eigen_frontfoto

Case Study 3 - Schaalverkleining van een oplossing die bio-LNG en vloeibaar CO2 kan produceren uit biogas

Eén van de drie case studies binnen het SEMPRE-BIO project waar duurzame innovatieve biomethaantechnologieën worden onderzocht situeert zich op een melkveebedrijf (ca. 1500 koeien) in het West-Vlaamse Adinkerke! Een regio gekenmerkt door een lokaal nutriëntenoverschot als gevolg van agro-residuen. Het doel van deze case study (CS3) is om inzicht te krijgen in de transformatie van organisch afval in bio-LNG en vloeibaar CO2 om de koolstofuitstoot van fossiele brandstoffen te reduceren en afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen te verminderen.

De demo-installatie die momenteel wordt ontwikkeld voor CS3 past een cryogeen opwaarderingsproces toe op het biogas. De biogasstroom (>100Nm3/h) die bij de inlaat van de demo-installatie binnenkomt, wordt verwerkt en omgezet in twee stromen: vloeibaar bio-methaan (bio-LNG) en vloeibaar CO₂. Dit proces wordt uitgevoerd in een geïntegreerde cryogene eenheid, die de scheiding van CO₂ uit het biogas mogelijk maakt om een ​​zuivere CO₂-stroom te verkrijgen.

Vloeibaar CO2 kan hergebruikt of verkocht worden binnen de voedingsmiddelenindustrie of gebruikt worden als koel- of vriesmiddel of chemisch reagens voor industriële processen. In de landbouw optimaliseert het de plantengroei in kassen. Aan de andere kant is vloeibaar biomethaan een duurzame energiebron met verschillende praktische toepassingen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof voor voertuigen, waardoor wordt bijgedragen aan de vermindering van de uitstoot in het milieu. Een andere belangrijke toepassing is voor eigen consumptie. Het geproduceerde biomethaan kan als brandstof dienen voor warmte- en elektriciteitsopwekking in een WKK of voor eigen landbouwvoertuigen en tractoren, waardoor een scenario van circulaire economie tot stand komt.

In het geval van de demo site zal het vloeibaar CO2 samen met een deel van het digestaat gebruikt worden om microalgen te kweken als alternatieve eiwitbron voor veevoer, wat de import van sojabonen kan verminderen. Het vloeibaar biomethaan zal gebruikt worden als brandstof op de eigen site.

Momenteel (jan 2024) is de bouw van de biogasinstallatie al aan de gang, buiten de reikwijdte van SEMPRE-BIO maar essentieel voor het genereren van de vereiste biogasinput voor de demo-installatie. De cryogene demo-installatie is momenteel in aanbouw bij CRYOinox. De opstart van de demo-installatie wordt verwacht in april 2024.

Verdiep je in case study 3 (CS3) van het SEMPRE-BIO project.

Foto: © De Zwanebloem

Datum