eigen_frontfoto

Valorisatie bijproducten opwerkingstechnologie

Foto bestand
voorblad co2

Een bijproduct van de opwerking van biogas naar biomethaan, is een redelijk zuivere en geconcentreerde CO2-stroom. De valorisatie van deze CO2-stroom kan mogelijks extra inkomsten opleveren voor de biogasuitbater. Zowel in de landbouw als in de industrie is er immers vraag naar zuivere CO2 voor uiteenlopende toepassingen: meststof in glastuinbouw, additief in levensmiddelenindustrie, koelmiddel, zuur reagens en chemische bouwsteen. Ervaringen uit het buitenland leren dat een hoge kwaliteit nog moeilijk te behalen is, waardoor de afzetmogelijkheden nog beperkt blijven.