eigen_frontfoto

BKG-balans

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Datum publicatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters:

Ledenevent Biogas-E & Febiga - 07/11/2019

Datum publicatie
Datum Locatie

Donderdag, 7 november 2019

Begin: 18uur

Via Via Reiscafé

Zandpoortvest 50 (ingang in het park), 2800 Mechelen

 

Het in kaart brengen van de broeikasgasbalans van biogasinstallaties wordt steeds belangrijker.