eigen_frontfoto

Vergunningsregels stikstofuitstoot in nieuwe ministeriële instructie

Tijdelijk stikstofkader

UPDATE: Deze nieuwe ministeriële instructie werd op 27 juli opgeheven. Ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven. Rekening houdend daarmee wordt gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact. De ministeriële instructie m.b.t. de reductiedoelstelling van varkens blijft wel gelden.

Minister van Omgeving, Zuhal Demir, kondigde op 17 juli twee ministeriële instructies af:

Een ministeriële instructie is een omzendbrief naar de administratie, en bevat de interpretatie die een individuele minister geeft aan decreten, wetten en besluiten van de Vlaamse Regering.

De eerdere ministeriële instructie omtrent stikstof dateert van 2021 en is onvoldoende om nog langer zonder decreet en een definitief stikstofkader verder te handhaven, aldus de minister. Een eerste ontwerp van het stikstofdecreet mocht namelijk geen goedkeuring ontvangen tijdens de minsterraad van 14 juli.

De ministeriële instructie omschrijft volgende tijdelijke kaders:

  • Stikstofkader NOx (stationaire bronnen en mobiliteit)
  • Stikstofkader NH3 (veehouderij en mestverwerking)

De minimis-drempel, het maximale aandeel van de verwachte depositie t.o.v. de kritische drempelwaarde van het getroffen gebied waarbij geen passende beoordeling vereist is, bedraagt 1% voor NOx. In afwijking van het DPAS (PAS akkoord van 10 maart) wordt de minimis-drempel voor NH3 vervangen door een veiligheids- of onvergunbaarheidsdrempel. In alle gevallen moet een passende beoordeling uitgevoerd worden en de vergunning kan uitsluitend verleend worden wanneer deze positief is en de impactscore lager is dan 0,025%.

Verder zal er onderzocht worden of bijkomende vergunningsvoorwaarden opgelegd kunnen worden aan bestaande vergunningen om de ammoniakemissies te beperken. Daarnaast wordt er nagegaan of vergunningen met een zeer grote impact op een speciale beschermingszone (SBZ) ingetrokken kunnen worden.

Foto: © Unsplash
 

Datum publicatie
Tags