Veldproeven met biogebaseerde meststoffen

Deze brochure bundelt de resultaten van een groot aantal veldproeven uitgevoerd op verschillende gewassen door diverse Vlaamse instituten sinds 2008. De verworven inzichten betreffende de eigenschappen en impact van biogebaseerde bemestingsproducten op de teelt van een brede range van gewassen, verspreid in tijd en ruimte, zijn cruciaal voor de verdere stimulatie van “groene meststoffen” in Vlaanderen.

Download hier de brochure Read more about Veldproeven met biogebaseerde meststoffen

MAP V laat ruimte om pro rato systeem te onderzoeken

Ongetwijfeld heeft menig exploitant uitgekeken naar hoe het reeds 5de mestactieplan (MAP V) de regelgeving omtrent nutriënten ging aanscherpen. Nog tot 4 mei loopt het openbaar onderzoek en kunnen opmerkingen geformuleerd worden op het voorgelegde actieplan (http://www.vlm.be/lijsten/oo/Pages/OpenbaaronderzoekMAP5.aspx). Voor wat betreft digestaat is er goede hoop voor het statuut wanneer het digestaat dierlijke mest bevat. Momenteel wordt bij covergisting van dierlijke mest de volledige digestaatfractie als dierlijke mest aanzien. Door aanhoudende inspanningen van het VCM, Inagro, Ugent en Biogas-E is de mestbank (VLM) er met de Europese Commissie op uitgekomen om het zogenaamde pro rato systeem nader te bestuderen. Read more about MAP V laat ruimte om pro rato systeem te onderzoeken

NPG Bocholt opent deuren voor buurtbewoners

Op zaterdag 14 maart openden Lode Hendrix en NPG de deuren van hun biogasinstallatie in Bocholt voor geïnteresseerde buurtbewoners. Een honderdtal bezoekers kregen een rondleiding op de vergistingssite. Na afsluiting was er nog de gelegenheid om bij te praten bij een stuk taart en een tas koffie. Biogas-E was er bij om op vragen van bewoners te antwoorden en de installatie van naderbij te bekijken. Read more about NPG Bocholt opent deuren voor buurtbewoners

Tags: 

Takamoto’s Lease-to-Own Biogas

Miljoenen mensen in de wereld leven in energiearmoede waarbij ze enkel toegang hebben tot hout en houtskool om op te koken. Takamoto biogas, gelegen in Kenia, probeert aan deze weinig duurzame situatie tegemoet te komen door voor landbouwgezinnen een hefboom te voorzien waarbij ze hun eigen kleinschalige biogasinstallatie kunnen bekomen. Takamoto Biogas is daarom een partnership aangegaan met www.kiva.org, een platform voor microleningen. Read more about Takamoto’s Lease-to-Own Biogas

GPBV-installaties

Biogas-E werd eind februari uitgenodigd bij het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE), voor een verduidelijking i.v.m. de GPBV-installaties, en hun implicaties op de vergistingssector. Anaerobe vergisting valt onder rubriek 5.3. van de RIE (Richtlijn Industriële Emissie, 2010/75/EU). De bepalingen van de RIE zijn vertaald in VLAREM, en worden voor deze sector van toepassing op 7 juli 2015. Bestaande installaties, die door uitbreiding van bijlage I van de RIE, GPBV-installaties zijn geworden, moeten voldoen aan de RIE. Volgende wordt vermeld:  “indien de behandeling van de afval beperkt blijft tot anaerobe vergisting, bedraagt de maximale capaciteit voor deze activiteit 100 ton/dag”. Indien er in de vergunning  OBA als inputstroom wordt vermeld, wordt in Vlaanderen de totale capaciteit in beschouwing genomen, om de drempelwaarde te bepalen. Read more about GPBV-installaties

Tags: 

Philippe Jans (Biolectric) - Jonge Antwerpse ondernemer van het jaar

Gisterenavond is Philippe Jans door de Antwerpse tak van de Junior Chamber International verkozen tot jonge ondernemer van het jaar. Met zijn bedrijf Biolectric startte hij een viertal jaar geleden met de ontwikkeling van een kleinschalige biovergister op 100% mest. De unieke capaciteit om op landbouwbedrijven eenvoudig ingepast te worden en het sterke businessmodel maakte dat het bedrijf een sterke groei heeft gekend. Read more about Philippe Jans (Biolectric) - Jonge Antwerpse ondernemer van het jaar

Projectoproep voor de ontwikkeling van innovatieve meetsondes

Projectoproep  voor de ontwikkeling van innovatieve meetsondes voor het meten van de biologische parameters tijdens de anaerobe vergisting. Het betreft een projectoproep in het kader van algemene stappen die GDF SUEZ onderneemt om ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, in het bijzonder voor biogasinstallaties en de opwerking tot biomethaan. Read more about Projectoproep voor de ontwikkeling van innovatieve meetsondes

Pages

Laatste nieuws

 • 22/04/2015 - 15:50

  Ongetwijfeld heeft menig exploitant uitgekeken naar hoe het reeds 5de mestactieplan (MAP V) de regelgeving omtrent nutriënten ging aanscherpen. Nog tot 4 mei loopt het openbaar onderzoek en kunnen opmerkingen geformuleerd worden op het voorgelegde actieplan (http://www.vlm.be/lijsten/oo/Pages/OpenbaaronderzoekMAP5.aspx). Voor wat betreft digestaat is er goede hoop voor het statuut wanneer het digestaat dierlijke mest bevat. Momenteel wordt bij covergisting van dierlijke mest de volledige digestaatfractie als dierlijke mest aanzien. Door aanhoudende inspanningen van het VCM, Inagro, Ugent en Biogas-E is de mestbank (VLM) er met de Europese Commissie op uitgekomen om het zogenaamde pro rato systeem nader te bestuderen.

 • 17/04/2015 - 11:32

  Op donderdag 16 april werd bij Inagro in Rumbeke-Beitem in kader van het project ‘COMBINE’ de demonstratie- en studienamiddag ‘Haal meer uit gras’ georganiseerd. Bermgras en ander groenafval blijven onderbenut in Vlaanderen o.a. doordat er vandaag slechts een beperkte toegevoegde waarde aan deze biomassa gegeven kan worden.

 • 14/04/2015 - 11:53

  In afwachting van een uitgebreid verslag kan Biogas-E toch al stellen zeer tevreden te zijn met de opkomst, interactie en werkijver tijdens het forum van donderdag 9 april 2015. Onze welgemeende dank aan alle deelnemers, sponsors en medewerkers. Voor de aanwezigen zijn de presentaties al te vinden onder www.biogas-e.be/4deforum (vergrendeld met wachtwoord).

 • 23/03/2015 - 09:58

  In kader van de lancering van het C.ES&T-platform (Centre for Environmental Science and Technology) werd aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent voor de eerse maal een InspiringEvenings evenement georganiseerd. Het evenement werd opgehangen rond het eredoctoraat dat Prof.

 • 20/03/2015 - 11:39

  Op zaterdag 14 maart openden Lode Hendrix en NPG de deuren van hun biogasinstallatie in Bocholt voor geïnteresseerde buurtbewoners. Een honderdtal bezoekers kregen een rondleiding op de vergistingssite. Na afsluiting was er nog de gelegenheid om bij te praten bij een stuk taart en een tas koffie. Biogas-E was er bij om op vragen van bewoners te antwoorden en de installatie van naderbij te bekijken.