eigen_frontfoto

fit for 55

Wijzigingen EU-ETS in kader van Fit for 55

Datum publicatie

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.