eigen_frontfoto

Prekwalificatie CRM leveringsperiode 11/2027 - 10/2028

CRM

In 2021 voerde België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in. Dit werd ingevoerd om de elektriciteitsbevoorrading te kunnen blijven verzekeren na de toekomstige kernuitstap. Aan de hand van jaarlijkse veilingen wordt steun toegekend aan houders van capaciteit. Het CRM compenseert deze capaciteitshouders voor het gedeelte van hun investeringen dat niet door hun opbrengsten wordt gedekt. Om in aanmerking te komen moeten verschillende voorwaarden voldaan worden:

  • CRM mag gedurende de periode van de dienst niet met andere vormen van variabele subsidies worden gecombineerd (bv. GSC, WKC…)
  • Deelnemingsvermogen van minimum 1 MW na toepassing van de reductiefactor

Bestaande productie-eenheden die aan deze voorwaarden voldoen moeten verplicht deelnemen aan de prekwalificatieprocedure.

Dit jaar loopt de veiling voor de leveringsperiode startende vanaf 11/2027. Wie wenst mee te doen aan deze veiling dient eerst een prekwalificatiedossier in te geven. Het platform voor indiening van dit prekwalificatiedossier is via de CRM IT Interface van Elia beschikbaar. Dossiers moeten uiterlijk 15 juni ingediend worden.

 

Inhoud: © Elia productfiche CRM
Foto: © Pixabay

Datum publicatie