eigen_frontfoto

Biomethaanpotentieel in Europa

a

Biomethaan zal een belangrijke rol spelen in de ambitie van de EU om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. Via het REPowerEU-plan heeft de Europese Commissie zich reeds tot doel gesteld om tegen 2030 jaarlijks 35 miljard kubieke meter biomethaan in de EU te produceren, wat neerkomt op een vertienvoudiging van de huidige productie van biomethaan. 

De Europese Commissie beveelt bovendien aan om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90% te reduceren ten opzichte van het niveau van 1990. Hiervoor zijn verdere inspanningen nodig om de economie koolstofvrij te maken. Elektrificatie speelt een belangrijke rol, maar er zal een  substantiële vraag blijven naar gas, dat geleidelijk kan worden vervangen door hernieuwbare gassen, zoals biomethaan.

Het biomethaanpotentieel in Europa voor 2040 wordt in het Guidehouse-rapport (2024) geschat op 75 miljard m³ uit anaerobe vergisting en 37 miljard m³ uit thermische vergassing, met Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Polen als de grootste producenten. Naast de beoordeling van het biomethaanpotentieel geeft de studie verder inzicht in nieuwe grondstoffen en technologieën die het potentieel voor de productie van biomethaan kunnen vergroten.

Bekijk het Guidehouse-rapport in bijlage.

In een studie van Common Futures (2024) wordt biomethaan geanalyseerd als kosteneffectieve en relevante brandstof voor emissiereductie in nieuwe eindtoepassingen: schakelbare/flexibele energie en primaire staalproductie. Het vermogen van biomethaan om aanzienlijke negatieve emissies te genereren, verbetert de aantrekkelijkheid ervan als optie voor emissiereductie op weg naar een netto-nuluitstoot.

Bekijk de Common Futures studie in bijlage.

Recent werd ook door Biogas-E, Gas.be en Valbiom (Green Gas Platform) een position paper opgesteld om de rol van België in het behalen van de Europese doelstellingen uit te lichten. Hierbij worden verschillende beleidsmaatregelen worden voorgelegd.

Lees hier de position paper van Green Gas Platform. 

© EBA

Datum publicatie
Tags