The 14th World Congress on Anaerobic Digestion

door dr. ir. Jo De Vrieze & prof. dr. ir. Korneel Rabaey

Het 14e Wereld Congres over Anaerobe Vergisting (AD14) vond plaats van 15 tot 18 november 2015 in Viña del Mar, Chili. De veertiende uitgave van dit congres bracht in totaal ongeveer 800 mensen samen, afkomstig zowel uit de academische wereld als vanuit de industrie.

Globaal is het duidelijk dat het (onderzoek rond) anaerobe vergisting een nieuw elan kent. De afgelopen jaren leek de wereld rond anaerobe vergisting een richting te missen waarin dit proces zou moeten evolueren, evenals nieuwe applicaties en technologieën die het proces beter economisch zouden substantiëren. Zaken zoals struviet waren wel interessant, maar gaven niet de nodige zuurstof aan AD. De belangrijkste onderzoeksdomeinen en (toekomstige) innovatieve industriële toepassingen worden hier kort overlopen. Read more about The 14th World Congress on Anaerobic Digestion

Tags: 

Verduidelijking door VEA i.v.m. startdatum projecten

Biogas-E vzw kreeg van VEA onderstaande verduidelijking omtrent de definitie van de startdatum van projecten: Zoals u weet is de energiewetgeving inzake de toekenning van warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten in 2012 grondig gewijzigd, waarbij o.a. de concepten “startdatum”, “projectcategorie” en “bandingfactor” werden ingevoerd. We krijgen de laatste maanden veel vragen over de geldigheid van de startdatum. Aangezien dit een grote impact heeft op de financiële haalbaarheid van een project willen we dit graag verduidelijken. Read more about Verduidelijking door VEA i.v.m. startdatum projecten

Biogas-E lanceert YAMMER!

Als allereerste goede voornemen voor 2016 start Biogas-E met een Telex-dienst om haar leden nog nauwer te betrekken en op de hoogte te houden van het dagdagelijks reilen en zeilen bij Biogas-E. Enkel Gouden leden en Biogas VIP leden zullen van deze dienst gebruik kunnen maken. Read more about Biogas-E lanceert YAMMER!

Franse biogassector groeit verder sterk aan

Eind september 2015 telde het Franse biogaspark 408 installaties met een gezamelijk elektrisch vermogen van 355 MW. In de eerste drie kwartalen groeide de sector met 35 MW. Sinds 2009 groeit de Franse sector gemiddeld 4,9% per trimester. Nog 140 projecten staan in de steigers, goed voor 98 MW.

Meer informatie: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-du-biogaz-po... Read more about Franse biogassector groeit verder sterk aan

Tags: 

EBA Biomethane & Biogas Report 2015 gepubliceerd

In december 2015 publiceerde de European Biogas Association (EBA) de meest recente data en ontwikkeling binnen de Europese biogas- en biomethaansector. Volgens de meest recente data zijn er in Europa 17.240 biogasinstallaties en 367 opwerkingsinstallaties voor biomethaan. Deze analyse wordt gevoed vanuit de nationale biogasverenigingen en hun publicaties maar ook op basis van eigen onderzoek. Het resultaat is een editie die de analyses die in de voorbije jaren werden uitgevoerd verder uitdiept en kritisch bekijkt, met meer en betere visualisering van de beschikbare data. Read more about EBA Biomethane & Biogas Report 2015 gepubliceerd

Maximale bandingfactor 2016 blijft 1!

Extract uit het B.S

Artikel 1. Voor nieuwe projecten met startdatum in 2016 bedragen de maximaal toegelaten bandingfactoren voor:
1° projecten uit de representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar: 1;
2° projecten uit de representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar: 0,800;
3° projecten uit de niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar: 1;
4° projecten uit de niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar: 0,940. Read more about Maximale bandingfactor 2016 blijft 1!

Pages

Laatste nieuws

 • 08/02/2016 - 09:57

  door dr. ir. Jo De Vrieze & prof. dr. ir. Korneel Rabaey

  Het 14e Wereld Congres over Anaerobe Vergisting (AD14) vond plaats van 15 tot 18 november 2015 in Viña del Mar, Chili. De veertiende uitgave van dit congres bracht in totaal ongeveer 800 mensen samen, afkomstig zowel uit de academische wereld als vanuit de industrie.

  Globaal is het duidelijk dat het (onderzoek rond) anaerobe vergisting een nieuw elan kent. De afgelopen jaren leek de wereld rond anaerobe vergisting een richting te missen waarin dit proces zou moeten evolueren, evenals nieuwe applicaties en technologieën die het proces beter economisch zouden substantiëren. Zaken zoals struviet waren wel interessant, maar gaven niet de nodige zuurstof aan AD. De belangrijkste onderzoeksdomeinen en (toekomstige) innovatieve industriële toepassingen worden hier kort overlopen.

 • 21/01/2016 - 17:04

  Biogas-E vzw kreeg van VEA onderstaande verduidelijking omtrent de definitie van de startdatum van projecten: Zoals u weet is de energiewetgeving inzake de toekenning van warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten in 2012 grondig gewijzigd, waarbij o.a. de concepten “startdatum”, “projectcategorie” en “bandingfactor” werden ingevoerd. We krijgen de laatste maanden veel vragen over de geldigheid van de startdatum. Aangezien dit een grote impact heeft op de financiële haalbaarheid van een project willen we dit graag verduidelijken.

 • 14/01/2016 - 13:49

  Dinsdag  werden de jaarlijkse Awards for Best Belgian Sustainability Reports uitgereikt. De Awards stimuleren en bekronen ondernemingen en organisaties die op transparante en innovatieve wijze communiceren over hun economische, sociale en milieuambities en resultaten.

 • 13/01/2016 - 10:30

  Als allereerste goede voornemen voor 2016 start Biogas-E met een Telex-dienst om haar leden nog nauwer te betrekken en op de hoogte te houden van het dagdagelijks reilen en zeilen bij Biogas-E. Enkel Gouden leden en Biogas VIP leden zullen van deze dienst gebruik kunnen maken.

 • 12/01/2016 - 10:28

  Eind september 2015 telde het Franse biogaspark 408 installaties met een gezamelijk elektrisch vermogen van 355 MW. In de eerste drie kwartalen groeide de sector met 35 MW. Sinds 2009 groeit de Franse sector gemiddeld 4,9% per trimester. Nog 140 projecten staan in de steigers, goed voor 98 MW.

  Meer informatie: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-du-biogaz-po...