eigen_frontfoto

EBA factsheets - Biogases: Beyond Energy

Image
factsheets

De Europese Biogasassociatie (EBA) lanceert een campagne om de vele pluspunten van biogassen in de kijker te zetten. Deze zijn namelijk de goedkoopste en meest opschaalbare vorm van hernieuwbaar gas op dit moment. Doorheen 2023 zullen zes factsheets gepubliceerd worden die steeds een ander voordeel van deze hernieuwbare biogassen belichten.

De eerste in lijn gaat over de prominente rol van biogassen in het flexibele energiesysteem van de toekomst. De factsheets bieden onder andere een antwoord op de vraag hoe biogas-WKK’s en biomethaaninstallaties kunnen bijdragen aan de flexibiliteit van het energiesysteem. Daarnaast wordt geschetst hoe biomethaan en waterstofgas complementair zijn.

De opvolger behandelt regeneratieve landbouw en hoe biogassystemen dezelfde richtlijnen volgen. Zo worden mest en landbouwresiduen verwerkt via anaerobe vergisting ter creatie van energie en digestaat dat, wanneer het terug op het land gebracht wordt, de bodemgezondheid positief beïnvloedt, koolstof opslaat in de bodem en de ziekteresistentie bij planten verhoogt.

In de derde factsheet rond transport wordt aangehaald hoe biomethaan kan bijdragen aan de decarbonisatie van transport binnen Europa. Hierbij worden de kosteneffectiviteit van biomethaan, tankinfrastructuur en een visie voor de toekomst besproken.

Alle factsheets sluiten af met twee case studies in Europa en enkele aanbevelingen om te evolueren naar een flexibel energiesysteem, regeneratieve landbouw en koolstofneutraal transport. 

De drie factsheets rond verwarming, industriële toepassingen en duurzaamheid worden beschikbaar gesteld in het najaar van 2023.

De Nederlandstalige factsheets kunnen hier gedownload worden, de originele Engelstalige zijn terug te vinden op de EBA website.

Datum publicatie
Tags