eigen_frontfoto

Oproep ‘Innovatiesteun voor PAS-oplossingen’

koe

Voor de tweede maal zal Boerenbond bedrijven, toeleveranciers, onderzoekers of andere stakeholders financieel steunen bij projecten om stikstofemissiereducerende technieken of maatregelen te ontwikkelen in Vlaanderen. Gedurende 4 jaar wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van €500.000 vrijgemaakt. Projecten die uiteindelijk geselecteerd worden, kunnen hun kosten voor de helft vergoed krijgen met een maximum van 125.000 euro. Deze steun omvat zowel financiële als organisatorische bijstand.

Projectvoorstellen kunnen zeer divers van aard zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat ze bijdragen aan het oplossen van de emissieproblematiek op Vlaamse landbouwbedrijven.Daarnaast moeten aanvragen goed scoren op integrale duurzaamheid, toepasbaarheid, sterkte van het dossier en innovatiegehalte. Kandidaten kunnen zich dit jaar aanmelden van 15 februari tot en met 14 mei.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen op 27 februari aansluiten op een netwerk- en infomoment van Boerenbond waar de specifieke steunvoorwaarden toegelicht worden.

Raadpleeg de website van Boerenbond voor meer praktische informatie.

Inhoud: © Boerenbond
Foto: © Pixabay

Datum publicatie