eigen_frontfoto

Fluxys wordt tweede platina lid van Biogas-E

Fluxys

Biogas-E is zeer tevreden de vervoersnetbeheerder voor gas Fluxys Belgium aan te kondigen als tweede platina lid. Platina leden genieten onder andere van een nauwere betrokkenheid bij de werking van Biogas-E en van extra visibiliteit op Biogas-E events en publicaties. 

Fluxys Belgium is in België de onafhankelijke operator van het hogedruk-aardgasvervoersnet, de infrastructuur voor aardgasopslag en de terminal voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge. Gas en gasinfrastructuur vormen een integraal deel van de oplossingen om een energiesysteem te ontwikkelen dat tegelijk duurzaam is, leveringszekerheid biedt en betaalbaar blijft. Zo heeft aardgas het beste emissieprofiel onder de fossiele brandstoffen en is daardoor vandaag een uitgelezen alternatief om de koolstofuitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijk werken we aan de instroom van groen gas in onze infrastructuur om het emissieprofiel verder te verbeteren. Samen met moederbedrijf Fluxys zetten we ook de schouder onder andere innovatieve pistes om het energiesysteem van morgen gestalte te geven: gas als alternatieve brandstof voor vervoer, warmtekrachtkoppeling, nieuwe technologie voor gaswarmtepompen, power-to-gas, en CO2-opvang en -hergebruik.

Ook interesse in een platina lidmaatschap? Vraag meer info via info@biogas-e.be. 

Datum publicatie