eigen_frontfoto

OG ChicoryRePowered

Het hoge energieverbruik op witloofbedrijven in combinatie met de huidig hoge energieprijzen doet de energiefactuur van Vlaamse witlooftelers geen goed. Via de Operationele Groep ChicoryRePowered wordt nagegaan welke randvoorwaarden er zijn voor witloofbedrijven om op een rendabele manier in hun eigen energie te voorzien door middel van pocketvergisting, en zo ook een milieuwinst te boeken. Projectpartners en geïnteresseerde telers worden samengebracht om de kansen en drempels in kaart te brengen.

Concreet beoogt de Operationele Groep ChicoryRePowered volgende doelstellingen:
  • Nagaan technische haalbaarheid (procesoptimalisatie)
  • Nagaan economische haalbaarheid (met vergelijking tussen afzet van witloofwortels als voeder)
  • Betrekken telers (verkleinen van kenniskloof)

Interesse om deel te nemen aan de kenniscoöperaties van de OG? Registreer je hier.

Partners: Inagro, Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant, Biogas-E en drie witlooftelers
Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo)

Start project
Einde project