Biogassector in het Verenigd Koninkrijk bereikt mijlpaal

In het nieuwe gedetailleerde marktrapport, voorgesteld op de conferentie UK AD & Biogas 2015, staat te lezen dat de biogassector in het VK in 2014 is gegroeid met 102 installaties. Voor 2015 is de verwachting dat de sector nog zal groeien met 60 - 100 nieuwe installaties. Ook op het vlak van biomethaanproductie staat de markt niet stil, momenteel zijn er al 33 operationele opwerkingsinstallaties die biomethaan in het aardgasnet injecteren.

Lees hier het volledige rapport (ENG) Read more about Biogassector in het Verenigd Koninkrijk bereikt mijlpaal

Persbericht VCM: Mestverwerkingscapaciteit op tien jaar tijd verdrievoudigd

Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging kwam naar voren dat de Vlaamse operationele mestverwerkingscapaciteit, exclusief export met ongeveer 5.6 miljoen kg N (+ ~20%) is toegenomen in 2014. Read more about Persbericht VCM: Mestverwerkingscapaciteit op tien jaar tijd verdrievoudigd

Stakeholderoverleg ontwerprapport VEA 2015/1

Biogas-E heeft een reactie geformuleerd op het stakeholderoverleg m.b.t. het ontwerprapport 2015/1, dat voor de representatieve projectcategorieën de Onrendabele Top en banding factor voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016 berekent. Onze reactie is een samenvatting van de discussie die we hierover hebben gevoerd tijdens het Platform voor Samenwerking Vergisting (PSV), het vroegere VVP, dat plaatsvond op vrijdag 19 juni. Nadien ging ook de knelpuntencommissie van Biogas-E door, waar vertegenwoordigers van VEA en Ovam aanwezig waren. Read more about Stakeholderoverleg ontwerprapport VEA 2015/1

Veel interesse voor kleinschalige vergisting

Op zowel 18 juni, als 19 juni, werd een studiemiddag georganiseerd over kleinschalige vergistingsinstallaties getiteld "Haal jij energie uit mest?". Zowel in Ertvelde als Herselt konden de organisatoren op veel interesse rekenen. Toelichting werd gegeven bij de randvoorwaarden, de beschikbare technieken, de rendabiliteit, het vergunningskader en de eigenschappen van digestaat (vergiste mest in dit geval). Read more about Veel interesse voor kleinschalige vergisting

Nederlands pilootproject "Groen Gas Booster"

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren: de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Read more about Nederlands pilootproject "Groen Gas Booster"

Tags: 

Duurzaam ondernemen met bio-energie

De POM West-Vlaanderen organiseerde op 18 juni een eindevent in kader van het INTERREG IVb ARBOR-project. Biogas-E was aanwezig om een voordracht te geven over de inzet van biomethaan in duurzame mobiliteit. Ook coördinator Erik Meers gaf vanuit zijn positie als UGent prof een toelichting bij enkele strategiën om met duurzame biomassa hoogwaardige outputs te realiseren. Jochen De Smet, raadgever van minister A. Turtelboom, kwam de lezingen afsluiten met beleidsopvattingen en lichtte de concrete toekomstpistes inzake EPB, warmtenetten, biomethaan en groene warmte. Read more about Duurzaam ondernemen met bio-energie

Small-scale anaerobic digestion - case studies in Western Europe

Small-scale or pocket digestion is a technology where the anaerobic digestion process is applied to proprietary biomass flows for the on-site production of renewable energy. This energy is made available in the form of electricity and heat after combustion of the biogas in a combined heat and power (CHP) installation and is used to a maximum on-site. Read more about Small-scale anaerobic digestion - case studies in Western Europe

De toekomst van biomethaan volgens het Duitse Energie Agentschap

Het Duitse energieagentschap (DENA) publiceerde recent een document waarin de toekomst van biomethaan wordt belicht.Op korte termijn is een potentieel van 28 TWh in te vullen van een totaal 155 technische potentieel. Biomethaan zal volgens het agentschap een sleutelrol spelen binnen de hernieuwbare energiemix. Een heropleving van de CNG-markt voor transport, de modernisering van gebouwen, groeiende vraag vanuit de chemische industrie en de flexibele inzet van WKK-motoren kunnen bijdragen tot het succes van biomethaan. Read more about De toekomst van biomethaan volgens het Duitse Energie Agentschap

Veilig met mestgassen

Omdat veel veehouders nog onvoldoende beseffen hoe gevaarlijk mestgassen zijn, heeft Boerenbond, in samenwerking met ILVO, het departement Landbouw en Visserij, PreventAgri en het Varkensloket, een sensibiliseringsfilm gemaakt. Hij brengt de voornaamste aanbevelingen rond het veilig mixen van mest in beeld. Op die manier willen we het risico op ongevallen tijdens het mixen tot een minimum beperken. Tijdens het mest mixen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Tips om te voorkomen dat u of uw vee het leven laten. Read more about Veilig met mestgassen

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 01/07/2015 - 13:24

  In het nieuwe gedetailleerde marktrapport, voorgesteld op de conferentie UK AD & Biogas 2015, staat te lezen dat de biogassector in het VK in 2014 is gegroeid met 102 installaties. Voor 2015 is de verwachting dat de sector nog zal groeien met 60 - 100 nieuwe installaties. Ook op het vlak van biomethaanproductie staat de markt niet stil, momenteel zijn er al 33 operationele opwerkingsinstallaties die biomethaan in het aardgasnet injecteren.

  Lees hier het volledige rapport (ENG)

 • 01/07/2015 - 10:43

  Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het VCM de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recente bevraging kwam naar voren dat de Vlaamse operationele mestverwerkingscapaciteit, exclusief export met ongeveer 5.6 miljoen kg N (+ ~20%) is toegenomen in 2014.

 • 29/06/2015 - 10:10

  Biogas-E heeft een reactie geformuleerd op het stakeholderoverleg m.b.t. het ontwerprapport 2015/1, dat voor de representatieve projectcategorieën de Onrendabele Top en banding factor voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2016 berekent. Onze reactie is een samenvatting van de discussie die we hierover hebben gevoerd tijdens het Platform voor Samenwerking Vergisting (PSV), het vroegere VVP, dat plaatsvond op vrijdag 19 juni. Nadien ging ook de knelpuntencommissie van Biogas-E door, waar vertegenwoordigers van VEA en Ovam aanwezig waren.

 • 23/06/2015 - 12:22

  Op zowel 18 juni, als 19 juni, werd een studiemiddag georganiseerd over kleinschalige vergistingsinstallaties getiteld "Haal jij energie uit mest?". Zowel in Ertvelde als Herselt konden de organisatoren op veel interesse rekenen. Toelichting werd gegeven bij de randvoorwaarden, de beschikbare technieken, de rendabiliteit, het vergunningskader en de eigenschappen van digestaat (vergiste mest in dit geval).

 • 19/06/2015 - 10:34

  Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren: de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe).