eigen_frontfoto

EBA

Biomethane with bright opportunities towards the 2030 target

Datum publicatie

EBA Press Release 27 March 2014

Biomethane can replace 3% of the European natural gas consumption by 2030 – this is one of the results presented by three biomethane projects: BIOMASTER, GreenGasGrids and Urban Biogas during their final workshop in March in Brussels. For this to happen, more projects and a more market-oriented approach are needed under full appreciation of sustainability criteria.

Read full press release in file underneath this article.

Evoluties is de Europese biogassector

Datum publicatie

In 2012 groeide de Europese biogassector aan met 1 400 nieuwe installaties tot een totaal van 13 800, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 7 464 MWe. Hiermee werd een groei van 12% in het aantal installaties gerealiseerd. Koploper Duitsland kende omwille van een veranderd Feed-in-Tariff een meer gestage groei dan in het topjaar 2011. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daarentegen lijken de groeimarkten voor 2012 en de daaropvolgende jaren. 2012 kan ook het jaar van het biomethaan genoemd worden met meer dan 50 nieuwe installaties en deze trend lijkt niet te stoppen.

Lidmaatschap European Biogas Association

Datum publicatie

Biogas-E is vanaf heden lid van de Europese biogasassociatie EBA. Via dit lidmaatschap wil Biogas-E de Europese Gemeenschap verder overtuigen van de rechtmatige plaats van biogas binnen de hernieuwbare energie en nutriëntsector. Hun website (http://www.european-biogas.eu) is zeker een bezoekje waard, verwacht ook regelmatiger Europees nieuws via de Biogas-E website!