eigen_frontfoto

Pocketvergisting en nabewerking boosten via nieuw project

PV

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energie- als kunstmestprijzen hoog. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Concreet streeft het demoproject volgende doelstellingen na:
  • de veehouderij bewust maken van pocketvergisting met verdere nabewerking
  • geïnteresseerde veehouders ondersteunen bij mogelijke implementaties

Biogas-E werkt in dit project samen met Inagro, Innovatiesteunpunt en VCM. Van zodra beschikbaar, zullen relevante output van dit project op volgende pagina worden gepubliceerd. Meer informatie over dit project is ook terug te vinden op de website van Inagro. In maart zullen er in kader van dit project enkele demonstraties worden georganiseerd. Binnenkort meer details!


Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo)

 

Foto: © Inagro

Datum publicatie