eigen_frontfoto

Dit was de European Biomethane Week 2023

EUBW

De eerste editie van de European Biomethane Week ging door tijdens de derde week van oktober. Dit is een concept voor producenten, gebruikers, investeerders en wetgevers die betrokken zijn bij de inzet van biogassen in heel Europa. Het event bouwde voort op de European Biogas Conference, het kernevenement van de European Biogas Association. Dit nieuwe concept kon rekenen op de steun van het Biomethaan Industrial Partnership (BIP) en de Europese Commissie, en bracht de ontwikkeling van biogassen in heel Europa onder de aandacht. 

Naast het kernevenement in Brussel waren er in verschillende Europese landen een grote verscheidenheid aan activiteiten rond het thema biomethaan. Met Biogas-E zetten we de verschillende Vlaamse pioniers van biomethaan in de kijker aan de hand van verschillende wist-je-datjes. 

Wist je dat ...

  • ...Bio Blue Ieper de eerste Vlaamse agro-industriële installatie is die biomethaan injecteert in het gasnet, en momenteel ook de grootste biomethaanproducent is in Vlaanderen?
  • ...IOK Afvalbeheer in Beerse eind 2018 het eerste Vlaamse biomethaan in het openbare gasnet injecteerde?
  • ...Aquafin NV de ambitie heeft om tegen 2027 meer dan 40 GWh biomethaan per jaar te produceren?
  • ...afvalintercommunale Verko zijn eigen huisvuilwagens laat rijden op bio-CNG afkomstig uit vergisting van het opgehaalde GFT-afval.
  • ...(Europese) onderzoeksprojecten de opkomst van biomethaan als hernieuwbare energiebron mee faciliteren?

Verder lanceerde Task Force 2 van het BIP de eerste deliverables over hoe ontwikkelingen en investeringen in Europese biomethaanprojecten kunnen worden versneld. De rapporten (zie bijlagen), "Een visie over het versnellen van de ontwikkeling van biomethaan- projecten" en "Versnellen van vergunningsprocedures voor biomethaan", gaan dieper in op de fundamentele factoren die beslissingen en investeringen in biomethaanprojecten kunnen versnellen. Barrières en goede praktijken worden geïdentificeerd om waargenomen risico's voor investeerders te verminderen, te zorgen voor een inkomstenperspectief en voor effectief stimulerende regelingen. Dit zijn de eerste gepubliceerde rapporten van het BIP.

Ook werd er een oproep gedaan tot concrete maatregelen om de opschaling van hernieuwbare gassen in bredere zin te bevorderen en de broeikasgasintensiteit van de EU-gasmix tegen 2030 te verminderen. Hierbij bundelden 47 verschillende organisaties, waaronder ook Biogas-E, de krachten om beleidsmakers op te roepen een doelstelling voor het koolstofvrij maken van gas op te nemen in het Europees waterstof- en gaspakket, inclusief een ambitieuze bindende doelstelling voor de opschaling van biomethaan. Lees hier de gezamenlijke brief.

Datum publicatie
Tags