Deens energieagentschap stelt groeivoorspelling 2020 tot 50% meer

In Denemarken is net een nieuwe biogassite in Holsted geopend met een verwerkingscapaciteit van 393 000 ton inputmateriaal. Met een aangebouwde opwerkingsunit injecteert deze installatie 1800Nm³ biogas per uur in het gasnet. Ook op Funen bouwt NGF Nature Energie twee nieuwe dergelijke grote centrale installaties die begin 2016 operationeel zullen zijn. Read more about Deens energieagentschap stelt groeivoorspelling 2020 tot 50% meer

Case New Holland test verder met tractoren op methaan

Steyr kwam in 2011 op Agritechnica reeds op de proppen met een landbouwtrekker op methaan. Case New Holland volgde deze innovatie door in 2013 een eerste prototype te ontwikkelen op basis van hun T6.140 model. Na bijna twee jaar proefdraaien op een boerderij net buiten Turijn (La Bellotta) stelde New Holland zijn verdere plannen voor op de Expo in Milaan. Een tweede prototype is ondertussen ontwikkeld en in testfase. Read more about Case New Holland test verder met tractoren op methaan

Tags: 

VEA-ontwerprapport 2015/1 – deel 3

Het Vlaams Energieagentschap opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de evaluatie van het quotumpad en het marktanalyserapport, deel 3 van het ontwerprapport 2015/1. Dit (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten, alsook een evaluatie van de subdoelstellingen voor groene stroom. De impact op de certificatenmarkt van de twee reeds vastgestelde projectspecifieke bandingfactoren wordt eveneens geduid. Read more about VEA-ontwerprapport 2015/1 – deel 3

Nieuwe elementen voor injectie biomethaan in aansluitingscontracten aardgas

De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis maakten na het aansluitingscontract elektriciteit (zie nieuwsbrief van 25/06/2015) nu ook de ontwerpteksten van het aansluitingscontract aardgas op, mét toevoeging van een reeks nieuwe elementen voor de injectie van biomethaan. De aansluitingscontracten elektriciteit en gas regelen de rechten en plichten van de netbeheerders in relatie tot grotere middenspannings- en middendrukklanten. Read more about Nieuwe elementen voor injectie biomethaan in aansluitingscontracten aardgas

Tags: 

Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar

Naar aanleiding van het BELGA persbericht dat verschenen is op 10 juli, werd FeBiGa gecontacteerd door het nieuwsbureau ENERGEIA met onderstaand artikel als resultaat, hetgeen enkele reacties vanuit de politieke wereld kan uitlokken. Ook in dit artikel wordt verwezen naar de tijdslijn met cumulatieve weergave van de tienjarige periode van gewaarborgde minimumsteun voor de Vlaamse biogasinstallaties, die in het Voortgangsrapport 2014 van Biogas-E werd gepubliceerd. In bijlage kan u het volledige artikel consulteren. Read more about Biogassector vraagt Turtelboom verlenging van steun groene energie met 10 jaar

Tags: 

Verenigd Koninkrijk is klaar "to step on the gas"

Eerder deze maand berichtten we over de publicatie van een gedetailleerde marktstudie van de Britse biogasmarkt door de ADBA (Anaerobic Digestion & Bioresources Association) (lees meer). In de tussentijd werden via het Biogas Channel verscheidene bijdragen geleverd waarin de toekomstperspectieven van de sector in het Verenigd Koninkrijk worden toegelicht. Read more about Verenigd Koninkrijk is klaar "to step on the gas"

Sector benadrukt bijzonder karakter biogasproductie

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van prof. Johan Albrecht en Ruben Laleman (UGent -CEEM) wil de beroepsfederatie van de Belgische biogasinstallaties de veelzijdigheid en unieke eigenschappen van biogasinstallaties binnen het energielandschap nog eens benadrukken. Biogas en biomassa mogen zeker niet over dezelfde kam worden geschoren. "Biogasproductie biedt maatschappelijke dienstverlening niet alleen op het vlak van hernieuwbare energie zoals in het geval van zon, wind en houtverbrandingsinstallaties, maar ook op het vlak van landbouw (met oa. fosforwinning) en leefmilieu." , aldus Febiga. Read more about Sector benadrukt bijzonder karakter biogasproductie

Stijgend aantal power to gas projecten in Duitsland

Bij een power to gas installatie wordt elektriciteit omgezet in een bruikbaar gas. Door de elektrolyse van water kan waterstofgas en zuurstofgas worden gemaakt. Dit geproduceerde waterstof vindt dan zijn toepassing in re-elektrificatie (met een brandstofcel), transport of chemische industrie. In combinatie met CO2 is het eveneens mogelijk om methaan te maken. Als de initieel gebruikte elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, dan is de voetafdruk van het geproduceerde gas laag en kan van een nieuw type hernieuwbaar gas worden gesproken. De technologische implementatie vindt momenteel gestaag ingang in Duitsland, waar grote hoeveelheden windenergie op momenten met lage vraag via deze techniek toch nog nuttig kan aangewend worden. Momenteel staan er in Duitsland een 20-tal projecten op poten. Read more about Stijgend aantal power to gas projecten in Duitsland

Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden. Read more about Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

Tags: 

Nieuwe call voor projecten EFRO in Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen. Het Vlaamse EFRO programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO is in handen van het Vlaams centraal programmasecretariaat van het Agentschap Ondernemen. Read more about Nieuwe call voor projecten EFRO in Vlaanderen

Pages

Laatste nieuws

 • 25/08/2015 - 13:08

  DEURNE, 25 augustus 2015 – Biogas wordt steeds vaker omgezet in groen gas in plaats van in elektriciteit en warmte. Het in Deurne gevestigde Biogas Plus heeft daarom besloten sterk in te zetten op een verbreding van haar activiteiten richting groen gas. Het bedrijf is intensief betrokken bij diverse groen gas projecten in onder andere Nederland en Frankrijk.

  Volledig persbericht in bijlage

 • 21/08/2015 - 09:07

  In Denemarken is net een nieuwe biogassite in Holsted geopend met een verwerkingscapaciteit van 393 000 ton inputmateriaal. Met een aangebouwde opwerkingsunit injecteert deze installatie 1800Nm³ biogas per uur in het gasnet. Ook op Funen bouwt NGF Nature Energie twee nieuwe dergelijke grote centrale installaties die begin 2016 operationeel zullen zijn.

 • 13/08/2015 - 11:37

  De porsche gebruikt binnen het Nederlandse promoproject voor groen gas komt te koop te staan nu het project zijn einddatum heeft bereikt. De auto is een Porsche 928 S uit 1981, 4.7 liter V8 met 300 pk. Deze unieke auto is omgebouwd om op biogas/CNG te kunnen rijden en werd dus ingezet voor een demonstratieproject in Noord-Nederland met de Provincie Drenthe, Attero (grootste producent van groengas in NL), Greenes en Stenden Hogeschool Leeuwarden. De motor van de auto is vorig jaar bijkomend gereviseerd en voorzien van stalen cilinders.

 • 11/08/2015 - 10:09

  Steyr kwam in 2011 op Agritechnica reeds op de proppen met een landbouwtrekker op methaan. Case New Holland volgde deze innovatie door in 2013 een eerste prototype te ontwikkelen op basis van hun T6.140 model. Na bijna twee jaar proefdraaien op een boerderij net buiten Turijn (La Bellotta) stelde New Holland zijn verdere plannen voor op de Expo in Milaan. Een tweede prototype is ondertussen ontwikkeld en in testfase.

 • 06/08/2015 - 17:40

  Het Vlaams Energieagentschap opent een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de evaluatie van het quotumpad en het marktanalyserapport, deel 3 van het ontwerprapport 2015/1. Dit (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten, alsook een evaluatie van de subdoelstellingen voor groene stroom. De impact op de certificatenmarkt van de twee reeds vastgestelde projectspecifieke bandingfactoren wordt eveneens geduid.