Belangrijk bericht!

Het 4e Vlaams VergistingsFORUM van Biogas-E gaat door op donderdag 9 april. De voorziene datum 12 februari, die eerder werd gecommuniceerd, kan u dan ook opnieuw invullen in uw agenda. Biogas-E wil dit jaar het FORUM organiseren in de regio Antwerpen en zag voor deze editie de kans schoon om gebruik te maken van de unieke infrastructuur van de Universiteit Antwerpen. Met veel trots mag dan ook volgende locatie worden meegedeeld:

Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Reeds ingeschrevenen die door omstandigheden niet meer kunnen op 9 april kunnen dit melden via isabel.vanneste@biogas-e.be en indien toepasselijk restitutie verkrijgen.

Het programma belooft terug goed gevuld te zijn met interessante (internationale) sprekers, een opvolging van de sector, workshops kaderend in diverse projecten en gemoedelijke netwerkgelegenheid. Inschrijven kan reeds via: www.biogas-e.be/node/163

Het Biogas-E team hoopt van harte te mogen verwelkomen! Read more about Belangrijk bericht!

Tags: 

Brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun. Read more about Brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’

Bandingfactoren 2015 gekend

Verkort extract B.S.:

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
Artikel 1. Voor nieuwe projecten met startdatum in 2015 bedraagt de maximaal toegelaten bandingfactor 1.
Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 30 juni 2015 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt: Read more about Bandingfactoren 2015 gekend

“VCM-studiedag ‘Handel in meststoffen’ kan op veel interesse rekenen”

Tijdens de landbouwbeurs Agriflanders in Gent, organiseerde het VCM een studiedag rond handel in meststoffen. De grote interesse, meer dan 130 aanwezigen, toonde aan dat er onzekerheid is omtrent het wetgevend kader voor de grensoverschrijdende handel in mest en meststoffen. Er is dan ook heel wat verandering op til, zo vertelde Eric Liégeois, coördinator van de Europese meststoffenregulering bij de Europese Commissie. Read more about “VCM-studiedag ‘Handel in meststoffen’ kan op veel interesse rekenen”

Digestaat als voedingsbron bij de productie van bioplastic

Onderzoekers aan de Wales Centre of Excellence for Anaerobic Digestion (http://www.walesadcentre.org.uk/) bestuderen een nieuwe valorisatieroute voor digestaat, namelijk als substraat voor de microbiologische productie van biopolymeren, of nog bioplastics. Sandra Esteves en haar team onderzochten o.a. wat de meerwaarde is van de toevoeging van fijn (micro) gezeefd digestaat aan het normale substraat gebruikt in de kweek van Cupriavidus necator, de bacterie die de bioplastics maakt. Read more about Digestaat als voedingsbron bij de productie van bioplastic

Kan er alsnog verder worden gebouwd bij Clean Energy Ternat?

In juli werd er reeds bericht dat de installatie bij veehouder Rudy Bayens zich in een lang aanslepende juridische strijd bevindt (http://www.biogas-e.be/node/256). Nu gaven recentelijk zowel de provincie, als de gemeente Ternat hun fiat voor de benodigde vergunningen onder vernieuwde voorwaarden. Na negen jaar kan de installatie misschien eindelijk worden afgemaakt. Read more about Kan er alsnog verder worden gebouwd bij Clean Energy Ternat?

Tags: 

Nederland breekt lans voor gerecupereerde fosfaatmeststoffen

OVAM en Het Nederlands nutriëntenplatform delen ons mee dat vanaf 1 januari 2015 de gerecycleerde fosfaatproducten struviet, magnesiumfosfaat en dicalciumfosfaat opgenomen zijn in de lijst van meststoffen onder het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (vergelijkbaar met de Vlaamse Map V). Hiermee wordt de kers op de taart gesteld van een initiatief dat reeds in 2011 aanvang heeft genomen onder het Ketenakkoord onderschreven door diverse actoren in de sector en de Nederlandse overheid. Hiermee wordt een lans gebroken voor gerecupereerde waardevolle kunstmestalternatieven. Read more about Nederland breekt lans voor gerecupereerde fosfaatmeststoffen

Pages

Laatste nieuws

 • 23/01/2015 - 14:18

  Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun.

 • 21/01/2015 - 09:32

  Verkort extract B.S.:

  De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
  Artikel 1. Voor nieuwe projecten met startdatum in 2015 bedraagt de maximaal toegelaten bandingfactor 1.
  Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 30 juni 2015 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt:

 • 19/01/2015 - 13:59

  Tijdens de landbouwbeurs Agriflanders in Gent, organiseerde het VCM een studiedag rond handel in meststoffen. De grote interesse, meer dan 130 aanwezigen, toonde aan dat er onzekerheid is omtrent het wetgevend kader voor de grensoverschrijdende handel in mest en meststoffen. Er is dan ook heel wat verandering op til, zo vertelde Eric Liégeois, coördinator van de Europese meststoffenregulering bij de Europese Commissie.

 • 16/01/2015 - 11:15

  Het 4e Vlaams VergistingsFORUM van Biogas-E gaat door op donderdag 9 april. De voorziene datum 12 februari, die eerder werd gecommuniceerd, kan u dan ook opnieuw invullen in uw agenda. Biogas-E wil dit jaar het FORUM organiseren in de regio Antwerpen en zag voor deze editie de kans schoon om gebruik te maken van de unieke infrastructuur van de Universiteit Antwerpen. Met veel trots mag dan ook volgende locatie worden meegedeeld:

  Universiteit Antwerpen
  Campus Drie Eiken
  Universiteitsplein 1
  2610 Wilrijk

  Reeds ingeschrevenen die door omstandigheden niet meer kunnen op 9 april kunnen dit melden via isabel.vanneste@biogas-e.be en indien toepasselijk restitutie verkrijgen.

  Het programma belooft terug goed gevuld te zijn met interessante (internationale) sprekers, een opvolging van de sector, workshops kaderend in diverse projecten en gemoedelijke netwerkgelegenheid. Inschrijven kan reeds via: www.biogas-e.be/node/163

  Het Biogas-E team hoopt van harte te mogen verwelkomen!

 • 15/01/2015 - 10:54

  Dr. Michael Müller van het PFI instituut in Duitsland stelde op de Progress in Biogas III conferentie een totaalconcept voor waarbij de biovergisting een sleutelrol speelt in de raffinage van biologische substraten.