eigen_frontfoto

Verhoging VLIF steun van 30% naar 40% voor randapparatuur pocketvergisters

VLIF

VLIF staat voor Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en kent subsidies toe aan landbouwbedrijven onder de vorm van een investeringssubsidie. Het steunpercentage wordt verhoogd van 30% naar 40% voor bepaalde klimaatmaatregelen. Alle investeringen in randapparatuur van pocketvergisting vallen onder de verhoging (mestmixer, mestschuif, digestaatopslag, pumping en piping, scheiden van afvalstromen, tussenopslag ..). Ook werd het minimuminvesteringsbedrag verlaagd van 15.000 euro naar 5.000 euro.

Eind mei keurde de Vlaamse regering principieel enkele nieuwe maatregelen goed in verband met de VLIF-steun. Het besluit moet nog wel naar de Raad van State. De regeling wordt van kracht op 1 oktober 2019.

Meer info over de VLIF steun: www.biogas-e.be/kenniseninnovatie/vlifsteun

Datum publicatie