Laatste nieuws

Op 14 juli 2017 werd het ontwerp van het decreet tot wijziging van het energiedecreet goedgekeurd.

Op 6 september organiseerde European Biogas Association (EBA), samen met Gas Infrastructure Europe (GIE) en European

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachting

Het Europese project SYSTEMIC wil biogasbedrijven begeleiden met nutriëntenrecuperatie uit digestaat.
De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties performanter te laten draaien.

Op 31 augustus 2017 lanceerde Biogas-E tijdens het jaarlijkse zomerevent voor zijn leden, het nieuwe logo.