eigen_frontfoto

Nieuw decreet zet koers uit voor CO2-transport via pijpleidingen

CO2-transport

Het Vlaams Parlement keurde het decreet betreffende het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest goed. Voorheen werd het transportkader bepaald door de Europese CCS-richtlijn geïmplementeerd via het Decreet en Besluit Diepe Ondergrond. Dit bleek echter ontoereikend om het transport van CO2 via pijpleidingen toe te laten. Zo regelt deze onder andere enkel het vervoer van CO2 voor geologische opslag en niet het vervoer voor gebruik.

Het nieuwe decreet schept een solide en meer uitgewerkt transportkader voor het vervoer van CO2 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het vervoersnetwerk, lokale clusters en gesloten industriele netten voor CO2 (GINVK). Een lokale cluster verbindt CO2-producenten gelegen in een bepaald geografisch gebied. Het vervoersnetwerk verbindt deze lokale clusters onderling met de andere gewesten, het buitenland of de Noordzee. GINVK betreft ondernemingen die deel uitmaken van een geïntegreerd exploitatie- of productieproces omwille van technische- of veiligheidseisen en gelegen zijn binnen een geografisch afgebakende industriële locatie. Hierbij wordt bijvoorbeeld de koolstof afgevangen door een of meerdere ondernemingen en aangewend in het productieproces van een of meerdere ondernemingen. Daarnaast wordt ook in regelgeving voorzien voor terminals voor vervloeiing (van twee of meer producenten), aangezien verwacht wordt dat deze vooral in de beginjaren een grote rol zullen spelen. Een samenvattende tabel wordt hieronder weergegeven.

 BeheerderToegang van derdenOntwikkelingsplan
Lokale clusterEén per cluster aangeduid door de Vlaamse Regering.Voorwaarden bepaald door Vlaamse Regering. Goedgekeurde tarieven, technisch reglement en goedgekeurde kwaliteitsnormen.Verplicht (tweejaarlijks)
Vervoers-
netwerk
Eén voor volledig Vlaams grondgebied aangeduid door de Vlaamse Regering.Voorwaarden bepaald door Vlaamse Regering. Goedgekeurde tarieven, technisch reglement en goedgekeurde kwaliteitsnormen.Verplicht (tweejaarlijks)
GINVKGezamenlijk beheerd door de aangesloten ondernemingen of beheerder die gezamenlijk aangeduid werd. Melding aan de VREG.Onderhandelde nettoegang.Niet verplicht
Vervloeiings- 
installatie
Rechtspersoon die de installatie beheert.Onderhandelde toegang.Niet verplicht

De VREG wordt aangewezen als regulator voor het vervoersnetwerk van CO2.

Dankzij dit decreet is het dus mogelijk om de quasi zuivere CO2 stroom bekomen na opzuivering van biogas tot biomethaan via pijpleidingen te vervoeren naar een CO2-verbruiker. Het CO2 geproduceerd bij verbranden van biogas in een WKK kan ook afgevangen en getransporteerd worden. Naar verwachting zal een zuiveringsstap essentieel zijn om de benodigde kwaliteitsnormen te behalen. Deze normen worden opgelegd door de beheerders van de lokale cluster en het vervoersnetwerk, waarbij onder andere rekening gehouden wordt met Europese normen.

Het goedgekeurde decreet kan hier geraadpleegd worden.

Tekst: Nota Vlaamse Overheid
Foto: © T K via Unsplash
 

Datum publicatie
Tags