eigen_frontfoto

Reactie Biogas-E: fraudeonderzoek in de biogassector

Biogas-E betreurt dat een aantal bedrijven binnen de biogassector recent betrokken zijn bij twee gerechtelijke onderzoeken rond het oneigenlijk gebruik van inputstromen en afzet van digestaat.

De biogassector levert immers een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie in Vlaanderen: door afvalstromen te vergisten wordt hernieuwbare energie geproduceerd, nutriƫnten en water gerecupereerd en de uitstoot van broeikasgassen verlaagd. Hierdoor zorgen biogasinstallaties voor een gezonder leefmilieu en een groenere economie.

Biogas-E pleit voor een transparante en correcte sector met strikte naleving van wetgeving en reglementering, en keurt daarom elke vorm van fraude ten strengste af. Het imago van de biogassector wordt hierdoor enorm geschaad. Biogasinstallaties die zich wel aan de regels houden en hiertoe de nodige investeringen doen, dragen bij aan een correcte mestverwerking en een waardevolle valorisatie van restproducten. Door onwettige praktijken van frauderende bedrijven worden zij en de ganse biogassector in diskrediet gebracht.

Biogas-E wacht de verdere resultaten van de gerechtelijke onderzoeken af. Indien er effectief grove inbreuken op de milieu- en mestwetgeving worden vastgesteld, pleiten we voor een streng optreden van de bevoegde instanties, zodat dergelijke praktijken tot het verleden horen.

Datum publicatie