eigen_frontfoto

Aangifte meeropbrengstbelasting

meeropbrengstbelasting

Zoals eerder gecommuniceerd, geldt voor de periode van 01/08/2022 - 30/06/2023 een plafonnering op de marktinkomsten van Belgische elektriciteitsproducenten. Het plafond is vastgelegd op €180/MWh voor elektriciteit opgewekt uit vaste en/of gasvormige biomassabrandstoffen. Elektriciteit opgewekt uit biomethaan is vrijgesteld van dit prijsplafond.

Deze zogenaamde meeropbrengstbelasting is verschuldigd voor installaties (met eenzelfde EAN-code) met een geïnstalleerd vermogen van minimaal 1 MW die elektriciteit injecteerden gedurende de periode 01/08/2022-30/06/2023.

De aangifte voor de periode van 01/08/2022 - 31/12/2022 dient te gebeuren via het online platform opgesteld door de CREG vóór 30 april 2023. De CREG maakt uiterlijk 30 september 2023 een voorstel van de verschuldigde heffing voor die periode.

Bij nood aan ondersteuning bij het invullen van de aangifte, contacteer capmarketrevenues@creg.be.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie