eigen_frontfoto

voedselverlies

Monitor voedselverlies 2020

Datum publicatie

In het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen wordt een streefdoel van 30% minder voedselverlies via preventie en valorisatie in 2025 ten opzichte van 2015 opgelegd. De weg hiernaartoe wordt vastgelegd in de tweejaarlijkse monitor voedselverlies rapporten. In het rapport van 2015 is de referentietoestand vastgelegd, waarna een eerste meting volgde in 2017. Sinds kort werd het rapport met de resultaten uit 2020 gepubliceerd.