eigen_frontfoto

Programma


9.30 Ontvangst met koffie


10.00 Plenaire sessie


Verwelkoming: 15 jaar Biogas-E
(Wouter Platteau, CEO BiogasTec en oprichter Biogas-E)

Rol en visie van Fluvius op de injectie van groen gas in onze netten
(Joris Soens, Afdeling Assets & Netarchitectuur Fluvius)

Interconnectie tussen de elektriciteits- en gassector
(Jan Mertens, Chief Scientific Officer, ENGIE Research en Colin Kuehnhanss, Policy Officer, European Commission

Re-branding biogas: spreading the word about biogas has never been easier (ENG)
(Jan Rapp, Founder Biogasakademin)

Anaerobe Vergisting en de Sustainable Development Goals
(Willy Verstraete, CMET-Ugent, Avecom, Allied Waters-KWR)


12.00 Lunch


13.00 Innovatieve biogas-businessmodellen*


Inleiding in de projecten Pocket Power en TransBio
(Inès Verleden, Inagro en Sam Tessens, Biogas-E)

Vergisting van niet-VLAREMA conforme stromen
(Koen Ponseele, Ecoson)

Project NPirriK: Innovatieve water- en nutriëntenrecuperatietechniek
(Tim Keysers, Arbio)

Uitbreiding van kleinschalige biogasproductie in de landbouw met case study uienschilbedrijf Ongena
(Anke De Dobbelaere, Inagro)

Veranderingen op de flexibiliteitsmarkt: Opening van de R2 reservemarkt biedt nieuwe mogelijkheden voor biogasinstallaties
(Carlos Dierckxsens, Next Kraftwerke)


14.30 Koffiepauze


15.00 Parallelle sessies


Sessie 1: Workshop Re-Branding Biogas in Belgium (ENG)

"Biogas deserves to be popular"

Biogas moet niet alleen worden geassocieerd met landbouw, mest of afval, maar moet ook een rol spelen in het dagelijkse leven. Een voorbeeld? Wanneer we met onze auto rijden, op restaurant gaan of onderweg zijn naar school of kantoor. Door hetzelfde biogaslogo te gebruiken op tankstations, auto’s, in hotel, restaurants, afvalbakken in kantoren, tuinen etc. wordt het gemakkelijker om mensen te helpen biogas te leren kennen en een boost te geven aan duurzame energieproductie. Dat leert ons een Zweeds project onder leiding van Jan Rapp. Tijdens deze workshop begeleidt Jan Rapp (Founder biogasakademin) ons in hoe we in Vlaanderen en België biogas in een slimmere en meer effectieve manier in de markt kunnen zetten. Maak hier alvast kennis met de visie van Jan Rapp. 

Sessie 2: Lokaal gebruik van biogas

Rechtstreeks elektriciteit aankopen van de biogasinstallatie
(Pieterjan Verhaegen, Bolt)

Je eigen elektriciteitscentrale op groen gas
(Bjorn Van Haver, Elugie)

Vergisting op woonwijkniveau, 10 jaar ervaring in Nederland
(Brendo Meulman, DESAH)

Sessie 3: Fermentatie als schakel in de groene chemie

De productie van vetzuren door de fermentatie van afvalstromen - een nieuw verdienmodel voor biogasinstallaties? (ENG)
(Ramon Ganigué, UGent)

Closing the loop: biomethaan als grondstof voor microbiële eiwitproductie
(Jo De Vrieze, UGent)

Biomethaan als grondstof voor de chemie - super dry reforming (ENG)
(Vladimir Galvita, UGent)


16.30 Afsluitende receptie

 

*Deze plenaire sessie is de finale gebruikerscommissie van het IWT-VIS traject TransBio en is toegankelijk voor elke deelnemer.