VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Het is niet voor het eerst dat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zich tot veehouders richt met de boodschap dat ze niet tot het einde van het jaar mogen wachten met het afvoeren van mest naar verwerkingsinstallaties. Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is, herhaalt VCM de bijna jaarlijkse oproep en wordt daarin bijgetreden door de Mestbank. Dit jaar wordt er nog net iets meer de nadruk op gelegd omdat VCM verwacht dat de strengere uitrijreglementering voor effluent binnen MAP5 de mestverwerkingscapaciteit dit najaar sterk zal beperken. Read more about VCM maant landbouwers aan mest tijdig af te voeren voor verwerking

Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Michael Lemon, vice-voorzitter van de Amerikaanse vzw Biogas Researchers promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit biogas als aandrijving voor elektrische wagens. De bedoeling is om bij te dragen tot de decarbonisatie van de transportsector in de VS. Hij wijst er ook op dat intelligent afvalbeheer samen met anaerobe vergisting potentieel 12,5 miljoen elektrische wagens kan laten rijden op organisch afval (in de V.S. alleen). Read more about Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Tags: 

Brouwerij met biogasinstallatie prijswinnaar op de EU duurzame energie week

De duurzame energieweek van de Europese Unie liep dit jaar van 13 tot 17 juni. Naar goede gewoonte konden diverse projecten meedingen naar de awards die op de donderdag werden uitgereikt. De brouwerij Göss uit Oostenrijk mocht naar huis gaan met de business én burgerprijs in handen. Waarom deze brouwerij in de prijzen valt lees je hier verder. Read more about Brouwerij met biogasinstallatie prijswinnaar op de EU duurzame energie week

Tags: 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 - deel 3

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 -  deel 3: de evaluatie van het quotumpad voor groene stroom en WKK en de subdoelstellingen voor groene stroom. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten, alsook een evaluatie van de subdoelstellingen voor groene stroom. In bijlage vindt u de tekst van deel 3. Read more about Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 - deel 3

OVAM wil vereisten voor de verwerking van bermmaaisel onder de aandacht brengen

Biogas-E ontving een schrijven van OVAM, i.v.m. bermmaaisel. OVAM wil de vereisten voor de verwerking van bermmaaisel nog eens onder de aandacht brengen. Momenteel zijn er nog een aantal vergistingsinstallaties die vergund zijn om dit te verwerken maar indien het digestaat niet nagecomposteerd wordt, wordt dit in de toekomst niet meer toegelaten. Er is hiervoor wel een overgangsperiode voorzien. Biogas-E heeft een vergadering aangevraagd bij Ovam, om de inhoud van de tekst te bespreken. Hieronder vindt u een tekst waarin alles verduidelijkt wordt. Read more about OVAM wil vereisten voor de verwerking van bermmaaisel onder de aandacht brengen

Synergie tussen varkensbedrijf en gieterij in Frankrijk

Na 10 jaar te hebben gecomposteerd besliste Jean-Luc Guigourese, een boer uit West-Frankrijk, om een pionier te worden in anaerobe vergisting. Een volgens hem vrij logische volgende stap in de uitbouw van zijn bedrijf. Op zijn landbouwbedrijf wordt jaarlijks tot 10.000 ton varkensmest, tussengewassen en afval uit de tomatenverwerkende industrie omgezet tot biogas met behulp van een WKK-motor, en verder gevaloriseerd onder de vorm van elektriciteit en warmte, die op hun beurt verkocht worden aan de nabijgelegen gieterij. Read more about Synergie tussen varkensbedrijf en gieterij in Frankrijk

Tags: 

Werkgroep Biomethaan – zorgvuldige aftoetsing voor een correct perspectief

Het was ondertussen alweer bijna een jaar geleden dat de Werkgroep Biomethaan onder leiding van Biogas-E was samen gekomen, maar op 17 mei van dit jaar was er dan ook meteen heel wat stof ter discussie met een vruchtbare werkgroep tot gevolg. Bovendien is er ook in Wallonië recent een nieuwe stap richting de implementatie van biomethaan gezet door de principiële goedkeuring van het Waals parlement van een ontwerpversie van een beleidskader voor biomethaan. Vlaanderen hinkt in deze materie nog steeds hopeloos achterop. Het grootste struikelblok momenteel is dat er in Vlaanderen geen beleidskader is voor biomethaan dat op die manier niet in staat is om te concurreren met groene stroom die binnen het subsidiesysteem van de groene stroom (en warmte-) certificaten valt. Read more about Werkgroep Biomethaan – zorgvuldige aftoetsing voor een correct perspectief

Tags: 

Vergisting voor warmteproductie nog steeds binnen de ecologiepremie

Bedrijven met de intentie tot onsite vergisting van biomassa of afvalwater kunnen nog steeds beroep doen op een investeringssubsidie onder het kader van de ecologiepremie. Dit tot een vermogen van 1 MW.

investeringen voor het aanwenden van gassen, ontstaan uit de anaerobe fermentatie van afval en/of  biomassa om het gebruik van biogas uit de anaerobe fermentatie mogelijk te maken.  Minstens 80 % van de energie-inhoud van het biogas dient intern als warmte aangewend te worden. Read more about Vergisting voor warmteproductie nog steeds binnen de ecologiepremie

Cogen viert 15 jarig bestaan!

COGEN Vlaanderen viert dit jaar haar 15-jarig bestaan en organiseerde op 17 mei een evenement met vooruitblik op de komende 15 jaar. Bij de oprichting van de vzw in 2001 was WKK nog een kleine stip op de energiekaart en quasi enkel terug te vinden in grote industriële toepassingen. Anno 2016 ziet Cogen Vlaanderen dat WKK in die periode een belangrijke groei heeft gekend en ondertussen tal van toepassingen kent. Read more about Cogen viert 15 jarig bestaan!

IEA review - Belgium 2016

Het internationaal energieagentschap (IEA) heeft het energiebeleid in België goed onder de loep genomen en komt met enkele pertinente aanbevelingen inzake het hernieuwbare energie beleid. Zo roept het IEA België op om investeerders de nodige zekerheid en het vertrouwen te bieden in het wettelijk steunkader, dit door retro-actieve en drastische aanpassingen te vermijden. Read more about IEA review - Belgium 2016

Pages

Laatste nieuws

 • 11/07/2016 - 09:47

  Het is niet voor het eerst dat het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zich tot veehouders richt met de boodschap dat ze niet tot het einde van het jaar mogen wachten met het afvoeren van mest naar verwerkingsinstallaties. Nu de piek van het uitrijseizoen voorbij is, herhaalt VCM de bijna jaarlijkse oproep en wordt daarin bijgetreden door de Mestbank. Dit jaar wordt er nog net iets meer de nadruk op gelegd omdat VCM verwacht dat de strengere uitrijreglementering voor effluent binnen MAP5 de mestverwerkingscapaciteit dit najaar sterk zal beperken.

 • 05/07/2016 - 15:22

  Michael Lemon, vice-voorzitter van de Amerikaanse vzw Biogas Researchers promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit biogas als aandrijving voor elektrische wagens. De bedoeling is om bij te dragen tot de decarbonisatie van de transportsector in de VS. Hij wijst er ook op dat intelligent afvalbeheer samen met anaerobe vergisting potentieel 12,5 miljoen elektrische wagens kan laten rijden op organisch afval (in de V.S. alleen).

 • 17/06/2016 - 11:18

  De duurzame energieweek van de Europese Unie liep dit jaar van 13 tot 17 juni. Naar goede gewoonte konden diverse projecten meedingen naar de awards die op de donderdag werden uitgereikt. De brouwerij Göss uit Oostenrijk mocht naar huis gaan met de business én burgerprijs in handen. Waarom deze brouwerij in de prijzen valt lees je hier verder.

 • 14/06/2016 - 17:14

  Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opent bijkomend het stakeholderoverleg over haar rapport 2016 -  deel 3: de evaluatie van het quotumpad voor groene stroom en WKK en de subdoelstellingen voor groene stroom. Dit onderdeel van het (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten, alsook een evaluatie van de subdoelstellingen voor groene stroom. In bijlage vindt u de tekst van deel 3.

 • 07/06/2016 - 16:46

  Biogas-E ontving een schrijven van OVAM, i.v.m. bermmaaisel. OVAM wil de vereisten voor de verwerking van bermmaaisel nog eens onder de aandacht brengen. Momenteel zijn er nog een aantal vergistingsinstallaties die vergund zijn om dit te verwerken maar indien het digestaat niet nagecomposteerd wordt, wordt dit in de toekomst niet meer toegelaten. Er is hiervoor wel een overgangsperiode voorzien. Biogas-E heeft een vergadering aangevraagd bij Ovam, om de inhoud van de tekst te bespreken. Hieronder vindt u een tekst waarin alles verduidelijkt wordt.