eigen_frontfoto

Leiestroom opgestart

Leiestroom is een groene energiecentrale met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 95.000 ton/jaar: mest, energiegewassen en afval. De installatie werd sleutel-op-de-deur gebouwd en opgestart eind 2013. Drie motoren van 1,5 MWe worden puur op biogas aangedreven. Het digestaat wordt volledig nabehandeld met scheiding via centrifuge, biologische stikstofverwijdering en indamping onder vacuüm van het effluent. Er wordt voldoende energie geproduceerd om alle inwoners van Menen van energie te voorzien. Momenteel wordt er ongeveer 50% van de geproduceerde energie aan het naburige bedrijf Galloo Recycling geleverd. Samen met BiogasTec heeft Trevi nu al 5 biogasinstallaties gebouwd die na oplevering ook door beide firma's worden geëxploiteerd.

Datum publicatie
Tags