eigen_frontfoto

Afscheid Véronique de Geest

Bedankt voor alles

Eind juni nam Biogas-E afscheid van Véronique De Geest. Via deze weg willen we Véronique bedanken voor 5 jaar constructieve samenwerking. Véronique was een gedreven collega die heel nauwkeurig te werk ging. Daardoor was ze de ideale persoon voor de coördinatie van het voortgangsrapport, de werkgroep biomethaan en de knelpuntencommissie. Véronique stond in voor de eindredactie van 5 voortgangsrapporten (2013-2017) die de stand van zaken van de biogassector in Vlaanderen in kaart bracht. Onder leiding van Véronique is dit rapport uitgegroeid tot een waardevolle wetenschappelijke publicatie waaruit het Vlaams beleid, kennisinstellingen en sectororganisaties input halen voor een respectieve werking of doel. Ze was eveneens  één van de auteurs van het document Biomethaanpotentieel voor Vlaanderen.

Bedankt Véronique! Het Biogas-E team wenst je het allerbeste toe.

Datum publicatie