‘Ivan Tolpe’ prijs beloont vernieuwende ideeën in de mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) reikt in 2017 voor de tweede keer de ‘Ivan Tolpe’ prijs uit. Deze prijs brengt een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. Nog tot 28 oktober kunnen zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen met een innovatief project rond mestverwerking hun kandidatuur indienen en kans maken om een geldprijs in de wacht te slepen. De winnaar van de vorige editie bouwde eigenhandig een nieuw type mestscheider die zowel varkens- als rundermest kan scheiden.  Read more about ‘Ivan Tolpe’ prijs beloont vernieuwende ideeën in de mestverwerking

Omzendbrief RO/2016/01 - Vervanging 'Bijlage 1: Positieve lijst'

Biogas-E informeert u dat de omzendbrief RO/2016/01 - Vervanging 'Bijlage 1: Positieve lijst’ bij de omzendbrief RO/2006/01 werd gepubliceerd op de website van het departement Ruimte Vlaanderen, onder het item wetgeving. Deze omzendbrief van 8 juli 2016 vervangt bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting. Read more about Omzendbrief RO/2016/01 - Vervanging 'Bijlage 1: Positieve lijst'

Nieuw compact systeem voor monomestvergisting

Biogas-E volgt graag de nieuwste technieken en innovaties op uit de biogassector. BiogasPlus (gouden lid) brengt een nieuwe concept naar voor voor kleinschalige mest vergisting. De Compact Plus® Mestvergister (CPM) is een robuuste en flexibele mestvergister die speciaal ontwikkeld is om een veebedrijf energieneutraal te maken, alle mest te kunnen verwerken en de emissie van broeikasgassen sterk te reduceren.
  Read more about Nieuw compact systeem voor monomestvergisting

Next Kraftwerke levert als eerste virtual power plant in België diensten aan Elia

Brussel, 11 augustus

Het in Brussel gevestigde Next Kraftwerke België levert sinds het begin van deze zomer flexibiliteitsdiensten in de primaire reserve aan het Elia transmissienet. Om dit te doen worden kleine en middelgrote elektriciteitsproducenten en consumenten met flexibele capaciteit ingeschakeld in een virtuele power plant. Voorbeelden zijn biogasinstallaties, WKK's, pompen, ventilatoren e.d.

Next Kraftwerke is het eerste bedrijf dat primaire regeling levert op de lagere voltages, hiermee wordt aangetoond dat hernieuwbare energie evenzeer kan bijdragen aan een stabiel net.

Het volledig persbericht vindt u in bijlage van dit item. Read more about Next Kraftwerke levert als eerste virtual power plant in België diensten aan Elia

Tags: 

Voortgangsrapport 2016 is afgewerkt

Het voortgangsrapport 2016 is klaar! Biogas-E heeft haar rapport midden juli verstuurd naar een grote groep stakeholders. Op onze website is het vanaf vandaag ook te consulteren voor onze leden. Hieronder geven we al enkele cijfers mee.

Het rapport geeft een stand van zaken van de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 2015. Eind 2015 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton/jaar , en een totaal geïnstalleerd vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. Sinds 2012 blijft de sector hangen op 39 à 41 grote agrarische, industriële en GFT-vergisters. Er worden wel nieuwe installaties opgestart, maar jammer genoeg zijn er evenveel installaties die technische of administratieve problemen ondervinden, of zich in een overnamefase bevinden. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er in Vlaanderen 76 units, dit zijn er 12 meer dan in 2014. Read more about Voortgangsrapport 2016 is afgewerkt

De impact van Brexit op de biogassector?

Volgens Charlotte Morton, directeur van Anaerobic Digestion & Bioresources Association (ADBA), zou het verlaten van de EU door Groot-Brittanië, na een initiële periode van onzekerheid, positieve effecten kunnen hebben op de biogassector in Groot-Brittanië. De Engelse overheid heeft immers zijn verbintenis aan de voorschriften in het "Fifth Carbon Budget" bevestigd, waarin ook duidelijke doelstellingen worden geformuleerd specifiek voor anaerobe vergisting. Dit zou in de toekomst voor significante investeringen en opportuniteiten kunnen zorgen in de biogassector. Read more about De impact van Brexit op de biogassector?

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 20/09/2016 - 15:58

  Graag aandacht voor volgend persbericht n.a.v. de parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer

 • 09/09/2016 - 09:25

  Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) reikt in 2017 voor de tweede keer de ‘Ivan Tolpe’ prijs uit. Deze prijs brengt een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. Nog tot 28 oktober kunnen zowel bedrijven, organisaties, wetenschappers, studenten als individuen met een innovatief project rond mestverwerking hun kandidatuur indienen en kans maken om een geldprijs in de wacht te slepen. De winnaar van de vorige editie bouwde eigenhandig een nieuw type mestscheider die zowel varkens- als rundermest kan scheiden. 

 • 01/09/2016 - 17:35

  Biogas-E informeert u dat de omzendbrief RO/2016/01 - Vervanging 'Bijlage 1: Positieve lijst’ bij de omzendbrief RO/2006/01 werd gepubliceerd op de website van het departement Ruimte Vlaanderen, onder het item wetgeving. Deze omzendbrief van 8 juli 2016 vervangt bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting.

 • 01/09/2016 - 16:20

  Biogas-E volgt graag de nieuwste technieken en innovaties op uit de biogassector. BiogasPlus (gouden lid) brengt een nieuwe concept naar voor voor kleinschalige mest vergisting. De Compact Plus® Mestvergister (CPM) is een robuuste en flexibele mestvergister die speciaal ontwikkeld is om een veebedrijf energieneutraal te maken, alle mest te kunnen verwerken en de emissie van broeikasgassen sterk te reduceren.
   

 • 19/08/2016 - 13:58

  Hieronder kan je een video bekijken van EnergyPLAN.

  De video legt de conceptuele ideeën bloot die Denemarken richting 100% hernieuwbare energie moet brengen en is gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Aalborg (http://www.smartenergysystems.eu).