eigen_frontfoto

Overwinstbelasting goedgekeurd

elektriciteit

De overwinstbelasting voor elektriciteitsproducenten werd afgelopen week officieel goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Hierbij worden de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten geplafonneerd. Deze maatregel dient als weerwoord op de kolossale winsten die grote delen van de energiesector boeken ten gevolge van de huidige, hoge energieprijzen.

De grens wordt getrokken op €130/MWh, met uitsluiting van elektriciteitsproductie uit biomassabrandstoffen (onder andere biogas) waar een limiet van €180/MWh gehanteerd wordt. Alle surplus aan winst, gerealiseerd in de periode van begin augustus dit jaar tot en met juni 2023, wordt volledig afgeroomd. De heffing kan door middel van een Koninklijk Besluit nog verlengd worden.

Lees ook onze eerdere communicatie.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie