eigen_frontfoto

Europese Commissie zet deur open voor RENURE

RENURE

Vandaag opende de Europese Commissie een publieke consultatie van de ontwerprichtlijn die het gebruik van REcovered Nitrogen from maNURE (RENURE), waaronder doorgedreven behandeld digestaat, boven de grens van 170 kg N/ha/jaar zou moeten toelaten.

Enkele weken terug liet de Europese Commissie aan de Nederlandse regering weten werk te maken van de toelating van RENURE en maakt dit nu concreter met de openbare consultatie. De ontwerp richtlijn wijzigt bijlage 3 van de Nitraatrichtlijn en voegt een punt c toe. Hierin krijgen lidstaten de mogelijkheid om bovenop de huidige limiet van 170 kg N/ha/jaar voor dierlijke mest een afzonderlijke extra grens van 100 kg N/ha/jaar voor RENURE producten toe te laten. De specifieke voorwaarden en specificaties kunnen geraadpleegd worden in bijlage van de ontwerprichtlijn .

Feedback op de consultatie is mogelijk tot 17 mei 2024. 

Foto ©Pixabay

Datum publicatie
Tags