eigen_frontfoto

Certificatiesystemen voor biogas- en biomethaanproductie

Control UnionControl Union behoort tot de Peterson Group, een familiebedrijf opgestart in Nederland dat nu reeds meer dan 100 jaar bestaat. Tot op vandaag zijn kwaliteit en logistiek nog steeds de kernactiviteiten van het bedrijf. Control Union is actief op vlak van certificatie en inspectie in meer dan 70 landen, en heeft ook een consultancy afdeling voor begeleiding vooraf en tijdens audits om bepaalde certificaten te bekomen. De Certificatie Unit binnen Control Union in België is hoofdzakelijk gespecialiseerd in duurzaamheidsschema’s en staat in voor het volledige certificeringsproces, van aanvraag tot afgifte van het certificaat. Glenn Feryn heeft als Certification Manager duiding rond de certificering van biogas- en biomethaanproductie. 

Kan je wat meer vertellen over duurzaamheidscertificatie bij biogas- en biomethaanproductie?  
Vlaanderen legt op heden nog geen algemene verplichting op voor certificatie bij biogas- en biomethaanproducenten. Op dit moment is het vooral de afzetmarkt die bepaalt of het product (biogas, biomethaan of elektriciteit) al dan niet EU RED gecertificeerd moet zijn. We verwachten dat het aantal gecertificeerde bedrijven wel verder zal toenemen in de toekomst.

Momenteel zitten we echter in een transitiefase wat wetgeving betreft. Toekomstige wetgeving zal verplichten dat alle biogas- en biomethaanproducenten moeten voldoen aan RED II, of binnenkort RED III.  Aantonen dat wat op de markt wordt gebracht weldegelijk van duurzame oorsprong is, is mogelijk aan de hand van verschillende certificatieschema’s opgelijst door de Europese Commissie. ISCC en REDCert zijn de bekendste voorbeelden van schema’s voor biogas- en biomethaanproducenten. Ook in België werden dergelijke certificaten reeds toegekend door de Certificatie Unit van Control Union. Het is steeds ons doel om zekerheid te bieden dat een door ons gecertificeerd product, proces, dienst of organisatie voldoet aan de eisen van de desbetreffende keurings- of certificatienormen. 

"ISCC wordt wereldwijd het meest gebruikt en we verwachten dat dit ook in België het leidende schema zal worden."


Hoe verloopt zo’n certificatie-proces?  
Bedrijven melden zich op vrijwillige basis aan bij Control Union, waarna een kort kennismakingsgesprek volgt. Het invullen van een aanvraagformulier met algemene bedrijfsgegevens is de eerste officiële stap. Op basis van die informatie doet Control Union een voorstel en wordt een contract opgemaakt. Na akkoord dient het bedrijf zich aan te melden bij het gekozen certificatieschema om lid te worden. Alles verloopt daarna via onze lokale kantoren en auditoren. Het kostplaatje bedraagt zo'n €2000. Dit is een goede indicatie maar afhankelijk van het certificatieproces kan dit sterk verschillen.

CertificatieprocesDe audit gebeurt op basis van een checklist. Deze staat overzichtelijk op de websites van de verschillende schema’s. De bedrijven krijgen deze ook toegestuurd voor de audit, wat een grondige voorbereiding mogelijk maakt. Zodra het bedrijf aangeeft klaar te zijn voor de audit, komt Control Union langs.

Tijdens de audit wordt er onder andere gekeken naar CO2-berekeningen, bedrijfsprocedures, werkinstructies en interne trainingen (bv. voor het opmaken van een sustainability declaratie). Daarnaast moet er ook een massabalans worden opgemaakt om te kunnen onderbouwen wat binnenkomt in het productieproces en wat er uiteindelijk verkocht wordt. Na de audit van de volledige keten kunnen er non-conformiteiten worden vastgesteld. Indien dit het geval is, krijgt het bedrijf een bepaalde periode om deze op te lossen (bv. procedureaanpassing, extra interne training, …). Wanneer er geen non-conformiteiten worden vastgesteld, verkrijgt de producent het certificaat. De geldigheid is afhankelijk van het gekozen certificatieschema. Zo bedraagt deze voor ISCC één jaar, terwijl het bij REDCert vijf jaar betreft mits jaarlijkse opvolgingsaudit.

Heeft de certificatie een invloed op de leveranciers van inputstromen?  
De audit gebeurt altijd namens de biogasproducent. De leverancier van de inputstromen dient enkel een zelfverklaring te ondertekenen waarin ze stellen dat hun product effectief een afvalstroom of duurzaam landbouwproduct is en dat ze toestemming geven aan Control Union om op audit te komen wanneer nodig. Het is dan aan de biogasproducent om ervoor te zorgen dat die zelfverklaring elk jaar ondertekend wordt. Dus echte implicaties zijn er niet voor de leverancier, enkel voor de producent zelf.

Je sprak reeds van ISCC en REDCert als meest gebruikte schema’s in de sector. Wat zijn de positieve punten van elk systeem?  
ISCC wordt wereldwijd het meest gebruikt en we verwachten dat dit ook in België het leidende schema zal worden. REDCert is vooral van toepassing in Duitsland. De schema’s hebben elk hun eigen belangen, maar de audits en de vragen die gesteld worden zijn eigenlijk voor 95% hetzelfde.

Om ervoor te zorgen dat bedrijven geen vier of vijf certificaten moeten behalen, is er verplichte acceptatie van alle schema’s die volgens de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld, bedrijven mogen REDCert gecertificeerde grondstoffen aankopen om dan als ISCC product te verkopen. Binnen Control Union is er geen specifieke voorkeur. Wat we aanbieden, is afhankelijk van wat de klant vraagt. De verschillen tussen de certificatieschema’s zijn zo miniem dat het vooral afhangt van welke inputstromen het bedrijf wil gebruiken om biogas te produceren.

Wat is de algemene ervaring van bedrijven met deze systemen?  
De reeds geauditeerde bedrijven geven aan dat de initiële voorbereiding wel veel lees- en zoekwerk met zich meebrengt. Hoewel veel bedrijven automatisch aan de meeste criteria zullen voldoen, dient er heel wat informatie verzameld en gedocumenteerd te worden om dit aan te tonen. Uiteindelijk berusten de schema’s op een kwaliteitsmanagementsysteem, dus enige ervaring van de kwaliteitsverantwoordelijke is aangeraden.

"Hoewel veel bedrijven automatisch aan de meeste criteria zullen voldoen, dient er heel wat informatie verzameld en gedocumenteerd te worden om dit aan te tonen."

Zijn er nog andere schema’s voor biogas- en biomethaan naast ISCC en REDCert?   
SURE is het nieuwste schema, specifiek ontwikkeld om aan RED II te voldoen. Het voordeel is dat er meer producten ondergebracht kunnen worden dan bij ISCC en REDCert, die hoofdzakelijk focussen op landbouwproducten en afvalproducten. SURE wordt op dit moment vooral toegepast in Polen en Duitsland. Daarnaast is er ook nog SBP certificatie, maar dit is specifiek voor bosbouwproducten zoals houtpellets en houtsnippers.  
 

Raadpleeg hier het volledige bio-energiemagazine.

Inhoud: © Bio-energiemagazine
Foto's: © Control Union

Datum