eigen_frontfoto

Van labo naar het veld: circulaire meststoffen in de praktijk

“N en P recuperatie voor de Vlaamse landbouw” – Op vrijdag 26 april 2024 organiseren de partners van Nutricycle Vlaanderen een interactieve sessie voor landbouwers over alternatieve meststoffen als potentiële kunstmestvervangers. Deze sessie vindt plaats op Campus Coupure van de Universiteit Gent.


In Vlaanderen zijn er strikte bemestingsnormen. Het gebruik van stikstof (N) en fosfor (P) is strikt gereguleerd. Gevolg: veel nutriënten uit mest blijven onbenut en worden verwerkt. Er zijn nochtans technieken om van dit mestoverschot kunstmestvervangers te maken.

Zo krijg je door ammoniakstripping vloeibare ammoniumzouten, geschikt als stikstof- en/of zwavelbemesting. En zo kan struviet, als een vaste fosformeststof, de fosforbehoefte aanvullen. Door de stijgende interesse in insectenkweek in Vlaanderen is er ook frass, oftewel insectenmest, die kan dienen als meststof die rijk is aan goed opneembare stikstof, fosfaat en kalium, maar die ook veel organische stof en chitine bevat.

Om circulaire meststoffen nog beter af te stemmen op de gewasbehoefte, worden ook combinaties van circulaire meststoffen onderzocht die de stikstof- en/of zwavelbehoefte meer gebalanceerd kunnen invullen.

Ontdek hier het volledige programma en schrijf je in.

Datum