VREG-consultatie nieuwe tariefmethodologie

Naar aanleiding van de nieuwe bevoegheid van de VREG (zie http://www.biogas-e.be/node/253) is er een consultatieperiode voor de nieuwe methodologie. Om nieuwe distributienettarieven voor 2015 te kunnen goedkeuren is er behoefte aan een tariefmethodologie. Een distributienetbeheerder treedt binnen zijn werkingsgebied op als monopolist. De klant kan zijn energieleverancier kiezen maar niet zijn netbeheerder. De VREG wenst via de tariefmethodologie de distributienetbeheerders financieel te stimuleren voor een efficiënte werking. Read more about VREG-consultatie nieuwe tariefmethodologie

Tags: 

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking publiceert de resultaten van de VCM - Enquête

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelde onlangs haar voortgangsrapport voor met daarin onder andere de resultaten van de VCM-enquete en een operationele stand van zaken inzake de mestverwerking in Vlaanderen (Kalenderjaar 2013). Een aantal concrete vaststellingen die we uit deze enquête en het rapport van VCM kunnen halen zijn de volgende:
  Read more about Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking publiceert de resultaten van de VCM - Enquête

Tags: 

UK Marktupdate: 145 installaties goed voor samen 154 MW

Deze week bericht de Britse Anaerobic Digestion & Biogas Association in hun marktupdaterapport over de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk. Dit rapport bevestigt maar nog eens de snelle groei en expansie van de biogassector in het VK. Elk jaar kwamen er tussen de 20 en 30 nieuwe installaties bij, goed voor een jaarlijkse groei in vermogen van 26 - 32 MWe. Ook zijn er al 3 operationele opwerkingseenheden voor biomethaan met bijhorende injectiepunten. Biogas-E volgt deze evolutie op de voet en geeft ABDA de raad mee te kijken naar landen zoals Duitsland en Italië en de daar geleerde lessen mee te nemen. Read more about UK Marktupdate: 145 installaties goed voor samen 154 MW

VEA Stakeholderoverleg over rapport quotumpad, doelstellingen en de markt

Het Vlaams Energieagentschap opent het stakeholderoverleg over het rapport 2014/1 - deel 3: de evaluatie van het quotumpad, de subdoelstellingen voor groene stroom en het marktanalyserapport.

Dit (ontwerp)rapport bevat de meest recente prognoses voor de certificatenmarkten. De impact op de certificatenmarkt van de twee reeds vastgestelde projectspecifieke bandingfactoren wordt eveneens geduid. Read more about VEA Stakeholderoverleg over rapport quotumpad, doelstellingen en de markt

Biorefine Cluster Europe, Launch Event: Verslag

Vrijdag 4 juli was Biogas-E aanwezig op het Launch Event van de Biorefine Cluster Europe in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge. Wat deze cluster nu juist inhoudt, welke voornaamste thema’s en problematiek deze cluster nu juist allemaal zal “tackelen” (om in de WK-stemming te blijven) kregen we te horen van de coördinator: Prof. Dr. Ir. Erik Meers. Read more about Biorefine Cluster Europe, Launch Event: Verslag

Persbericht: Nieuw Duits energiebesluit fnuikt biogas in Duitsland

De vernieuwde Duitse EEG regeling zal voor nieuwe biogasinstallaties de verleende steun sterk verminderen en laten uitdoven. De Europese Biogas Associatie reageerde hierop met een persbericht.

Press Release: http://european-biogas.eu/2014/07/04/press-release-new-german-renewable-energy-act-eeg-shoots-biogas-germany/

Tekst beslissing: https://www.clearingstelle-eeg.de/files/Beschlussempfehlung_Bericht_Wirtschaftsausschuss_140626_BT.pdf Read more about Persbericht: Nieuw Duits energiebesluit fnuikt biogas in Duitsland

Tags: 

Vlarem-trein 2013 werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 16 mei 2014 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de ontwerpbesluiten “VLAREM-trein 2013” (besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening) en “VLAREM III” (besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties). De volgende stap is de publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad. Deze besluiten treden tien dagen na deze publicatie in werking. Read more about Vlarem-trein 2013 werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Tags: 

Pages

Laatste nieuws

 • 24/07/2014 - 15:22

   

  De nieuwe installatie van NPG energy (NPG BIO II), wordt pas in het najaar plechtig geopend, maar Biogas-E vzw ging op dinsdag 15 juli al een kijkje nemen.

   

 • 16/07/2014 - 14:17

  Naar aanleiding van de nieuwe bevoegheid van de VREG (zie http://www.biogas-e.be/node/253) is er een consultatieperiode voor de nieuwe methodologie. Om nieuwe distributienettarieven voor 2015 te kunnen goedkeuren is er behoefte aan een tariefmethodologie. Een distributienetbeheerder treedt binnen zijn werkingsgebied op als monopolist. De klant kan zijn energieleverancier kiezen maar niet zijn netbeheerder. De VREG wenst via de tariefmethodologie de distributienetbeheerders financieel te stimuleren voor een efficiënte werking.

 • 10/07/2014 - 13:48

  Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelde onlangs haar voortgangsrapport voor met daarin onder andere de resultaten van de VCM-enquete en een operationele stand van zaken inzake de mestverwerking in Vlaanderen (Kalenderjaar 2013). Een aantal concrete vaststellingen die we uit deze enquête en het rapport van VCM kunnen halen zijn de volgende:
   

 • 10/07/2014 - 13:24

  Sinds eergisteren, 8 Juli 2014, wordt op de site van “Letang Biogaz “ biomethaan geïnjecteerd in het distributienet van de steden Sourdon, Longuevillen en Provins, Frankrijk. Het injectiepunt is daarmee reeds het 5e injectiepunt in Frankrijk…

 • 09/07/2014 - 08:57

  Deze week bericht de Britse Anaerobic Digestion & Biogas Association in hun marktupdaterapport over de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk. Dit rapport bevestigt maar nog eens de snelle groei en expansie van de biogassector in het VK. Elk jaar kwamen er tussen de 20 en 30 nieuwe installaties bij, goed voor een jaarlijkse groei in vermogen van 26 - 32 MWe. Ook zijn er al 3 operationele opwerkingseenheden voor biomethaan met bijhorende injectiepunten. Biogas-E volgt deze evolutie op de voet en geeft ABDA de raad mee te kijken naar landen zoals Duitsland en Italië en de daar geleerde lessen mee te nemen.