TransBio Seminarie: Flexibele elektriciteitsproductie op bestaande biogasinstallaties

Flexibele elektriciteitsproductie is de laatste jaren een hot topic in de biogassector. Niet onterecht, door de toename aan weersafhankelijke energiebronnen zoals wind en zon, is de elektriciteitsproductie in Vlaanderen niet constant. Er is dus nood aan opslag van elektriciteit en innovatieve toepassingen om de netstabiliteit te waarborgen. Biogas kan hierin een belangrijke rol spelen. Het gas is immers eenvoudig op te slaan en de productie stabiel. Bovendien kan een flexibele elektriciteitsproductie voor extra inkomsten zorgen, door enkel elektriciteit te produceren wanneer de energieprijzen hoog staan en biogas op te slaan bij lage marktprijzen. In deze lesavond gaan we dieper in op toepasbare mogelijkheden voor flexibele elektriciteitsproductie op bestaande vergistingsinstallaties. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op 20 april om 18u00 te Mechelen voor een boeiende en leerrijke avond.  Read more about TransBio Seminarie: Flexibele elektriciteitsproductie op bestaande biogasinstallaties

Nieuwe coördinator Bart Ryckaert

Als Coördinator Energie, Biomassa en innovatie bij Inagro was ik al geruime tijd nauw bij Biogas-E betrokken. Na het vertrek van Erik Meers namen Kristof Bol, Wouter Platteau en ikzelf voor enkele maanden het dagelijks bestuur waar van Biogas-E. In de raad van Bestuur van januari werd beslist om mij te benoemen tot coördinator, niet voltijds, ik blijf ook voor Inagro mijn rol opnemen. Met een vernieuwde équipe en met veel enthousiasme zullen we als Biogas-E verder instaan voor kwaliteitsvolle ondersteuning van de biogassector.

  Read more about Nieuwe coördinator Bart Ryckaert

Nieuwe medewerker Mieke Decorte

In juni 2016 studeerde ik af als bio-ingenieur, afstudeerrichting milieutechnologie. Het volledige vergistingsproces van biomassa tot methaan en CO2 kwam in de masterjaren uitgebreid aan bod. Ik geloof sterk in de biogassector. Het tegelijk verwerken van afvalstromen, het produceren van groene warmte en groene stroom én het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in één technologie sluiten perfect aan bij mijn waarden en interesses. Volgens mij moet het toekomstig energie- en afvalbeleid dergelijke technologieën ondersteunen. Read more about Nieuwe medewerker Mieke Decorte

Tags: 

Pro rato praktijkonderzoek in 2017

Het 5de mestactieplan (MAP5) maakt de implementatie van een pro rato-systeem mogelijk voor de afzet van digestaat uit co-vergistingsinstallaties[1]. Het pro rato-systeem houdt in dat enkel het percentage stikstof dat de vergister ingaat als dierlijke mest, beschouwd wordt als dierlijke mest in het digestaat. Het overige aandeel mag afgezet worden als andere meststof. Door het invoeren van een pro rato-systeem kunnen meer nutriënten uit digestaat gevaloriseerd worden op Vlaamse landbouwgrond. Read more about Pro rato praktijkonderzoek in 2017

Tags: 

EBA workshop: Contribution of biogas towards European renewable energy policy beyond 2020

Afgelopen woensdag organiseerde de European Biogas Association (EBA) een workshop met de nadruk op de rol van biogas in het Europees energielandschap van de toekomst. De vaststelling dat Europa momenteel enkel inzet op de productie van groene stroom en blind blijkt te zijn voor mogelijkheden van groen gas, liep als een rode draad door de verschillende presentaties. Read more about EBA workshop: Contribution of biogas towards European renewable energy policy beyond 2020

Tags: 

Verslag TransBio seminarie 'Biogas done right'

Een verrassend kleine groep verzamelde op 2/2/2017 in Kortrijk voor het seminarie ‘Biogas done right’ waar de verscherpte controles door milieu-inspectie in kader van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE, voorheen GPBV) het onderwerp van discussie vormden.

Sinds 2015 loopt bij de milieu-inspectie een project waarbij de biogasinstallaties in Vlaanderen aan zeer uitgebreide milieucontroles onderworpen zijn. Op vraag van de milieu-inspectie werd in het najaar van 2015 een infosessie georganiseerd in samenwerking met Biogas-E om de inspecteurs op een objectieve en neutrale manier te informeren over de belangrijkste operationele aspecten van een biogasinstallatie. Read more about Verslag TransBio seminarie 'Biogas done right'

Nieuwe 'call groene warmte' vanaf 1 februari 2017

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) lanceert een nieuwe call voor groene warmte voor 2017 die zal lopen van 1 februari tot 15 maart. Dit wil zeggen dat de oproep voor het indienen van steunaanvragen voor groene warmte (uit biomassa of via diepe geothermie), benutting van restwarmte, en de injectie en gebruik als transportbrandstof van biomethaan officieel is herstart. Read more about Nieuwe 'call groene warmte' vanaf 1 februari 2017

Pages

Laatste nieuws

 • 24/03/2017 - 13:38

  De afdeling milieu-inspectie bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de resultaten van haar milieu-inspecties. In 2015 en 2016 liep er een project waarbij de biogasinstallaties in Vlaanderen aan zeer uitgebreide controles onderworpen waren. De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar.

 • 13/03/2017 - 13:50

  Als Coördinator Energie, Biomassa en innovatie bij Inagro was ik al geruime tijd nauw bij Biogas-E betrokken. Na het vertrek van Erik Meers namen Kristof Bol, Wouter Platteau en ikzelf voor enkele maanden het dagelijks bestuur waar van Biogas-E. In de raad van Bestuur van januari werd beslist om mij te benoemen tot coördinator, niet voltijds, ik blijf ook voor Inagro mijn rol opnemen. Met een vernieuwde équipe en met veel enthousiasme zullen we als Biogas-E verder instaan voor kwaliteitsvolle ondersteuning van de biogassector.

   

 • 13/03/2017 - 13:28

  In juni 2016 studeerde ik af als bio-ingenieur, afstudeerrichting milieutechnologie. Het volledige vergistingsproces van biomassa tot methaan en CO2 kwam in de masterjaren uitgebreid aan bod. Ik geloof sterk in de biogassector. Het tegelijk verwerken van afvalstromen, het produceren van groene warmte en groene stroom én het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in één technologie sluiten perfect aan bij mijn waarden en interesses. Volgens mij moet het toekomstig energie- en afvalbeleid dergelijke technologieën ondersteunen.

 • 13/03/2017 - 12:01

  Jammer genoeg nemen wij afscheid van Bram, die op 8 maart zijn laatste werkdag bij Biogas-E afrondde. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan bij Profex/DLV in Wetteren, waar hij als energieconsultant aan de slag gaat.

  Via deze weg willen we Bram bedanken voor 2 jaar constructieve samenwerking.

 • 07/03/2017 - 15:56

  Op 16/02/2017 ging in Kortrijk de 3de gebruikerscommissie van het IWT-project TransBio door. We geven u graag een overzicht van de voornaamste discussiepunten.