Power to Gas masterclass in Greenbridge – Oostende

Op woensdag 26 november kwamen een dertigtal studenten en andere geïnteresseerden samen in Greenbridge (Oostende) voor een uitgebreide masterclass over het thema power to gas. Dit in het kader van het interreg IV project “CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”.

Peter Clauwaert van de POM West-Vlaanderen stak van wal met een kort en verduidelijkend overzicht van de mogelijkheden om elektriciteit op te slaan of te bufferen. Diverse technologieën zijn hiervoor in verschillende contexten interessant, maar bij elkeen gaat wel een energieverlies gepaard. Onder power to gas worden de scenario’s genomen waarbij elektriciteit omgezet wordt tot een bruikbaar gas. Vertrekkende van een elektrolysetechniek waarbij water omgezet wordt tot zuurstofgas en waterstofgas zijn nog vele routes mogelijk. Syngas, ammoniak en methaan zijn maar enkele van de mogelijke producten. Read more about Power to Gas masterclass in Greenbridge – Oostende

Tags: 

Eerste bus in het VK op biomethaan uit rioolafval

Sinds kort rijdt de zogegeten "poo bus" tussen Bath en de luchthaven van Bristol. De bus heeft 40 zitplaatsen en kan met één tankbeurt ongeveer 300 km rijden. Als brandstof gebruikt de bus het gecompresseerd biogas geproduceerd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van GENeco in Bristol. In totaal wordt op de site jaarlijks ongeveer 17 miljoen m³ aan biomethaan opgewekt, het energie-equivalent van zo'n 8300 gezinnen.

Meer over dit:

http://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-30115137
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11240771/... Read more about Eerste bus in het VK op biomethaan uit rioolafval

OWS bouwt eerste DRANCO-installatie in het Verenigd Koninkrijk

OWS kondigde vandaag een eerste bestelling vanuit het Verenigd Koninkrijk aan. OWS zal er zijn unieke en gepatenteerde DRANCO biogastechnologie bouwen. De installatie zal deel uitmaken van een nieuwe hoogtechnologische en geïntegreerde verwerkingsinstallatie voor huishoudelijk afval, ten noorden van de stad York. Op de site zal onder meer een recyclageinstallatie, een anaerobe vergistingsinstallatie (DRANCO) en een verbrandingsoven voor huishoudelijk restafval komen te staan. In bijlage vindt u het volledige persbericht ter zake. Read more about OWS bouwt eerste DRANCO-installatie in het Verenigd Koninkrijk

Adequate reactie bij calamiteit NPG Bio I

In de nacht van maandag op dinsdag heeft er zich in de biogasinstallatie op de terreinen van de Spin Group langs de Kaulillerweg in Grote-Brogel (Peer) een incident voorgedaan. Door een teveel aan toevoer van organisch materiaal, deed er zich een technisch probleem voor in de installatie waardoor een hoeveelheid organisch materiaal uit de installatie wegvloeide. Dit materiaal kwam op de eigen terreinen en de omliggende terreinen (bossen) terecht. De brandweer kwam meteen na het incident ter plaatse en ook burgemeester Steven Matheï en de diensten van de stad Peer gingen ter plaatse.

Uit de vaststellingen van de brandweer blijkt dat de ontsnapte materialen geen gevaar voor het bedrijf noch voor de omwonenden vormen. Het betreft hier immers organisch materiaal, zijnde maïs en organisch biologische stromen. Read more about Adequate reactie bij calamiteit NPG Bio I

Tags: 

Alternatieve inputs en outputs

De derde lesavond van de biogascursusreeks 2014 georganiseerd door Biogas-E, VCM en Inagro kon ook op 8 oktober een 38-tal inschrijvers bekoren. De cursus stak meteen van wal met de resultaten van de rondvraag van Biogas-E naar onderzoeksprioriteiten. Biogas-E deed een bevraging bij een breed scala aan actoren: zowel uitbaters van biogasinstallaties, consultancy van de biogassector, toeleveranciers, kenniscentra als beleidsmedewerkers deden mee. Deze enquête heeft aangetoond dat het onderzoek rond biogas zich de komende tijd dient te concentreren op duurzame recuperatie van het digestaat, kleinschalige vergisting en aanboring van nieuwe biomassastromen. Met deze derde cursusreeks zaten we dus meteen in de goede richting. Hieronder kan u een kort relaas van de verschillende presentaties terugvinden.

Voor verslag: Bram Vervisch, Anke De Dobbelaere (Inagro) Read more about Alternatieve inputs en outputs

Tags: 

Voortgangsrapport Biogas-E 2014 staat online

Dit is het tiende rapport dat door Biogas-E vzw wordt uitgebracht en waarin de stand van zaken van de biogassector in Vlaanderen in kaart wordt gebracht. Ook dit jaar brengt dit rapport een gemengd beeld van de biogassector in Vlaanderen. Hoewel de productie van groene energie uit biogas tijdens de onderzochte periode is toegenomen, zijn er geen grote biogasinstallaties bijgekomen. Enkel de pocketvergisting kent een groei. De economische analyse die vorig jaar werd gemaakt, blijft overeind. De sector blijft het moeilijk hebben. Read more about Voortgangsrapport Biogas-E 2014 staat online

Nota - Onderzoeksprioriteiten voor de biogassector 2014

De biogassector in Vlaanderen is een zeer technische en door kennis gedreven industrie. Verscheidene randvoorwaarden eigen aan het Vlaamse ondernemingslandschap bewegen de biogasproducenten om zwaar te investeren om hun activiteiten draaiende te houden. De sector is daarbij continu op zoek naar innovatie en slimme ideeën op het vlak van biogasgebruik, digestaatverwerking, elektriciteitsproductie, warmtegebruik, biomassa en andere thema’s.

Het is algemeen geweten dat beleidstechnische omwentelingen de sector echter de laatste jaren geen goed hebben gedaan. Deze nota wil hieraan niet voorbij gaan, maar er is meer nodig dan een investeringsvriendelijk klimaat, namelijk hetgeen waaruit de sector initieel is gegroeid: kennis en innovatie. Vlaanderen gaat prat op zijn actief kennisbeleid en deze nota wil een venster zijn naar degenen die dergelijke kenniseconomie elke dag vorm geven. Read more about Nota - Onderzoeksprioriteiten voor de biogassector 2014

Nieuwe beleidsnota energie

De producenten van hernieuwbare energie zijn sinds lang voorstander van een eenvoudiger systeem om hernieuwbare energie financieel te ondersteunen. De vraag naar een investeringsvriendelijk en vooral stabiel beleid blijft actueel. Diverse stakeholders kijken daarom uit naar het beleid van de nieuwe minister van energie Annemie Turtelboom. Read more about Nieuwe beleidsnota energie

Europese energie- en klimaatdoelstellingen 2020-2030

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben sinds kort een overeenkomst bereikt over de energie- en klimaatdoelstellingen voor de periode 2020 - 2030. De  Europese Unie zou tegen 2030 haar CO2-uitstoot beperken met 40 procent. Het aandeel hernieuwbare energie moet eveneens stijgen tot 27 procent, ongeveer het dubbel van het huidige aandeel. De onderhandelaars noemen dit zelf een ambitieus akkoord, maar diverse milieuorganisaties en vertegenwoordigers van de hernieuwbare energiesector zijn het daar niet mee eens. Read more about Europese energie- en klimaatdoelstellingen 2020-2030

Publicatie definitief rapport VEA 2014/1 - deel 3

Het stakeholderoverleg over het ontwerprapport van het VEA voor de evaluatie van het quotumpad, de subdoelstellingen voor groene stroom en het marktanalyserapport (VEA rapport 2014/1, deel 3) werden op 15 september 2014 afgerond. Er werd input ontvangen door twee stakeholders. Biogas-E formuleerde zijn opmerkingen voor de biogassector. Deze input werd verwerkt in de definitieve versie van dit rapport. In bijlage kan je volgende documenten raadplegen:

- Reacties van de stakeholders. Reactie A is van de hand van Biogas-E.
- Rapport VEA 2014/1 - deel 3: Evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanalyserapport. Read more about Publicatie definitief rapport VEA 2014/1 - deel 3

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 26/11/2014 - 14:03

  Op woensdag 26 november kwamen een dertigtal studenten en andere geïnteresseerden samen in Greenbridge (Oostende) voor een uitgebreide masterclass over het thema power to gas. Dit in het kader van het interreg IV project “CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”.

  Peter Clauwaert van de POM West-Vlaanderen stak van wal met een kort en verduidelijkend overzicht van de mogelijkheden om elektriciteit op te slaan of te bufferen. Diverse technologieën zijn hiervoor in verschillende contexten interessant, maar bij elkeen gaat wel een energieverlies gepaard. Onder power to gas worden de scenario’s genomen waarbij elektriciteit omgezet wordt tot een bruikbaar gas. Vertrekkende van een elektrolysetechniek waarbij water omgezet wordt tot zuurstofgas en waterstofgas zijn nog vele routes mogelijk. Syngas, ammoniak en methaan zijn maar enkele van de mogelijke producten.

 • 21/11/2014 - 16:03

  Sinds kort rijdt de zogegeten "poo bus" tussen Bath en de luchthaven van Bristol. De bus heeft 40 zitplaatsen en kan met één tankbeurt ongeveer 300 km rijden. Als brandstof gebruikt de bus het gecompresseerd biogas geproduceerd door de rioolwaterzuiveringsinstallatie van GENeco in Bristol. In totaal wordt op de site jaarlijks ongeveer 17 miljoen m³ aan biomethaan opgewekt, het energie-equivalent van zo'n 8300 gezinnen.

  Meer over dit:

  http://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-30115137
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11240771/...

 • 17/11/2014 - 09:58

  OWS kondigde vandaag een eerste bestelling vanuit het Verenigd Koninkrijk aan. OWS zal er zijn unieke en gepatenteerde DRANCO biogastechnologie bouwen. De installatie zal deel uitmaken van een nieuwe hoogtechnologische en geïntegreerde verwerkingsinstallatie voor huishoudelijk afval, ten noorden van de stad York. Op de site zal onder meer een recyclageinstallatie, een anaerobe vergistingsinstallatie (DRANCO) en een verbrandingsoven voor huishoudelijk restafval komen te staan. In bijlage vindt u het volledige persbericht ter zake.

 • 14/11/2014 - 12:55

  In de nacht van maandag op dinsdag heeft er zich in de biogasinstallatie op de terreinen van de Spin Group langs de Kaulillerweg in Grote-Brogel (Peer) een incident voorgedaan. Door een teveel aan toevoer van organisch materiaal, deed er zich een technisch probleem voor in de installatie waardoor een hoeveelheid organisch materiaal uit de installatie wegvloeide. Dit materiaal kwam op de eigen terreinen en de omliggende terreinen (bossen) terecht. De brandweer kwam meteen na het incident ter plaatse en ook burgemeester Steven Matheï en de diensten van de stad Peer gingen ter plaatse.

  Uit de vaststellingen van de brandweer blijkt dat de ontsnapte materialen geen gevaar voor het bedrijf noch voor de omwonenden vormen. Het betreft hier immers organisch materiaal, zijnde maïs en organisch biologische stromen.

 • 13/11/2014 - 14:43

  De derde lesavond van de biogascursusreeks 2014 georganiseerd door Biogas-E, VCM en Inagro kon ook op 8 oktober een 38-tal inschrijvers bekoren. De cursus stak meteen van wal met de resultaten van de rondvraag van Biogas-E naar onderzoeksprioriteiten. Biogas-E deed een bevraging bij een breed scala aan actoren: zowel uitbaters van biogasinstallaties, consultancy van de biogassector, toeleveranciers, kenniscentra als beleidsmedewerkers deden mee. Deze enquête heeft aangetoond dat het onderzoek rond biogas zich de komende tijd dient te concentreren op duurzame recuperatie van het digestaat, kleinschalige vergisting en aanboring van nieuwe biomassastromen. Met deze derde cursusreeks zaten we dus meteen in de goede richting. Hieronder kan u een kort relaas van de verschillende presentaties terugvinden.

  Voor verslag: Bram Vervisch, Anke De Dobbelaere (Inagro)