4de Vlaams VergistingsFORUM

Op 9 april vond op de Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het 4de Vlaams Vergistingsforum plaats. Met een honderdtal bezoekers kon het evenement opnieuw op een brede interesse rekenen van de verschillende belanghebbenden binnen de biogassector. De dag was goed gevuld met lezingen en workshops over de diverse grote thema’s, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Na de inleidende beschouwingen door prof. Erik Meers leverde het Vlaamse beleid,   vertegenwoordigd door Jochen Desmet (raadgever Energie Kabinet Turtelboom), haar bijdrage door de nieuwe krijtlijnen van het energiebeleid toe te lichten, en de rol van de biogassector daarin te verduidelijken. Behoorlijk wat stof ter discussie, zo bleek verder tijdens de namiddagsessies. De voormiddag werd afgesloten door Jan Štambaský (voorzitter van de European Biogas Association, EBA) die de Europese biogassector in perspectief plaatste en de mogelijke rol van biomethaan in de toekomst voor de sector toelichtte. Een hapje en een drankje droegen bij tot de vertering van de voormiddagsessies alvorens een eerste parallelle namiddagsessie in te duiken. Read more about 4de Vlaams VergistingsFORUM

Verbroedering tussen Bretagne en Vlaanderen i.k.v. het Biorefine-project

Het Europese project Biorefine streeft naar grensoverschrijdende samenwerking voor een beter hergebruik van nutriënten uit overschotregio’s. Op donderdag 16 en vrijdag 17 april was een Vlaamse delegatie te gast bij de Chambre d’Agriculture in Rennes om kennis te maken met de mestproblematiek in Bretagne en ervaringen tussen beide regio's uit te wisselen. Read more about Verbroedering tussen Bretagne en Vlaanderen i.k.v. het Biorefine-project

Tags: 

Geslaagd werkbezoek aan biomethaaninstallatie

Afgelopen woensdag (29 april) organiseerde de POM West-Vlaanderen met ondersteuning van Biogas-E een zeer te smaken werkbezoek aan de biogasinstallatie van de afvalenergiecentrale Nijmegen (ARN). GFT wordt er omgezet via anaerobe vergisting naar biogas dat op zijn beurt wordt opgeschoond tot aardgaskwaliteit. Dit stelt ARN in staat om ‘”groen gas” te leveren aan het vervoersbedrijf Hermes dat de openbare busdienst in Nijmegen verzorgt. Read more about Geslaagd werkbezoek aan biomethaaninstallatie

Tags: 

Veldproeven met biogebaseerde meststoffen

Deze brochure bundelt de resultaten van een groot aantal veldproeven uitgevoerd op verschillende gewassen door diverse Vlaamse instituten sinds 2008. De verworven inzichten betreffende de eigenschappen en impact van biogebaseerde bemestingsproducten op de teelt van een brede range van gewassen, verspreid in tijd en ruimte, zijn cruciaal voor de verdere stimulatie van “groene meststoffen” in Vlaanderen.

Download hier de brochure Read more about Veldproeven met biogebaseerde meststoffen

MAP V laat ruimte om pro rato systeem te onderzoeken

Ongetwijfeld heeft menig exploitant uitgekeken naar hoe het reeds 5de mestactieplan (MAP V) de regelgeving omtrent nutriënten ging aanscherpen. Nog tot 4 mei loopt het openbaar onderzoek en kunnen opmerkingen geformuleerd worden op het voorgelegde actieplan (http://www.vlm.be/lijsten/oo/Pages/OpenbaaronderzoekMAP5.aspx). Voor wat betreft digestaat is er goede hoop voor het statuut wanneer het digestaat dierlijke mest bevat. Momenteel wordt bij covergisting van dierlijke mest de volledige digestaatfractie als dierlijke mest aanzien. Door aanhoudende inspanningen van het VCM, Inagro, Ugent en Biogas-E is de mestbank (VLM) er met de Europese Commissie op uitgekomen om het zogenaamde pro rato systeem nader te bestuderen. Read more about MAP V laat ruimte om pro rato systeem te onderzoeken

NPG Bocholt opent deuren voor buurtbewoners

Op zaterdag 14 maart openden Lode Hendrix en NPG de deuren van hun biogasinstallatie in Bocholt voor geïnteresseerde buurtbewoners. Een honderdtal bezoekers kregen een rondleiding op de vergistingssite. Na afsluiting was er nog de gelegenheid om bij te praten bij een stuk taart en een tas koffie. Biogas-E was er bij om op vragen van bewoners te antwoorden en de installatie van naderbij te bekijken. Read more about NPG Bocholt opent deuren voor buurtbewoners

Tags: 

Takamoto’s Lease-to-Own Biogas

Miljoenen mensen in de wereld leven in energiearmoede waarbij ze enkel toegang hebben tot hout en houtskool om op te koken. Takamoto biogas, gelegen in Kenia, probeert aan deze weinig duurzame situatie tegemoet te komen door voor landbouwgezinnen een hefboom te voorzien waarbij ze hun eigen kleinschalige biogasinstallatie kunnen bekomen. Takamoto Biogas is daarom een partnership aangegaan met www.kiva.org, een platform voor microleningen. Read more about Takamoto’s Lease-to-Own Biogas

GPBV-installaties

Biogas-E werd eind februari uitgenodigd bij het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE), voor een verduidelijking i.v.m. de GPBV-installaties, en hun implicaties op de vergistingssector. Anaerobe vergisting valt onder rubriek 5.3. van de RIE (Richtlijn Industriële Emissie, 2010/75/EU). De bepalingen van de RIE zijn vertaald in VLAREM, en worden voor deze sector van toepassing op 7 juli 2015. Bestaande installaties, die door uitbreiding van bijlage I van de RIE, GPBV-installaties zijn geworden, moeten voldoen aan de RIE. Volgende wordt vermeld:  “indien de behandeling van de afval beperkt blijft tot anaerobe vergisting, bedraagt de maximale capaciteit voor deze activiteit 100 ton/dag”. Indien er in de vergunning  OBA als inputstroom wordt vermeld, wordt in Vlaanderen de totale capaciteit in beschouwing genomen, om de drempelwaarde te bepalen. Read more about GPBV-installaties

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 05/05/2015 - 12:26

  Het Europese project Biorefine streeft naar grensoverschrijdende samenwerking voor een beter hergebruik van nutriënten uit overschotregio’s. Op donderdag 16 en vrijdag 17 april was een Vlaamse delegatie te gast bij de Chambre d’Agriculture in Rennes om kennis te maken met de mestproblematiek in Bretagne en ervaringen tussen beide regio's uit te wisselen.

 • 04/05/2015 - 14:39

  Afgelopen woensdag (29 april) organiseerde de POM West-Vlaanderen met ondersteuning van Biogas-E een zeer te smaken werkbezoek aan de biogasinstallatie van de afvalenergiecentrale Nijmegen (ARN). GFT wordt er omgezet via anaerobe vergisting naar biogas dat op zijn beurt wordt opgeschoond tot aardgaskwaliteit. Dit stelt ARN in staat om ‘”groen gas” te leveren aan het vervoersbedrijf Hermes dat de openbare busdienst in Nijmegen verzorgt.

 • 22/04/2015 - 15:50

  Ongetwijfeld heeft menig exploitant uitgekeken naar hoe het reeds 5de mestactieplan (MAP V) de regelgeving omtrent nutriënten ging aanscherpen. Nog tot 4 mei loopt het openbaar onderzoek en kunnen opmerkingen geformuleerd worden op het voorgelegde actieplan (http://www.vlm.be/lijsten/oo/Pages/OpenbaaronderzoekMAP5.aspx). Voor wat betreft digestaat is er goede hoop voor het statuut wanneer het digestaat dierlijke mest bevat. Momenteel wordt bij covergisting van dierlijke mest de volledige digestaatfractie als dierlijke mest aanzien. Door aanhoudende inspanningen van het VCM, Inagro, Ugent en Biogas-E is de mestbank (VLM) er met de Europese Commissie op uitgekomen om het zogenaamde pro rato systeem nader te bestuderen.

 • 17/04/2015 - 11:32

 • 14/04/2015 - 11:53

  Op 9 april vond op de Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het 4de Vlaams Vergistingsforum plaats. Met een honderdtal bezoekers kon het evenement opnieuw op een brede interesse rekenen van de verschillende belanghebbenden binnen de biogassector. De dag was goed gevuld met lezingen en workshops over de diverse grote thema’s, belicht vanuit verschillende invalshoeken. Na de inleidende beschouwingen door prof. Erik Meers leverde het Vlaamse beleid,   vertegenwoordigd door Jochen Desmet (raadgever Energie Kabinet Turtelboom), haar bijdrage door de nieuwe krijtlijnen van het energiebeleid toe te lichten, en de rol van de biogassector daarin te verduidelijken. Behoorlijk wat stof ter discussie, zo bleek verder tijdens de namiddagsessies. De voormiddag werd afgesloten door Jan Štambaský (voorzitter van de European Biogas Association, EBA) die de Europese biogassector in perspectief plaatste en de mogelijke rol van biomethaan in de toekomst voor de sector toelichtte. Een hapje en een drankje droegen bij tot de vertering van de voormiddagsessies alvorens een eerste parallelle namiddagsessie in te duiken.