eigen_frontfoto

Biogas bij Remofrit - Knap staaltje bedrijfsintegratie

remoortel

Op 25 april was er de officiële inhuldiging van de nieuwe vergistingsinstallatie bij Remoortel nv in Verrebroek. Het bedrijf is een pionier in de Vlaamse biogaswereld en kan reeds op 14 jaar ervaring rekenen. De oude installatie van 600 kWe heeft zijn tijd gehad en met de groei van het bedrijf de laatste decennia wierp zich een opportuniteit op om te hernieuwen. De nieuwe WKK motor heeft dan ook het dubbele vermogen van de oude en de installatie verwerkt ongeveer 5 ton laagwaardig zetmeelproduct per uur.

“In ons productieproces hebben we twee soorten reststromen: de hoogwaardige aardappelresten en de laagwaardige zetmeelstromen waaronder de schillen”, aldus Wim Lannoey. “De biogasinstallatie wordt gevoed met de laagwaardige reststroom en we gebruiken de energie om de hoogwaardige op te waarderen voor de veevoeding. Vroeger moesten we deze laatste weg laten voeren”. Door de biogasmotor kan Remoortel voorzien in een groot deel van hun elektriciteits- en warmtebehoefte. Zo wordt bijvoorbeeld de vloerverwarming in de gebouwen gevoed met de warmte van de WKK.

De nieuwe vergister zelf bestaat uit een 425 m³ hydrolysetank waar de verzuringstap doorgaat alvorens de biomassa verder wordt vergist in de grootste reactor (3200 m³). Het proces is thermofiel (ong. 55°C) en daar komt de warmte van de WKK-motor terug goed van pas om de reactor op temperatuur te houden. Een biogaswasser ontzwavelt en droogt het gas alvorens het gebruikt wordt als brandstof voor de WKK. Bij de uitlaat staat een recuperatieketel waarmee uit de warme uitlaatgassen de energie gerecupereerd wordt om ongeveer elk uur 1 ton stoom te maken.

Tot slot heeft volgend schema weer hoe de warmtekrachtkoppeling ten volle wordt uitgespeeld op het bedrijf:

schema remoortel

 

Datum publicatie
Tags