eigen_frontfoto

stikstof

Amendement voorstel van stikstofdecreet

Datum publicatie

Update: Het stikstofdecreet werd finaal gestemd in het Vlaams Parlement op 24 januari 2024.

Vlaanderen legt via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beperkingen op om de uitstoot van stikstof terug te dringen en zo de instandhouding van de meest waardevolle natuurgebieden te waarborgen. Dit is vanwege het versnipperde landschap en de hoge bevolkingsdichtheid geen eenvoudige opgave in Vlaanderen. 

Openbare consultatie Nitraatrichtlijn

Datum publicatie

Wat is de Nitraatrichtlijn? 

Het doel van de Nitraatrichtlijn is om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de EU te beschermen, meerbepaald voor vervuiling door nitraten afkomstig van de landbouw. De richtlijn legt hiervoor het volgende op:

Vergunningsregels stikstofuitstoot in nieuwe ministeriële instructie

Datum publicatie

UPDATE: Deze nieuwe ministeriële instructie werd op 27 juli opgeheven. Ook de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren blijven tot nader order opgeheven. Rekening houdend daarmee wordt gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact. De ministeriële instructie m.b.t. de reductiedoelstelling van varkens blijft wel gelden.

Minister van Omgeving, Zuhal Demir, kondigde op 17 juli twee ministeriële instructies af:

Tijdelijk beoordelingskader stikstof eerste maal goedgekeurd

Datum publicatie

Update: Recent stelden we in samenwerking met VCM en Denuo een nota op om onze bezorgdheden rond enkele passages in het tijdelijk stikstofbeoordelingskader duidelijk te maken (zie bijlage). Dit schrijven werd op 7 juli overgemaakt aan het kabinet Demir.