eigen_frontfoto

Biomethaanpotentieel per gemeente in kaart gebracht

biomethaanpotentieel Vlaanderen

Eerste resultaten van de ‘Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050’.

De huidige biogassector gebruikt slechts 14% van het beschikbare biogaspotentieel in Vlaanderen. Dat is de opvallende conclusie van het eerste deel van de Deep Dive Study, uitgevoerd door het Green Gas Platform. Voornamelijk biomassastromen afkomstig van de landbouw, zoals mest, oogstresten en op termijn tussengewassen, worden nog onderbenut.

De totale productie van biogas/biomethaan kan op termijn stijgen tot 7,3 TWh, of ongeveer 6% van de huidige gasvraag in Vlaanderen. Voor het eerst werd het biomethaanpotentieel tot op gemeenteniveau berekend. Onderstaande kaart toont duidelijk aan dat er regionale verschillen zijn, voornamelijk door hoge agrarische activiteiten of de aanwezigheid van agro-foodindustrie.

biomethaanproductie Vlaanderen

 

Naast het productiepotentieel werd ook de afzet van digestaat in kaart gebracht. Vlaanderen kent vandaag een strenge bemestingsregelgeving die de afzet van nutriënten op landbouwgrond beperkt. Zo blijkt dat bij de volledige ontwikkeling van het biogaspotentieel, niet voldoende land beschikbaar is voor de afzet van het digestaat. Aanpassingen aan het wettelijk kader en de verdere ontwikkeling van hoogwaardige digestaatproducten, kunnen de afzet op Vlaamse landbouwgrond op termijn echter verhogen. Toch zal het belangrijk blijven om ook de afzetmogelijkheden van digestaat in rekening te brengen bij nieuwe biogasprojecten, vanwege de historisch hoge nutriëntendruk in Vlaanderen.

Download het volledige rapport (zie links).

Met de steun van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

foto: © Pixabay

Datum publicatie