eigen_frontfoto

Overzichtsrapport biogassector in Wallonië 2023

pm

Het jaarlijks overzichtsrapport van Valbiom over de biogassector in Wallonië is beschikbaar. Dit rapport geeft een overzicht van de Waalse biogassector anno 2022 en biedt de mogelijkheid om aan de hand van cijfers en grafieken de evolutie van de sector in Wallonië te ontdekken. 

De biogassector ondergaat een voortdurende en fluctuerende evolutie: het totale aantal installaties in Wallonië is tussen 2014 en 2021 voornamelijk gestegen. In 2022 was er echter voor het eerst een neerwaartse trend naar 47 operationele installaties. Dit komt voornamelijk door de verminderde productie en uiteindelijke stopzetting van stortplaatsen. Ook was er een afnemend aantal kleinschalige installaties operationeel. Desondanks zet het aantal agrarische installaties zijn geleidelijke groei voort, met één nieuwe installatie in 2022.

Net als in Vlaanderen, valoriseren de meeste installaties hun biogas in een lokale WKK. De totale geïnstalleerde elektrische capaciteit bedroeg 38,5 MWe en het thermisch vermogen 55,3 MWth. In 2022 was de biogassector goed voor een productie van 249 GWh groene stroom en 345 GWh groene warmte. De agrarische vergisters valoriseerden ongeveer 680.000 ton aan inputstomen waarvan 58,7% agrovoedingsafval. Het verkregen ruwe digestaat werd in de meeste gevallen gescheiden in een dunne vloeibare fractie en een dikke, droge fractie.

Bekijk hier het volledige rapport.

Datum publicatie
Tags