Platform voor Samenwerking Vergisting (PSV) - vergadering 15/12/2016

Het Vlaams Vergisters Platform (VVP), nu Platvorm Samenwerking Vergisting (PSV; sinds 19/12/2014) werd opgericht in het voorjaar van 2012, als overkoepelende organisatie waar alle stakeholders van de biogassector in vertegenwoordigd zijn, dus de vergisters zelf, aangevuld met voornamelijk middenveldorganisaties. Het doel was te overleggen binnen de vergistingssector en met 1 stem te communiceren. De gemeenschappelijke visie waarvoor vanuit het PSV een unaniem draagvlak werd gevonden kan als volgt samengevat worden:

 • Overleg binnen de biogassector is noodzakelijk en nuttig: het bereiken van een algemene consensus tussen de actoren binnen de sector is belangrijk;
 • Communicatie door de leden van het PSV moet op een transparante manier gebeuren waarbij de inhoud van die communicatie algemeen gedragen is binnen het PSV;
 • Externe communicatie doet iedere organisatie vanuit eigen invalshoek, zonder daarmee in strijd te zijn met de algemene consensus binnen het platform;
 • Er worden geen gemeenschappelijke nota’s gemaakt;
Tags: 

Landbouwers en politici tekenen voor duurzaamheid

Landbouwbedrijven gaan steeds bewuster met energie om. Zo wekt melkveehouder Koen Dendauw uit Sint-Eloois-Winkel met een pocketvergister stroom op uit de mest. Hij heeft daardoor een zo goed als energieneutraal bedrijf. Europa stak tot eind vorig jaar 730 miljoen euro in zo’n initiatieven. Politici uit onze regio engageren zich om die innovatie in de landbouw verder te ondersteunen. Read more about Landbouwers en politici tekenen voor duurzaamheid

Bandingfactoren van GSC en WKC voor projecten met startdatum vanaf 2017 werden gepubliceerd

Op 22 december 2016 werd volgende Ministrieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
9 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017.

Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 1 juli 2016 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt: Read more about Bandingfactoren van GSC en WKC voor projecten met startdatum vanaf 2017 werden gepubliceerd

Nieuwe medewerker Sam Tessens

Fris van de schoolbanken, startte ik op 2 januari bij Biogas-E. Ik studeerde in de zomer van 2016 af als bio-ingenieur in de milieutechnologie aan de Universiteit Gent. Mijn thesis handelde over vegetatiewijzigingen in de kruidlaag van houtkanten in Turnhout. Vanuit mijn algemene interesse voor het leefmilieu en duurzame ontwikkeling, zal ik met veel enthousiasme het team van Biogas-E versterken. Binnen Biogas-E zal ik mee instaan voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de biogassector in Vlaanderen en meewerken aan verschillende projecten. Read more about Nieuwe medewerker Sam Tessens

Tags: 

Bruto groenestroomproductie uit biogas

Biogas, gevormd uit organisch afval (mest, nevenstromen uit voedingsindustrie en GFT) via anaerobe vergisting, leverde in 2015 met 758 GWh een significante bijdrage aan de productie van groene stroom in Vlaanderen. In 2015 vertegenwoordigt biogas nl. 10,2% van de totale groenestroomproductie in Vlaanderen. Dit zijn definitieve cijfers. (bron Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen in 2015, versie september 2016, Vito). Read more about Bruto groenestroomproductie uit biogas

ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Tijdens de EBA Conferentie van september dit jaar werd de European Renewable Gas Registry (ERGaR) opgericht. ERGaR is een onafhankelijk, transparent en betrouwbaar registratiesysteem voor de massabalans van biomethaan dat via het Europese aardgasnetwerk wordt verdeeld. Dit mag als een mijlpaal beschouwd worden voor de ontwikkeling van een Europese biomethaanmarkt en -handel. Ook de nationale administraties hebben een cruciale rol te spelen. Read more about ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Tags: 

Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat

Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor  de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden? Read more about Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat

Tags: 

Afscheid collega Jonathan De Mey

Tot onze spijt moeten wij melden dat Jonathan Biogas-E heeft verlaten op vrijdag 14 oktober. Er wacht hem een nieuwe uitdaging bij Inagro waar hij een adviserende functie in de groenteteelt zal invullen.

Via deze weg willen wij Jonathan bedanken voor meer dan 4 jaar constructieve samenwerking. Read more about Afscheid collega Jonathan De Mey

Pages

Laatste nieuws

 • 19/01/2017 - 16:56

  Het Vlaams Vergisters Platform (VVP), nu Platvorm Samenwerking Vergisting (PSV; sinds 19/12/2014) werd opgericht in het voorjaar van 2012, als overkoepelende organisatie waar alle stakeholders van de biogassector in vertegenwoordigd zijn, dus de vergisters zelf, aangevuld met voornamelijk middenveldorganisaties. Het doel was te overleggen binnen de vergistingssector en met 1 stem te communiceren. De gemeenschappelijke visie waarvoor vanuit het PSV een unaniem draagvlak werd gevonden kan als volgt samengevat worden:

  • Overleg binnen de biogassector is noodzakelijk en nuttig: het bereiken van een algemene consensus tussen de actoren binnen de sector is belangrijk;
  • Communicatie door de leden van het PSV moet op een transparante manier gebeuren waarbij de inhoud van die communicatie algemeen gedragen is binnen het PSV;
  • Externe communicatie doet iedere organisatie vanuit eigen invalshoek, zonder daarmee in strijd te zijn met de algemene consensus binnen het platform;
  • Er worden geen gemeenschappelijke nota’s gemaakt;
 • 16/01/2017 - 11:31

  Landbouwbedrijven gaan steeds bewuster met energie om. Zo wekt melkveehouder Koen Dendauw uit Sint-Eloois-Winkel met een pocketvergister stroom op uit de mest. Hij heeft daardoor een zo goed als energieneutraal bedrijf. Europa stak tot eind vorig jaar 730 miljoen euro in zo’n initiatieven. Politici uit onze regio engageren zich om die innovatie in de landbouw verder te ondersteunen.

 • 05/01/2017 - 10:44

  Op 22 december 2016 werd volgende Ministrieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
  9 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017.

  Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 1 juli 2016 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt:

 • 03/01/2017 - 14:35

  Fris van de schoolbanken, startte ik op 2 januari bij Biogas-E. Ik studeerde in de zomer van 2016 af als bio-ingenieur in de milieutechnologie aan de Universiteit Gent. Mijn thesis handelde over vegetatiewijzigingen in de kruidlaag van houtkanten in Turnhout. Vanuit mijn algemene interesse voor het leefmilieu en duurzame ontwikkeling, zal ik met veel enthousiasme het team van Biogas-E versterken. Binnen Biogas-E zal ik mee instaan voor de kwaliteitsvolle ondersteuning van de biogassector in Vlaanderen en meewerken aan verschillende projecten.

 • 20/12/2016 - 17:17

  Het Vlaams Energieagentschap (VEA) stelt een handleiding ter beschikking met betrekking tot de verlengingsopties van groenstroomcertificaten (GSC) voor biogasinstallaties met startdatum vóór 2013.