eigen_frontfoto

BiogasTec

BiogasTec is reeds 15 jaar actief in de biogassector in Vlaanderen. BiogasTec bouwt en ontwikkelt, samen met partners, projecten van A tot Z en zoekt daarbij telkens naar een maximale synergie tussen de biogasinstallatie en de bedrijven in de omgeving. BiogasTec bouwde in die tijd reeds 6 biogasinstallaties en produceert daarbij jaarlijks 400GWh aan groene energie in de vorm van elektriciteit en warmte. De installaties zijn technisch gezien volledig doorontwikkeld maar dat belet niet dat waar relevant steeds innovaties worden doorgevoerd. BiogasTec neemt van die installaties de volledige exploitatie in handen en stuurt alles centraal aan. Administratie, biologische opvolging, laboanalyses, onderhoud, aankoop van grondstoffen,… het gebeurt allemaal gecentraliseerd. Op die manier is de groep in staat om naast de productie van energie, succesvol 600.000 ton afval en mest om te zetten tot 150.000 ton groene meststof voor export en ettelijke honderdduizenden m³ herbruikbaar water. Dit alles wordt gerealiseerd met een team van een 40-tal mensen. Gelet op het gebrek aan een langetermijnvisie voor de biogassector vanwege het beleid, worden nieuwe projecten momenteel vooral ontwikkeld buiten Vlaanderen.

BiogasTec