eigen_frontfoto

Biogas en biomethaan als strategische net-zero technologie

Net Zero Industry Act

Duurzaam biogas en biomethaan krijgen een plaats in het rijtje van 'strategische net-zero technologieën' in de Europese Net-Zero Industry Act (NZIA). Deze Act maakt deel uit van het Green Deal Industrial Plan dat dient als Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, en bijhorende hoge subsidies  voor de clean tech sectoren. 

De grootste doelstelling van de NZIA is om 40% van de vraag naar 'strategische net-zero technologieën' in te vullen met Europese productie. Hiertoe wordt een gestroomlijnd vergunningsproces opgesteld voor de productie van net-zero technologieën. Daarnaast krijgen strategische net-zero projecten die de veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese net-zero industrie versterken een prioritaire behandeling met verkorte vergunningsprocedures.

Andere doelstellingen van het plan zijn:

 • Afvang en opslag van CO2 stimuleren 
  Dit gebeurt door het lanceren van een Europese doelstelling van 50 miljoen ton jaarlijkse CO2 injectie capaciteit tegen 2030.
 • Vereenvoudigde markttoegang voor net-zero technologieën
  Door de vraag naar net-zero technologieën te bevorderen via openbare aanbestedingen.
 • Ontwikkelen van hoogwaardige arbeidskrachten voor net zero-technologieën 
  Via net-zero academies.
 • Innovatie bevorderen
  Ondernemingen die innovatieve net-zero technologieën ontwikkelen hebben recht op 'regulatory sandboxes'. Deze laten toe om innovatieve net-zero technologieën te testen in een gecontroleerde omgeving voor een bepaalde tijd voordat deze op de markt gebracht worden. Dit verbetert het leerproces op het gebied van regelgeving en mogelijke opschaling.
 • Net-Zero Europe Platform
  Dit platform laat de uitwisseling van informatie en best practices tussen de Commissie en lidstaten toe. Daarnaast kan de Commissie via dit platform input krijgen van derde partijen zoals experts en vertegenwoordigers.

De voorgestelde NZIA werd op 16/03 voorgesteld door de Europese Commissie. Voor deze in werking treedt is goedkeuring van de Europese Raad en het Europees Parlement noodzakelijk. Het voorstel kan in bijlage geraadpleegd worden.

Foto: © European Union 2023
 

Datum publicatie
Tags