eigen_frontfoto

Volume investeringssteun toegekend aan micro-WKK’s

Vlaams Energieagentschap

Voor de jaren 2018 en 2019 werd door het VEA  een budget voorzien van telkens  1.400.000 € voor investeringen in micro-WKK’s. Hieronder vallen ook WKK’s kleiner dan 10 kWe gekoppeld aan een kleinschalige biogasintallatie. In 2018 werden 24 dossiers goedgekeurd en werd hiermee 42.967 € van het budget opgebruikt. In 2019 zijn tot eind mei 35 aanvragen behandeld, goed voor een goedgekeurd steunbedrag van 122.911 €. Dit is 3 keer zo veel als het totale bedrag in 2018. Een 80-tal aanvragen zijn daarbovenop nog in behandeling bij het VEA. Onder de aanvragen voor investeringssteun is één kleinschalige vergister, die ook werd goedgekeurd.

Datum publicatie