogas tot biomethaan. Na het definiëren de biogasparameters voor het gas dat wordt opgewaardeerd, kunnen enkele opwerkingstechnieken geselecteerd worden. De volgende technologieën zijn opgenomen:

 • Gaspermeation (3 different plant configurations)
 • Pressurised water scrubbing
 • Pressure swing adsorption
 • Atmospheric amine scrubbing

Bovendien is het mogelijk om nieuwe componenten toe te voegen aan de installatie zoals ontzwaveling, gasopslag en injectie onder hoge druk in het net, odorisatie. Ten slotte kan de gewenste gaskwaliteit gedefinieerd worden.

http://bio.methan.at/en/download_biomethane-calculator Read more about Biomethaan Calculator - IEE biomethaanregio's

Tags: 

Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting. Read more about Het BioEnergyFarm project krijgt een vervolg!

IEA - Taak 37 - Brochure process monitoring

Het Internationaal Energie Agentschap heeft voor zijn Taak 37: "energie uit biogas" recentelijk een technische brochure uitgegeven omtrent process monitoring. Deze is via onderstaande link te downloaden.

http://www.iea-biogas.net/files/daten-redaktion/download/publi-task37/Technical%20Brochure%20process_montoring.pdf

Andere technische documenten zijn te vinden onder:

http://www.iea-biogas.net/technical-brochures.html Read more about IEA - Taak 37 - Brochure process monitoring

Tags: 

Biomethane with bright opportunities towards the 2030 target

EBA Press Release 27 March 2014

Biomethane can replace 3% of the European natural gas consumption by 2030 – this is one of the results presented by three biomethane projects: BIOMASTER, GreenGasGrids and Urban Biogas during their final workshop in March in Brussels. For this to happen, more projects and a more market-oriented approach are needed under full appreciation of sustainability criteria.

Read full press release here Read more about Biomethane with bright opportunities towards the 2030 target

Eerste lesavond van 2014 kreeg veel belangstelling!

Digestaatverwerking wordt door de vergistingssector al langer als een knelpunt ervaren. De verwerking van het digestaat vertegenwoordigt vaak een groot deel van de investerings- en operationele kost van de vergister. Maar kan het ook anders? Zijn er technieken die uit digestaat een opbrengst kunnen genereren? En wat is de marktwaarde ervan? Het programma van de lesavond op 19 maart in Gent trachtte tegemoet te komen aan deze vragen.
  Read more about Eerste lesavond van 2014 kreeg veel belangstelling!

Tags: 

Faillissement van Biofer

We moeten U helaas meedelen dat de Raad van Bestuur van BIOFER een unnanieme beslissing heeft genomen om over te gaan tot faillissement bekentenis. Zoals jullie weten heeft Biofer geruime tijd naar oplossingen gezocht om de economische leefbaarheid ervan structureel gestalte te geven. Read more about Faillissement van Biofer

Wat is Biogas-E vzw?

Biogas-E vzw is het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het ontstond in 2004 aan de vakgroep milieukunde van HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen) in Kortrijk. Aanzet tot de start van de vzw was het KIV-project ‘Optimalisatie van de biogasproductie van anaerobe vergisters voor verwerking van mest, industrieel organisch afval en GFT-afval’. Biogas-E vzw streeft naar een maximale benutting van het biogaspotentieel in Vlaanderen en zal zo veel mogelijk initiatieven m.b.t. anaerobe vergisting objectief begeleiden. Read more about Wat is Biogas-E vzw?

Laatste nieuws

 • 09/04/2014 - 17:28

  Deze biomethaan calculator omvat de technologische en economische aspecten die horen bij het upgraden van ruw biogas tot biomethaan. Na het definiëren de biogasparameters voor het gas dat wordt opgewaardeerd, kunnen enkele opwerkingstechnieken geselecteerd worden. De volgende technologieën zijn opgenomen:

  • Gaspermeation (3 different plant configurations)
  • Pressurised water scrubbing
  • Pressure swing adsorption
  • Atmospheric amine scrubbing

  Bovendien is het mogelijk om nieuwe componenten toe te voegen aan de installatie zoals ontzwaveling, gasopslag en injectie onder hoge druk in het net, odorisatie. Ten slotte kan de gewenste gaskwaliteit gedefinieerd worden.

  http://bio.methan.at/en/download_biomethane-calculator

 • 09/04/2014 - 13:48

  De geleerde lessen binnen het oorspronkelijke BioEnergyFarm project hebben ertoe geleid dat er een vervolgproject is ingediend binnen de het Intelligent Energy Europe kader. Grootschalige vergisting is in vele landen al een volwassen markt en de economische haalbaarheid van grote projecten is steeds minder van zelfsprekend door een sterke ommekeer binnen het subsidiebeleid. Daarom wordt de focus binnen het vervolgproject verschoven naar kleinschalige vergisting.

 • 02/04/2014 - 14:08

  Het Internationaal Energie Agentschap heeft voor zijn Taak 37: "energie uit biogas" recentelijk een technische brochure uitgegeven omtrent process monitoring. Deze is via onderstaande link te downloaden.

  http://www.iea-biogas.net/files/daten-redaktion/download/publi-task37/Technical%20Brochure%20process_montoring.pdf

  Andere technische documenten zijn te vinden onder:

  http://www.iea-biogas.net/technical-brochures.html

 • 31/03/2014 - 11:24

  EBA Press release

  Op 27 januari lanceerde de Europese Biogas Associatie een wetenschappelijke adviesraad die hen zal bijstaan bij hun werk door de nodige wetenschappelijke basis te verschaffen aan onder andere position papers, workshops ...

  Onze coördinator Erik Meers zal de eerste 18 maanden het voorzitterschap waarnemen van deze raad.

 • 27/03/2014 - 16:30

  EBA Press Release 27 March 2014

  Biomethane can replace 3% of the European natural gas consumption by 2030 – this is one of the results presented by three biomethane projects: BIOMASTER, GreenGasGrids and Urban Biogas during their final workshop in March in Brussels. For this to happen, more projects and a more market-oriented approach are needed under full appreciation of sustainability criteria.

  Read full press release here