eigen_frontfoto

EBA conferentie in Nederland

conferentie

Van 30 september tot 2 oktober ging de EBA conferentie door in Egmond aan Zee, in Nederland, een mooie 240 deelnemers uit 30 verschillende landen namen deel aan deze conferentie. Dinsdag werd het Europees beleid besproken. Daarin kwam o.a. de “Directive Clean Power for Transport” aan bod, waardoor het mogelijk zou moeten worden om tegen 2020 5%  van de voertuigen  op (bio)-CNG (Compressed Natural Gas) te laten rijden. ’s Avonds was er een netwerkdinner, waar er kennis kon worden gemaakt met buitenlands gasten. Woensdag kwamen duurzaamheid van biogas, digestaat en biomethaan aan bod in de  parallelle sessies . De belangrijkste boodschap over biomethaan was dat het een marktrijpe technologie is die ervoor kan zorgen dat we minder afhankelijk worden van gasimport uit Rusland. Jan Stabansky, de voorzitter van EBA, concludeerde dat biogas een belangrijke pijler kan zijn in het Europese energiebeleid nl. door de reductie van CO2-emissie en veiligheid.

Op de laatste dag werd er een bezoek gebracht aan drie biogasinstallaties: GTS Schoteroog in Haarlem, Waternet/AEB in Amsterdam, en De Meerlanden in Rijsenhout. Voor de Werkgroep Biomethaan, die gecoördineerd wordt door Biogas-E, was vooral dit laatste het bezoek  interessant. De Meerlanden kwam nl. als case aan bod komt in de nota “ Biomethaanpotentieel in Vlaanderen, die in januari 2014 door de Werkgroep Biomethaan, werd gepubliceerd. Het was een interessante conferentie, vooral door de combinatie van presentaties en bezoeken aan enkele installaties.

In bijlage vindt u het persbericht van EBA

Datum publicatie
Tags