eigen_frontfoto

Brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’

brochure

Kleinschalige vergisting won de voorbije vier jaren sterk aan belang. Om de sector optimaal te informeren over het marktaanbod vandaag, publiceren Inagro, VCM, Biogas-E & DLV InnoVision een brochure met praktijkvoorbeelden en een overzicht van constructeurs in binnen- & buitenland. Samen met SBB organiseert Inagro op 30 januari ook een studienamiddag om de melkveesector optimaal te informeren over recente evoluties op vlak van o.m. vergunningsaanvragen en VLIF-steun.

Welke grote evoluties zijn er?

1. Groeiende markt voor kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting (of pocketvergisting) is een technologie waarmee bedrijfseigen reststromen worden vergist zodat er uit het geproduceerde biogas hernieuwbare energie (elektriciteit & warmte) kan gehaald worden. Zo kunnen melkveebedrijven zelf instaan voor een groot deel van hun energievoorziening.

Biolectric begon vier jaar geleden de bouw van zijn eerste kleine biogasinstallaties op melkveebedrijven en boorde zo een nieuwe markt aan. De reactor bij deze installaties was toen nog van het mestzak-type. Die eerste jaren deden zowel Biolectric als de eerste uitbaters heel wat ervaring op met de technologie. Op basis van al deze ervaringen werd het systeem gaandeweg aangepast. Intussen zijn er meer dan 80 installaties verkocht en bouwde Biolectric zijn bedrijf ook uit naar het buitenland (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Zweden en Turkije). Ook andere bedrijven in binnen- & buitenland zien wel mogelijkheden om de markt voor kleinschalige vergisting aan te boren. Zo zijn er heel wat bedrijven die pilootprojecten opstartten. Enkelen, vooral Duitse en Franse bedrijven, bouwden in het buitenland ook reeds een behoorlijk aantal installaties.

2. Vlaamse investeringssteun voor kleinschalige vergisting in 2015

Naast hernieuwbare energieproductie, kan pocketvergisting ook zorgen voor een verlaging van de broeikasgasemissies bij de mestopslag. Zo is kleinschalige vergisting van mest erkend als maatregel bij de aanpak van broeikasgasemissies binnen de melkveesector door het Vlaams Klimaatfonds. Sinds begin 2015 is er via VLIF (Vlaams Landbouw Investerings Fonds) nu ook steun mogelijk voor de randinfrastructuur van kleinschalige vergisting.

Waarom deze brochure?

De brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’ stelt vijf uitgebreide praktijkvoorbeelden voor van bedrijven die een investering deden in kleinschalige vergisting. Hierbij wordt zowel ingegaan op de inpassing van de technologie op het bedrijf als op enkele technische en economische gegevens. De vijf praktijkvoorbeelden zijn:

1. de microvergister op runderdrijfmest bij Zuivelhoeve Dendauw in Sint-Eloois-Winkel;

2. de pocketvergister op o.m. afgestookte witloofwortels bij Joluwa te Nijvel;

3. de demovergister op het varkens- & mestverwerkingsbedrijf Ivaco te Gistel;

4. de pocketvergister op melkveehouderij & zuivelfabriek Den Eelder in Nederland;

5. de droge pocketvergistingsinstallatie op de paardenhoeve van Thierry de Pas in Frankrijk.

De brochure bevat ook de resultaten van de marktstudie die werd uitgevoerd door Biogas-E en Inagro. In totaal kwamen zij uit op 61 bedrijven: heel wat pilootprojecten, maar zoals eerder vermeld ook enkele bedrijven die al heel wat kleine en grote installaties realiseerden.

Met deze brochure willen de auteurs (Biogas-E, VCM, DLV InnoVision & Inagro) tegemoet komen aan de vraag van landbouwers naar meer informatie over wat er op de markt is van kleinschalige vergisting.

U kan de brochure terugvinden onder brochures of via de Inagro-website (www.inagro.be).

Waarom ook een studienamiddag?

De laatste jaren is er ook één en ander veranderd omtrent de vergunningsaanvragen. Bovendien is er intussen VLIF-steun mogelijk (30%) voor randinfrastructuur zoals mestmixer, mestschuif, pompsysteem,… Kleinschalige vergisters gekoppeld aan een terugdraaiende teller zijn net als zonnepanelen ook onderhevig aan verhoogde distributienettarieven. Al deze veranderingen zorgen voor heel wat vragen bij toekomstige investeerders.

Met deze studienamiddag willen SBB en Inagro de sector informeren over het marktaanbod, de administratieve randvoorwaarden op het vlak van overheidssteun en vergunningsaanvragen en de mogelijke impact van een installatie voor het landbouwbedrijf. Bovendien krijgen de aanwezigen ook de kans om de recent gebouwde installatie op het melkveebedrijf Zuivelhoeve Dendauw te bezoeken.

Het volledige programma vindt u terug onder de agenda van de Inagro-website (www.inagro.be), inschrijven kan ook via die weg.

Deze brochure en studienamiddag kaderen binnen het ARBOR-project: 'Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Organic Raw material’ met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via INTERREG IVB Noordwest-Europa, het Vlaams Energieagentschap (VEA), Agentschap Ondernemen en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
 

Datum publicatie