Bruto groenestroomproductie uit biogas

Biogas, gevormd uit organisch afval (mest, nevenstromen uit voedingsindustrie en GFT) via anaerobe vergisting, leverde in 2015 met 758 GWh een significante bijdrage aan de productie van groene stroom in Vlaanderen. In 2015 vertegenwoordigt biogas nl. 10,2% van de totale groenestroomproductie in Vlaanderen. Dit zijn definitieve cijfers. (bron Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen in 2015, versie september 2016, Vito). Read more about Bruto groenestroomproductie uit biogas

ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Tijdens de EBA Conferentie van september dit jaar werd de European Renewable Gas Registry (ERGaR) opgericht. ERGaR is een onafhankelijk, transparent en betrouwbaar registratiesysteem voor de massabalans van biomethaan dat via het Europese aardgasnetwerk wordt verdeeld. Dit mag als een mijlpaal beschouwd worden voor de ontwikkeling van een Europese biomethaanmarkt en -handel. Ook de nationale administraties hebben een cruciale rol te spelen. Read more about ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Tags: 

Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat

Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor  de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden? Read more about Uniform Europees wetgevend kader voor digestaat

Tags: 

Afscheid collega Jonathan De Mey

Tot onze spijt moeten wij melden dat Jonathan Biogas-E heeft verlaten op vrijdag 14 oktober. Er wacht hem een nieuwe uitdaging bij Inagro waar hij een adviserende functie in de groenteteelt zal invullen.

Via deze weg willen wij Jonathan bedanken voor meer dan 4 jaar constructieve samenwerking. Read more about Afscheid collega Jonathan De Mey

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten MAP-meetnet 2015-2016

Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater - Uitgave 17-10-2016

Enkele korte conclusies uit het rapport: 

Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Van 26 tot 30 september ging de eerste TransBio Summer School door. Een organisatie van Biogas-E en de Universiteit van Gent in het kader van het VLAIO-VIS traject TransBio. De Summer School haakte aan bij de internationaal gerenommeerde biogasconferentie van de European Biogas Association (EBA) die slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd. De week speelde zich voornamelijk af tussen de muren van de abdij van Drongen, en het NH Hotel in Gent. De conferentie lokte meer dan 200 bezoekers uit diverse landen en ook de Summer School kon met een 20-tal deelnemers rekenen op een mooie groep voor toegewijde technische discussies. Read more about Geslaagde eerste editie van de TransBio Summer School

Publicatie definitief rapport VEA 2016 - deel 1 en 3

De definitieve versie van deel 1 (berekeningen OT/Bf voor projecten met een startdatum in 2017) en deel 3 van het VEA-rapport 2016 (evaluatie van het quotumpad en de productiedoelstellingen) zijn ondertussen op de website van het VEA gepubliceerd. Deel 2 (actualisaties) van het rapport werd reeds eerder (op 1 juli 2016) op de website geplaatst, zodat deze actualisaties in werking zouden kunnen treden op 1 augustus 2016.

U kan de definitieve versies van deze onderdelen van het rapport downloaden via:

http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/archief-berichten

Het overzicht van de OT/ Bf voor biogasinstallaties t.e.m. 5 MWe en de categorie van 5 t.e.m. 20 MWe vind je terug op pg 17. Read more about Publicatie definitief rapport VEA 2016 - deel 1 en 3

Nieuwe stam methanogenen vernoemd naar prof. Verstraete

De ontdekking van een nieuwe groep micro-organismen die biogas kunnen produceren werd onlangs uit de doeken gedaan in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De Australische onderzoeksgroep die de ontdekking deed noemde de stam de Verstraetearchaeota, naar professor emeritus Willy Verstraete. Dit als erkenning voor zijn pionierswerk op de biogasproductie. Dat een ganse groep organismen naar iemand wordt vernoemd is eerder uitzonderlijk. Read more about Nieuwe stam methanogenen vernoemd naar prof. Verstraete

Samenvatting Voortgangsrapport 2016

Het Voortgangsrapport 2016 van Biogas-E, dat de stand van zaken weergeeft over de anaerobe vergisting in Vlaanderen in het kalenderjaar 2015, werd gepubliceerd in juli. Eind 2015 telde Vlaanderen 41 grote vergistingsinstallaties, met een totale vergunde verwerkingscapaciteit van 2.597.000 ton/jaar, en een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 104,82 MWe. Het aantal installaties in werking stagneert de laatste jaren. De enige niche waar wel nog groei valt waar te nemen is de kleinschalige vergisting. Eind 2015 waren er 76 units, dit zijn er 12 meer dan in 2014. Read more about Samenvatting Voortgangsrapport 2016

Pages

Laatste nieuws

 • 06/12/2016 - 16:14

  Voor wie er in september niet bij kon zijn geeft deze aftermovie van de EBA biogasconferentie in Gent een leuke impressie. De volgende editie gaat door in JANUARI 2018 in ANTWERPEN!

 • 10/11/2016 - 10:56

  Biogas, gevormd uit organisch afval (mest, nevenstromen uit voedingsindustrie en GFT) via anaerobe vergisting, leverde in 2015 met 758 GWh een significante bijdrage aan de productie van groene stroom in Vlaanderen. In 2015 vertegenwoordigt biogas nl. 10,2% van de totale groenestroomproductie in Vlaanderen. Dit zijn definitieve cijfers. (bron Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen in 2015, versie september 2016, Vito).

 • 28/10/2016 - 10:51

  Tijdens de EBA Conferentie van september dit jaar werd de European Renewable Gas Registry (ERGaR) opgericht. ERGaR is een onafhankelijk, transparent en betrouwbaar registratiesysteem voor de massabalans van biomethaan dat via het Europese aardgasnetwerk wordt verdeeld. Dit mag als een mijlpaal beschouwd worden voor de ontwikkeling van een Europese biomethaanmarkt en -handel. Ook de nationale administraties hebben een cruciale rol te spelen.

 • 28/10/2016 - 09:22

  Het voorstel om een uniform wetgevend kader te creëren voor mestproducten wordt momenteel besproken in het Europees Parlement. Eric Liégeois (DG 'Enterprise and Industry' van de Europese Commissie) probeerde op de European Biogas Conference van eind september de speerpunten te bundelen en een antwoord te formuleren op een aantal pertinente vragen. Wat is het nieuwe statuut van digestaat? Op basis van welke criteria wordt digestaat gedefinieerd? Wat zal veranderen voor  de producenten, en welke voordelen mogen voor hen verwacht worden?

 • 19/10/2016 - 18:56

  Tot onze spijt moeten wij melden dat Jonathan Biogas-E heeft verlaten op vrijdag 14 oktober. Er wacht hem een nieuwe uitdaging bij Inagro waar hij een adviserende functie in de groenteteelt zal invullen.

  Via deze weg willen wij Jonathan bedanken voor meer dan 4 jaar constructieve samenwerking.