eigen_frontfoto

Departement Landbouw en Visserij

VLIF-oproep voor innovatieve projecten in de landbouw staat open

Datum publicatie

Van 17 maart tot en met 30 april loopt een nieuwe VLIF-oproep die het mogelijk maakt steun te verkrijgen voor de realisatie van innovatieve projecten gericht op de productie, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid landbouwers verder ondersteunen alsook stimuleren om innovaties na te streven die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor huidige uitdagingen op economisch en maatschappelijk vlak. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, digitalisering,…

Vraag VLIF-steun aan voor investeringen in de agrovoedingssector

Datum publicatie

Het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren. Recent deed het Departement Landbouw en Visserij een oproep naar investeringen in de agrovoedingssector, waarvoor 4 miljoen euro steun beschikbaar wordt gesteld. ‘Circulaire economie’ en ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’ staan voorop in deze oproep. Voor beide topics wordt telkens 1 miljoen euro vrijgehouden.