eigen_frontfoto

Consultatie Synergrid voorschrift decentrale gasinjectie

Synergrid

Er loopt een openbare consultatie van het 'G8/01 Voorschrift decentrale gasinjectie' opgesteld door Synergrid. Dit voorschrift spitst toe op de gaskwaliteit en technische aspecten van injectie die gerespecteerd moeten worden bij injectie van een gas compatibel met aardgas, zoals biomethaan, in het transport- of distributienet. Het betreffen volgende herzieningen:

  • Wijziging van enkele definities.
  • De samenstelling en karakteristieken van geïnjecteerd gas in het distributie- en transportnet op elkaar afstemmen en terugstroom mogelijk maken.
  • In lijn brengen met de nieuwe Code inzake veiligheid van gasdistributie-installaties en het nieuwe standaard aansluitingscontract.

Opmerkingen en suggesties kunnen geformuleerd worden tot en met 25 maart 2024. Dit via de online Synergrid consultatietool.

Foto: © T K via Unsplash
 

Datum publicatie
Tags