eigen_frontfoto

De virtuele elektriciteitscentrale en biogas?

virtual power plant

Op vrijdag 15 november organiseerde Cogen Vlaanderen in Gent de studiemiddag: “WKK: Toekomst verzekerd”. Het betoog van de laatste spreker vestigde de aandacht op het Duitse model van de Virtuele Power Plant (VPP). Bedrijven zoals Energy2Market en Next Kraftwerke combineren hernieuwbare energie producenten en verbruikers van stroom tot een flexibel portfolio. Deze flexibiliteit is geld waard op de Duitse markt, waar een geliberaliseerde “balancing market” aan de flexibel inzetbare megawatts  een prijs toekent. De Duitse overheid die sterk inzet op hernieuwbare energie heeft deze markt dan ook niet zonder reden vrijgemaakt. In België zorgt Elia samen met “acces responsible parties” (ARD) voor deze netstabiliteit. Van een echte grote geliberaliseerde markt zoals in Duitsland is geen sprake, maar Elia kent ook wel vergoedingen toe voor flexibele inzet.

 

Om vele kleine decentrale producenten en verbruikers slim te kunnen aansturen is planning en technologie een sleutelpunt voor het slagen van een virtuele krachtcentrale. Afhankelijk van de snelheid en duur waarmee op flexibiliteit beroep kan worden gedaan spreekt men van een primaire (0-30 s/15 min), secundaire (30 s/15 min) en tertiaire reserve (15 min/zo lang als nodig). Deze verschillende types worden op de markt dan ook anders gewaardeerd. Volgens Andreas Keil van de firma Energy2Market is de technologische implementering van hun virtual power plant slechts een kwart van het werk. De meeste inspanning gaat naar het overtuigen van kleinschalige producenten. Hoe meer aangeslotenen en diversiteit in een VPP, hoe beter het systeem lijkt te werken. De eerste resultaten van Energy2Market vallen zeer goed mee. Binnen hun portfolio zit een groot deel biomassa/biogas vervat, waarvan de WKK-motoren flexibele units zijn, men kan ze met andere woorden snel moduleren (meer of minder gas) of aan/uit schakelen. Een gevolg van dit laatste is dat ook op de spotmarket van elektriciteit voordelen liggen voor dergelijke units. Als de elektriciteitsprijs hoog ligt zouden de motoren op volle toeren kunnen draaien, om zo grotere inkomsten te genereren. Ligt dan eigenlijk voor de biogassector in Vlaanderen in dit systeem een opportuniteit?

Biogas-E is er van overtuigd dat de toekomst aan een gezonde hernieuwbare energiemix is. Met de groei van de hernieuwbare energiesector zal de integratie binnen het klassieke park steeds belangrijker worden. Het klassieke park dat uitgaat van een continue basisproductie, dit in sterk contrast met wind- en zonne-energie. Biogasinstallaties kunnen de “inflexibiliteit” van windmolenparken en zonnepanelen hier deels compenseren, en moeten dus hun toegevoegde waarde gevaloriseerd zien. Via een overkoepelende VPP zou de biogassector waarschijnlijk zijn toegevoegde waarde te gelde kunnen maken, o.a. door zich aan de reserves van Elia te binden. Verder (economisch) studiewerk lijkt vereist om deze piste nader te onderzoeken.

foto: (c) Pixabay

Datum publicatie